Bài giảng Ngữ văn 11 - Tuần 9: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Năm học 2022-2023 - Lớp 11B4 - Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Bài giảng Ngữ văn 11 - Tuần 9: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Năm học 2022-2023 - Lớp 11B4 - Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

 + Do cơ cấu xã hội biến đổi nhanh chóng tạo nên một thế hệ công chúng mới với nhu cầu mới Xã hội đặt ra nhiều vấn đề về đất nước, con người, nghệ thuật đòi hỏi văn học giải quyết.

+ Vai trò của tầng lớp trí thức Tây học với sự thức tỉnh, trỗi dậy của “cái tôi” tạo nên một động lực

+ Do sức sống nội tại mãnh liệt của bản thân nền vh dân tộc

Ngoài ra còn các nguyên nhân khác: Thời kì này văn chương trở thành một thứ hàng hoá, viết văn được coi là một nghề để kiếm sống

 

pptx 19 trang Trí Tài 04/07/2023 280
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn 11 - Tuần 9: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Năm học 2022-2023 - Lớp 11B4 - Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÀO CÁC BẠN VÀ CÔ ĐÃ ĐẾN VỚI BÀI THUYẾT TRÌNH CỦA NHÓM EM ... 
NHÓM 4 
KHÁNH LNH 
NHÓM 4 
Môn học Ngữ Văn 
MÔN HỌC THUYẾT TRÌNH 
Chủ đề thuyết trình 
Nội dung 1 
Nội dung 2 
Nội dung 3 
Nội dung 4 
HÀ TRANG 
HƯƠNG GIANG 
NHƯ Ý 
ÁNH TUYẾT 
TÌNH 
DUY TRUNG 
NHÓM 4 
Chủ đề : ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 
 Văn học phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng 
Nội dung 1 
Nội dung 2 
Nội dung 3 
hi chú Nội dung 1 
NHÓM 4 
Chủ đề : ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC Vi ệ T NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 
 Văn học phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng 
Nội dung 1 
Nội dung 2 
Nội dung 3 
NGUYÊN NHÂN 
Ghi chú Nội dung 2 
NHÓM 4 
Chủ đề : ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 
Chủ đề : Văn học phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng 
Nội dung 1 
Nội dung 2 
Nội dung 3 
Ghi chú Nội dung 1 
BIỂU HIỆN 
Ghi chú Nội dung 3 
NHÓM 4 
Chủ đề : ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ ĐẦU THẾ KỈ XX ĐẾN CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 
 Văn học phát triển với một tốc độ hết sức nhanh chóng 
Nội dung 1 
Nội dung 2 
Nội dung 3 
Ghi chú Nội dung 1 
Ghi chú Nội dung 2 
ĐÁNH GIÁ 
Ghi chú Nội dung 4 
NỘI DUNG 1 
NGUYÊN NHÂN 
1 
 + Do cơ cấu xã hội biến đổi nhanh chóng tạo nên một thế hệ công chúng mới với nhu cầu mới Xã hội đặt ra nhiều vấn đề về đất nước, con người, nghệ thuật đòi hỏi văn học giải quyết. 
+ Vai trò của tầng lớp trí thức Tây học với sự thức tỉnh, trỗi dậy của “cái tôi” tạo nên một động lực 
+ Do sức sống nội tại mãnh liệt của bản thân nền vh dân tộc 
Ngoài ra còn các nguyên nhân khác : Thời kì này văn chương trở thành một thứ hàng hoá, viết văn được coi là một nghề để kiếm sống 
NỘI DUNG 1 : NGUYÊN NHÂN 
Nội dung 2 
Ghi chú Nội dung 3 
NỘI DUNG 1 
Nội dung 2 
BIỂU HIỆN 
Thanks For Watching! 
Nội dung 2 : Biểu hiện 
Nội dung 2 : Biểu hiện 
Sự phát triển số lượng tác giả, tác phẩm (Hoài Thanh trong Thi nhân Việt Nam đã tuyển chọn 169 bài của 45 nhà thơ, trong đó có nhiều nhà thơ lớn) 
Sự hình thành và đổi mới các thể loại văn học 
Độ kết tinh ở các t/g, tác phẩm tiêu biểu 
 => Vũ Ngọc Phan cho rằng: “Ở nước ta, một năm có thể kể như 30 năm của người”. 
Sự kết tinh tác giả tác phẩm tiêu biểu 
THƠ ĐƯỜNG LUẬT 
TIỂU THUYẾT CHƯƠNG HỒI 
TRUYỆN TRUYỀN KÌ 
KÍ SỰ 
CHIẾU, 
BIỂU, 
HỊCH, 
CÁO 
THƠ MỚI 
TIỂU THUYẾT 
TRUYỆN NGẮN 
BÚT KÍ, 
TÙY BÚT 
KỊCH NÓI 
PHÓNG SỰ 
LÝ LUẬN, 
PHÊ BÌNH 
NỘI DUNG 1 
Nội dung 3 
ĐÁNH GIÁ 
NỘI DUNG 1 
Nội dung 3 : ĐÁNH GIÁ 
T ừ đầu thế XX đến cách mạng tháng tám năm 1945 phát triển một cách nhanh chóng, mạnh mẽ,hiện lên đầy đủ vẻ đẹp và trách nhiệm của con người đối với đất nước trong những năm tổ quốc bị xâm lăng,khẳng định sự tiếc nuối và phát huy những truyền thống của dân tộc, là tiền đề có thể phát triển thơ ca Việt Nam lên một tầng cao mới sự phát triển một tốc độ hết sức đổi mới và những thành tựu rực rỡ của văn học Việt Nam nửa đầu thế kỉ xx đến năm 1945 theo hướng hiện đại hóa 
Nội dung 4 
Thanks For Watching! 
NHÓM 4 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ngu_van_11_tuan_9_khai_quat_van_hoc_viet_nam_tu_da.pptx