Bài giảng Vật lý 11 - Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - Năm học 2022-2023 - Tổ 1 - Trường THPT Yên Mỹ

Bài giảng Vật lý 11 - Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - Năm học 2022-2023 - Tổ 1 - Trường THPT Yên Mỹ

Trong dung dịch, các hợp chất hóa học như axit, bazơ và muối bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành các nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) tích điện gọi là ion; ion có thể huyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện.

Axit  H + + (gốc axit) -

Bazơ  ion (kim loại) + + OH –

Muối  (gốc axit) - + ion (kim loại)

pptx 13 trang Trí Tài 03/07/2023 1400
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lý 11 - Bài 14: Dòng điện trong chất điện phân - Năm học 2022-2023 - Tổ 1 - Trường THPT Yên Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG  ĐIỆN PHÂN  
Tổ 1 
Trường THPT Yên Mỹ 
DÒNG ĐIỆN TRONG ĐIỆN PHÂN  
Thuyết điện li 
2. Bản chất của dòng điện trong chất điện phân 
BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
I. THUYẾT ĐIỆN LI 
1. Chất điện phân 
a. Thí nghiệm 
BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
I. THUYẾT ĐIỆN LI 
1. Chất điện phân 
a. Thí nghiệm 
b. Kết luận 
Nước tinh khiết không dẫn điện 
Dung dịch muối là các chất dẫn điện 
 có ít hạt tải điện 
 hạt tải điện tăng lên 
BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
I. THUYẾT ĐIỆN LI 
2. Thuyết điện li 
Trong dung dịch, các hợp chất hóa học như axit, bazơ và muối bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) thành các nguyên tử (hoặc nhóm nguyên tử) tích điện gọi là ion; ion có thể huyển động tự do trong dung dịch và trở thành hạt tải điện. 
Sự phân li của một số chất điện phân 
Axit H + + (gốc axit) - 
Bazơ ion (kim loại) + + OH – 
Muối (gốc axit) - + ion (kim loại) + 
Na + 
Cl - 
N aCl 
Cl - 
Na + 
Na + 
Cl - 
Na + 
Na + 
Cl - 
Cl - 
Na + 
Cl - 
H + 
Cl - 
H Cl 
Cl - 
H + 
Cl - 
H + 
H + 
Cl - 
Các ion dương và âm tồn tại sẵn trong các phân tử axit, bazơ, muối. Chúng liên kết với nhau bằng lực hút Cu-lông. Khi tan vào trong nước hoặc dung môi khác, liên kết giữa các ion trở nên lỏng lẻo. Một số phân tử bị chuyển động nhiệt tách thành các ion tự do. 
 Các dung dịch Axít, muối, bazơ và chất nóng chảy gọi là chất điện phân. 
Tại sao các dung 
dịch khi tan vào 
nước hoặc dung 
môi kác lại xuất 
hiện các ion? 
O 
H 
H 
H 
O 
H 
H 
H 
O 
H 
H 
H 
O 
H 
H 
H 
O 
H 
H 
H 
O 
H 
H 
H 
O 
H 
H 
H 
O 
H 
H 
H 
O 
H 
H 
H 
O 
H 
H 
H 
H + 
Cl - 
H + 
Cl - 
H + 
Cl - 
Na + 
Cl - 
Na + 
Cl - 
Na + 
Cl - 
Na + 
Cl - 
BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
II. BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
Hạt tải điện trong chất điện phân là ion âm và ion dương 
Cu 2+ 
SO 4 2- 
SO 4 2- 
Nguồn điện 
Đèn 
K 
Cu 2+ 
SO 4 2- 
Cu 2+ 
Cu 2+ 
SO 4 2- 
SO 4 2- 
dd CuSO 4 
A 
K 
ANION 
CATION 
BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
II. BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
1. Thí nghiệm 
Cu 2+ 
SO 4 2- 
Cu 2+ 
Cu 2+ 
Cu 2+ 
SO 4 2- 
SO 4 2- 
SO 4 2- 
SO 4 2- 
dd CuSO 4 
Khi chưa có điện trường : các ion chuyển động hỗn loạn trong dung dịch . 
Nguồn điện 
Đèn 
K 
+ 
- 
Anốt 
Catốt 
E 
SO 4 2- 
F ® 
Cu 2+ 
F ® 
Cu 2+ 
F ® 
SO 4 2- 
F ® 
SO 4 2- 
F ® 
SO 4 2- 
F ® 
Cu 2+ 
F ® 
SO 4 2- 
F ® 
dd CuSO 4 
Khi có điện trường : các ion chuyển động có hướng hai chiều ngược nhau; ion dương chuyển động cùng chiều điện trường, ion âm ngược chiều điện trường. 
BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
II. BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
1. Thí nghiệm 
2. Kết luận 
Dòng điện trong lòng chất điện phân là dòng các ion dương và ion âm chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau. 
Ion dương chạy về phía catôt gọi là cation. 
ion âm chạy về phía anôt gọi là anion. 
BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
II. BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
Chất điện phân thường dẫn điện tốt hơn hay kém hơn kim loại? 
Chất điện phân dẫn điện kém hơn kim loại 
Dòng điện trong chất điện phân không chỉ tải điện lượng mà còn tải cả vật chất đi theo. Tới điện cực thì chỉ có các electron đi tiếp còn lượng vật chất đọng lại ở điện cực sẽ gây ra hiện tượng điện phân. 
BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
II. BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
1. Thí nghiệm 
2. Kết luận 
Chất điện phân dẫn điện kém hơn kim loại: 
Mật độ các electron tự do trong kim loại lớn hơn mật độ các ion trong chất điện phân. 
Khối lượng và kích thước của ion lớn hơn và khối lượng và kích thước của electron Tốc độ chuyển động có hướng của ion nhỏ hơn. 
Môi trường dung dịch rất mất trật tự Cản trở chuyển động của các ion. 
BÀI 14: DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
II. BẢN CHẤT CỦA DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT ĐIỆN PHÂN 
Hiện tượng điện phân thường kèm các phản ứng phụ 
THANK YOU! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_vat_ly_11_bai_14_dong_dien_trong_chat_dien_phan_na.pptx