Kế hoạch dạy học môn Thể dục Lớp 10 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Nguyễn Khuyến

Kế hoạch dạy học môn Thể dục Lớp 10 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Nguyễn Khuyến

11/01/2021

Đến

16/01/2021 Tiết 37

Lý thuyết Học : Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe ( nội dung 3).

 Tiết 38 Nhảy cao

Đá cầu Học: + Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”.

Ôn: Một số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực do giáo viên chọn.

Học: Di chuyển, tâng “búng” cầu.

18/01/2021

Đến

23/01/2021 Tiết 39 Nhảy cao

Đá cầu

 Ôn: Một số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực do giáo viên chọn.

Ôn: Di chuyển, tâng “búng” cầu.

Học: Chuyển cầu bằng mu bàn chân.

 Tiết 40 Đá cầu

Chạy bền Ôn: Di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyển cầu bằng mu bàn chân.

Học: Giới thiệu kích thước sân và lưới.

Học: + Chạy bước nhỏ nâng cao đùi.

 + Bài tập 2,3 (trang 71, SGV TD 10).

25/01/2021

Đến

30/01/2021 Tiết 41 Nhảy cao

Đá cầu

 Ôn: Như tiết 39

Học: Bài tập 1,2 (trang 84 SGV TD 10)

Ôn: Di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyển cầu bằng mu bàn chân.

 Tiết 42 Đá cầu

Nhảy cao Ôn: Như tiết 41

Ôn: Một số động tác bổ trợ do giáo viên chọn.

Học: Bài tập 3,4 (trang 84 SGV TD 10)

01/02/2021

Đến

05/02/2021 Tiết 43 Nhảy cao

Chạy bền Ôn: Bài tập 2,4 (trang 84 SGV TD 10)

Học: + Giai đoạn trên không nhảy cao “nằm nghiêng”.

 + Bài tập 5 (trang 85 SGV TD 10)

Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.

 Tiết 44 Đá cầu

Nhảy cao Ôn: + Di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyển cầu bằng mu bàn chân.

 + Đấu tập.

Ôn: Phối hợp 3 giai đoạn: chạy đà – giậm nhảy – trên không.

Học: Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy cao)

 

