Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 2: Relationship, Lesson 2: Language - Năm học 2022-2023 - Lớp 11A4 - Thuy Hong

Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 2: Relationship, Lesson 2: Language - Năm học 2022-2023 - Lớp 11A4 - Thuy Hong

Divide into 4 teams

There are 6 pictures. 1 picture will disappear.

Each team raise hands to answer which picture disappeared.

1 correct answer = 1 point.

 

pptx 6 trang Trí Tài 04/07/2023 1260
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 2: Relationship, Lesson 2: Language - Năm học 2022-2023 - Lớp 11A4 - Thuy Hong", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Teacher: Ms. Thuy Hong 
Lesson 2: Language 
Unit 2: Relationships 
Vocabulary 
01 
1. Vocabulary 
romantic re latio nship (n.p) 
break up with sb: 
reconciled with sb: 
lend an ear: 
argument (n) 
have got a date with sb 
Memory Game 
Divide into 4 teams 
There are 6 pictures. 1 picture will disappear. 
Each team raise hands to answer which picture disappeared. 
1 correct answer = 1 point . 
Memory Game 
Slide for purchase 
Để có bản đầy đủ, liên hệ: 0352 388 779 (Zalo/Imes/sms) 
60k /bài giảng chi tiết 
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG, ĐƯỢC XEM DEMO TRƯỚC KHI THANH TOÁN 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_11_unit_2_relationship_lesson_2_language.pptx