doc 12 trang Đoàn Hưng Thịnh 03/06/2022 6080
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Thể dục Lớp 10 - Chương trình học kì 2 - Năm học 2020-2021 - Trường THPT Nguyễn Khuyến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở Giáo dục và đào tạo TP. Hồ Chí Minh
Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 
MÔN : THỂ DỤC LỚP 10
NĂM HỌC : 2020 - 2021
(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 22/05/2021)
Tuần lễ
Ngày
Tiết theo PPCT
Tên bài
Nội dung trọng tâm
19
11/01/2021
Đến
16/01/2021
Tiết 37
Lý thuyết
Học : Tập luyện TDTT và sử dụng các yếu tố thiên nhiên để rèn luyện sức khỏe ( nội dung 3).
Tiết 38
Nhảy cao
Đá cầu
Học: + Giới thiệu kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng”.
Ôn: Một số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực do giáo viên chọn.
Học: Di chuyển, tâng “búng” cầu.
20
18/01/2021
Đến
23/01/2021
Tiết 39
Nhảy cao
Đá cầu
Ôn: Một số động tác bổ trợ nhảy cao, phát triển thể lực do giáo viên chọn.
Ôn: Di chuyển, tâng “búng” cầu.
Học: Chuyển cầu bằng mu bàn chân.
Tiết 40
Đá cầu
Chạy bền
Ôn: Di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyển cầu bằng mu bàn chân.
Học: Giới thiệu kích thước sân và lưới.
Học: + Chạy bước nhỏ nâng cao đùi.
 + Bài tập 2,3 (trang 71, SGV TD 10).
21
25/01/2021
Đến
30/01/2021
Tiết 41
Nhảy cao
Đá cầu
Ôn: Như tiết 39
Học: Bài tập 1,2 (trang 84 SGV TD 10)
Ôn: Di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyển cầu bằng mu bàn chân.
Tiết 42
Đá cầu
Nhảy cao
Ôn: Như tiết 41
Ôn: Một số động tác bổ trợ do giáo viên chọn.
Học: Bài tập 3,4 (trang 84 SGV TD 10)
22
01/02/2021
Đến
05/02/2021
Tiết 43
Nhảy cao
Chạy bền
Ôn: Bài tập 2,4 (trang 84 SGV TD 10)
Học: + Giai đoạn trên không nhảy cao “nằm nghiêng”.
 + Bài tập 5 (trang 85 SGV TD 10)
Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.
Tiết 44
Đá cầu
Nhảy cao
Ôn: + Di chuyển, tâng “búng” cầu, chuyển cầu bằng mu bàn chân.
 + Đấu tập.
Ôn: Phối hợp 3 giai đoạn: chạy đà – giậm nhảy – trên không.
Học: Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy cao)
06/02/2021
Đến
17/02/2021
NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
23
18/02/2021
Đến
20/02/2021
Tiết 45
Nhảy cao
Chạy bền
Ôn: Phối hợp 3 giai đoạn: chạy đà – giậm nhảy – trên không.
Học: Một số điểm trong luật điền kinh (phần nhảy cao).
Thực hiện vào cuối phần cơ bản.
Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.
Tiết 46
Nhảy cao
Đá cầu
Ôn: Một số bài tập bổ trợ kỹ thuật và phát triển sức mạnh chân do GV chọn
Học: Kỹ thuật giai đoạn tiếp đất.
Ôn: + Chuyền cầu bằng mu bàn chận hoặc do GV chọn. Đấu tập.
24
22/02/2021
Đến
27/02/2021
Tiết 47
Nhảy cao
Đá cầu
Ôn: 4 giai đoạn của kỹ thuật nhảy cao kiểu “nằm nghiêng” và một số động tác BTKT do GV chọn.
Ôn: + Một số kỹ thuật do Gv chọn
 + Đấu tập
Tiết 48 
Nhảy cao
Chạy bền
Phối hợp kỹ thuật 4 giai đoạn nhảy cao kiểm “nằm nghiêng” và một số động tác BTKT, phát triển sức mạnh chân do GV chọn.
Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.
25
01/03/2021
Đến
06/03/2021
Tiết 49
Kiểm tra 1 tiết
Ôn tập 
Tiết 50
và kiểm tra
26
08/03/2021
Đến
13/03/2021
Tiết 51
Nhảy cao
Chạy bền
Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng và một số động tác, bài tập phát triển sức mạnh chân do GV chọn.
Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.
Tiết 52
Nhảy cao
Chạy bền
Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu nằm nghiêng và một số động tác, bài tập phát triển sức mạnh chân do GV chọn.
Chạy trên địa hình tự nhiên hoặc do GV chọn.
27
15/03/2021
Đến
20/03/2021
Tiết 53 – 54
Nhảy cao
Ôn tập và kiểm tra
28
22/03/2021
Đến
27/03/2021
Tiết 55
TTTC
Bóng rổ
Chạy Bền
Bóng rổ
+ Giới thiệu về môn bóng rổ
+ Cầm bóng và làm quen với bóng
Tiết 56
TTTC
Bóng rổ
Chạy Bền
+ Dằn bóng - dẫn bóng
+ Trò chơi bổ trợ 
+ Chạy bền trên địa hình tự nhiên
29
29/03/2021
Đến
03/04/2021
Tiết 57
TTTC
Bóng rổ
Chạy Bền
+ Dẫn bóng di chuyển( chạy lúp súp)
Tiết 58
TTTC
Bóng rổ
Chạy Bền
+ Chuyền và bắt bóng tại chổ
+ Chạy bền trên địa hình tự nhiên
30
05/04/2021
Đến
10/04/2021
Tiết 59
TTTC
Bóng rổ
Chạy Bền
+ Chuyền và bắt bóng phối họp di chuyển
Tiết 60
TTTC
Bóng rổ
Chạy Bền
+ Trò chơi bổ trợ 
+ Chạy bền trên địa hình tự nhiên
31
12/04/2021
Đến
17/04/2021
Tiết 61
TTTC
Bóng rổ
Chạy Bền
+ Ôn Chuyền và bắt bóng phối họp di chuyển
+ Giới thiệu ném bóng 1 tay trên vai trước mặt(trên cao)
Tiết 62
TTTC
Bóng rổ
Chạy Bền
+ Ném bóng 1 tay trên vai trước mặt (trên cao) tại chổ
+ Trò chơi bổ trợ 
+ Chạy bền trên địa hình tự nhiên
32
19/04/2021
Đến
24/04/2021
Tiết 63
TTTC
Bóng rổ
Chạy Bền
+ Ném bóng 1 tay trên vai trước mặt phối hợp 2 người
+ Ném bóng 1 tay trên vai trước mặt vào rổ
Tiết 64
TTTC
Bóng rổ
Chạy Bền
+ Ném bóng 1 tay trên vai trước mặt (trên cao) tại chổ bật nhảy
+ Ném bóng 1 tay trên vai trước mặt vào rổ - Chạy bền trên địa hình tự nhiên
33
26/04/2021
Đến
01/05/2021
Tiết 65
TTTC
Bóng rổ
Chạy Bền
+ Ném bóng 1 tay trên vai trước mặt vào rổ
Tiết 66
TTTC
Bóng rổ
Chạy Bền
+ Ném bóng 1 tay trên vai trước mặt vào rổ
+ Trò chơi bổ trợ 
+ Chạy bền trên địa hình tự nhiên
34
03/05/2021
Đến
08/05/2021
Tiết 67 - 68
Ôn tập TTTC.
Kiểm tra học kỳ II (TTTC).
35
à
36
10/05/2021
Đến
22/05/2021
Tiết 69-72
Kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể.
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021
Duyệt của Hiệu Trưởng	 Tổ trưởng bộ môn
Sở Giáo dục và đào tạo TP. Hồ Chí Minh
Trường THCS – THPT Nguyễn Khuyến
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 
MÔN : THỂ DỤC LỚP 11
NĂM HỌC : 2020 - 2021
(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 22/05/2021)
Tuần lễ
Ngày
Tiết theo PPCT
Tên bài
Nội dung trọng tâm
19
11/01/2021
Đến
16/01/2021
37
Đá cầu
Nhảy xa
Ôn: Một số động tác bổ trợ đã học ở lớp 10
Học: + Kỹ thuật di chuyển bước lướt
+ Tâng “giật” cầu
Học: Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm và một số bài tập phát triển thể lực (do GV chọn)
38
Đá cầu
Nhảy xa
Chạy bền
Ôn: + Kỹ thuật di chuyển bước lướt
+ Tâng “giật” cầu
Ôn: Tập mô phỏng động tác chân lăng, động tác chân giậm
Học: Phối hợp chạy đà - giậm nhảy – trên không
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
20
18/01/2021
Đến
23/01/2021
39
Đá cầu
Nhảy xa
Ôn: + Tâng “giật” cầu
Ôn: Phối hợp chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất, một số động tác bổ trợ do GV chọn
40
Đá cầu
Nhảy xa
Chạy bền
Ôn: Một số động tác kỹ thuật đã học (do GV chọn)
Ôn: Phối hợp chạy đà - giậm nhảy – trên không – tiếp đất, một số động tác bổ trợ do GV chọn
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
21
25/01/2021
Đến
30/01/2021
41
Đá cầu
Nhảy xa
Ôn: Một số động tác kỹ thuật đã học (do GV chọn)
Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật, một số động tác bổ trợ do GV chọn
42
Đá cầu
Nhảy xa
Chạy bền
Ôn:
Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật, một số động tác bổ trợ do GV chọn
Học: Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa)
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
22
01/02/2021
Đến
05/02/2021
43
Đá cầu
Nhảy xa
Ôn: Như nội dụng tiết 42 hoặc do GV chọn
Học: Một số điểm trong Luật đá cầu
Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật, một số động tác bổ trợ do GV chọn
Học: Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa)
44
Đá cầu
Nhảy xa
Chạy bền
Ôn: Các kỹ thuật đã học, đấu tập hoặc do GV chọn
Học: Một số điểm trong Luật đá cầu
Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật, một số động tác bổ trợ do GV chọn
Học: Một số điểm trong Luật Điền kinh (phần nhảy xa)
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
06/02/2021
Đến
17/02/2021
NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
23
18/02/2021
Đến
20/02/2021
45
Đá cầu
Nhảy xa
Ôn: Các kỹ thuật đã học, đấu tập hoặc do GV chọn
Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật, một số động tác bổ trợ do GV chọn
46
Đá cầu
Nhảy xa
Chạy bền
Ôn: Các kỹ thuật đã học, đấu tập hoặc do GV chọn
Ôn: Tập hoàn chỉnh 4 giai đoạn kỹ thuật, một số động tác bổ trợ do GV chọn
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
24
22/02/2021
Đến
27/02/2021
47
Đá cầu, nhảy xa: Ôn tập và kiểm tra
48
25
01/03/2021
Đến
06/03/2021
49
Cầu lông
TTTC
(Bóng rổ)
Chạy bền
Ôn: Di chuyển đơn bước, đa bước; Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay
Học: Đánh cầu cao thuận tay
Ôn luyện 1 số nội dung kỹ thuật bóng rổ đã học lớp 10
Giới thiệu kỹ thuật “ 2 bước lên rổ ” .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
50
Cầu lông
TTTC
Ôn: Di chuyển đơn bước, đa bước; Đánh cầu cao thuận tay Đánh cầu thấp thuận tay, trái tay
Luyện tập hai bước chạy đà mô phỏng ( Cả lớp)
26
08/03/2021
Đến
13/03/2021
51
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: Như nội dung tiết 51
Luyện tập hai bước chạy đà lên rổ ( không bóng)
Cả lớp Bài tập phát triển sức mạnh cơ đùi .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
52
Cầu lông
TTTC
Ôn: Như nội dung tiết 51 hoặc do GV chọn
Học: Kỹ thuật đập cầu chính diện
Luyện tập hai bước chạy đà lên rổ ( Có bóng)
Bài tập thể lực phát triển sức mạnh .
27
15/03/2021
Đến
20/03/2021
53
Cầu lông
TTTC Chạy bền
Ôn: Kỹ thuật đập cầu chính diện
Học: Một số điểm trong Luật Cầu lông
Luyện tập hai bước chạy đà lên rổ ( không bóng)
.
Bài tập thể lực phát triển sức mạnh cơ tay .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
54
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Kỹ thuật đập cầu chính diện, phát cầu
+ Đấu tập
Học: Một số điểm trong Luật Cầu lông
Luyện tập hai bước chạy đà lên rổ ( Có bóng)
28
22/03/2021
Đến
27/03/2021
55
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: + Kỹ thuật đập cầu chính diện
+ Đấu tập
Học: Một số chiến thuật (do GV chọn)
Luyện tập hai bước chạy đà lên rổ ( Có bóng)
Bài tập phát triển thể lực .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
56
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Kỹ thuật đập cầu chính diện
+ Đấu tập
+ Một số chiến thuật
Luyện tập hai bước chạy đà lên rổ ( Có bóng)
Bài tập phát triển thể lực .
29
29/03/2021
Đến
03/04/2021
57
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: + Đánh cầu cao thuận tay, đập cầu chính diện
+ Đấu tập
Học: Một số chiến thuật (do GV chọn)
Một số điểm trong Luật bóng rổ
Bài tập thể lực .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
58
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Đánh cầu cao thuận tay, đập cầu chính diện hoặc do GV chọn
+ Đấu tập
Luyện tập hai bước chạy đà lên rổ ( Có bóng)
Đấu tập
Thể lực phát triển sức mạnh .
30
05/04/2021
Đến
10/04/2021
59
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: + Đánh cầu cao thuận tay, đập cầu chính diện hoặc do GV chọn
+ Đấu tập
Một số điểm trong Luật bóng rổ
Trò chơi phát triển sức mạnh ( giáo viên biên soạn ).
Ôn những nội dung đã học ( đấu tập)
60
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Một số kỹ năng học sinh thực hiện còn yếu (do GV chọn)
+ Đấu tập
Ôn những nội dung đã học ( đấu tập)
31
12/04/2021
Đến
17/04/2021
61
Ôn tập
Kiểm tra học kỳ 2
62
32
19/04/2021
Đến
24/04/2021
63
TTTC
Chạy bền Kiểm tra (TTTC)
Kiểm tra chạy bền trên địa hình tự nhiên
64
33
à
36
26/04/2021
Đến
22/05/2021
65
à
72
Ôn tập và kiểm tra các tiêu chuẩn RLTT
Ôn tập và kiểm tra các tiêu chuẩn RLTT
Ôn tập và kiểm tra các tiêu chuẩn RLTT
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021
Duyệt của Hiệu Trưởng	 Tổ trưởng bộ môn
Sở Giáo dục và đào tạo TP. Hồ Chí Minh
Trường TH – THCS – THPT Lê Thánh Tông
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 
MÔN : THỂ DỤC LỚP 12
NĂM HỌC : 2020 - 2021
(Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 22/05/2021)
Tuần lễ
Ngày
Tiết theo PPCT
Tên bài
Nội dung trọng tâm
19
11/01/2021
Đến
16/01/2021
Tiết 37
Lý thuyết
Học: Phương pháp phát triển sức mạnh
Tiết 38
Đá cầu
TTTC
Chạy bền
Ôn: Một số động tác đã học ở lớp 10, 11 (GV chọn)
Ôn các kỹ thuật bổ trợ , kỹ thuật làm quen dụng cụ.(Tạ Cát)
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
20
18/01/2021
Đến
23/01/2021
Tiết 39
Đá cầu
TTTC
Ôn: Một số động tác đã học ở lớp 10, 11 (GV chọn)
Ôn các kỹ thuật động tác bổ trợ học môn đẩy tạ (Tạ Cát)
Tiết 40
Đá cầu
TTTC
Chạy bền
Ôn: Một số động tác đã học ở lớp 10, 11 (GV chọn)
Học : Kỹ thuật ra sức cuối cùng .
Bài tập phát triển thể lực chung .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
21
25/01/2021
Đến
30/01/2021
Tiết 41
Đá cầu
TTTC
Ôn: Một số động tác chuyên môn
Học: Luật đá cầu
Ôn luyện kỹ thuật ra sức cuối cùng (không và có tạ).
Một số bài tập phát triển thể lực chuyên môn
Tiết 42
Đá cầu
TTTC
Chạy bền
Ôn: GV chọn
Học: Luật đá cầu (tiếp)
Ôn : Kỹ thuật trượt đà (không tạ ). (Tạ Cát)
Bài tập thể lực .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
22
01/02/2021
Đến
05/02/2021
Tiết 43
Đá cầu
TTTC
Ôn: GV chọn
Học : Tư thế chuẩn bị -cách cầm tạ -vị trí đặt tạ . TTCB kết hợp trượt đà .
Bài tập phát triển sức mạnh cơ tay .
Tiết 44
Đá cầu
TTTC
Chạy bền
Ôn: GV chọn
Phối hợp trượt đà và ra sức cuối cùng .
Bài tập phát triển sức mạnh cơ tay .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
06/02/2021
Đến
17/02/2021
NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
23
18/02/2021
Đến
20/02/2021
Tiết 45
Đá cầu
TTTC
Ôn: + Bài tập bổ trợ kỹ thuật do GV chọn
+ Đấu tập
Phối hợp ra sức cuối cùng và thăng bằng (không và có tạ
Bài tập thể lực chuyên môn .
Tiết 46
Đá cầu
TTTC
Chạy bền
Ôn: Các kỹ thuật đã học, đấu tập hoặc do GV chọn
Kết hợp trượt đà-ra sức cuối cùng và giữ thăng bằng (không tạ ) .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
24
22/02/2021
Đến
27/02/2021
Tiết 47
Đá cầu
TTTC
Ôn: Như nội dung tiết 48
Kết hợp trượt đà-RSCC-thăng bằng sau khi đẩy tạ đi .
Tiết 48
Đá cầu
TTTC
Chạy bền
Ôn: Như nội dung tiết 49
Ôn : Ra sức cuối cùng .
Ôn : Kết hợp trượt đà-RSCC-thăng bằng sau khi đẩy tạ đi.
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
25
01/03/2021
Đến
06/03/2021
Tiết 49 -
Ôn tập và kiểm tra Đá cầu
50
26
08/03/2021
Đến
13/03/2021
Tiết 51
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, đánh cầu thấp trái tay hoặc do GV chọn
Ôn : Ra sức cuối cùng .
Ôn : Kết hợp trượt đà-RSCC-thăng bằng sau khi đẩy tạ đi.
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 52
Cầu lông
TTTC
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, đánh cầu thấp trái tay hoặc do GV chọn
-Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ “Lưng hướng ném”.Bài tập 6 SGV Td 11.
27
15/03/2021
Đến
20/03/2021
Tiết 53
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu thấp thuận tay, đánh cầu thấp trái tay hoặc do GV chọn
Học: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay
Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ “Lưng hướng ném”.
Bài tập 6 SGV Td 11.
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 54
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay
+ Kỹ thuật phát cầu, đập cầu hoặc do GV chọn
Phối hợp hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật đẩy tạ “ Lưng hướng ném”.
Bài tập thể lực.
28
22/03/2021
Đến
27/03/2021
Tiết 55
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay
Học: + Kỹ thuật đánh cầu cao trái tay
+ Luật Cầu lông
Giới thiệu luật thi đấu môn đẩy tạ-Phương pháp trọng tài.
Hoàn thiện 4 giai đoạn kỹ thuật
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 56
Cầu lông
TTTC
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay
Học: Luật Cầu lông
Thực hiện theo kế hoạch dạy học của GV
29
29/03/2021
Đến
03/04/2021
Tiết 57
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay
Thực hiện Ôn như tiết 58
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 58
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay
+ Bài tập phối hợp chiến thuật (do Gv chọn)
+ Đấu tập
Luyện tâp đẩy tạ “Lưng hướng ném”.
30
05/04/2021
Đến
10/04/2021
Tiết 59
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay
Ôn luyện kỹ thuật đẩy tạ LHN T58 SGV-Bài tập thể lực .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 60
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay
+ Bài tập phối hợp chiến thuật (do Gv chọn)
+ Đấu tập
Ôn hoàn thiện kỹ thuật nâng cao thành tích .
31
12/04/2021
Đến
17/04/2021
Tiết 61
Cầu lông
TTTC
Chạy bền
Ôn: Kỹ thuật đánh cầu cao thuận tay và trái tay
Ôn hoàn thiện kỹ thuật nâng cao thành tích .
Chạy bền trên địa hình tự nhiên
Tiết 62
Cầu lông
TTTC
Ôn: + Những nội dung còn yếu do GV chọn (do GV chọn)
+ Đấu tập
Kiểm tra 1 tiết TTTC
32
à
36
19/04/2021
Đến
24/04/2021
Tiết 
63 - 64
Ôn tập và kiểm tra học kỳ 2
26/04/2021
Đến
22/05/2021
Tiết 
65 - 72
Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT
TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021
Duyệt của Hiệu Trưởng	 Tổ trưởng bộ môn

Tài liệu đính kèm:

  • docke_hoach_day_hoc_mon_the_duc_lop_10_chuong_trinh_hoc_ki_2_na.doc