Bài giảng Vật lý 11 - Bài 15: Dòng điện trong chất khí (Tiết 2) - Năm học 2022-2023 - Tổ 4 - Trường THPT Yên Mỹ

Bài giảng Vật lý 11 - Bài 15: Dòng điện trong chất khí (Tiết 2) - Năm học 2022-2023 - Tổ 4 - Trường THPT Yên Mỹ

Chất khí là môi trường cách điện

Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường

Bản chất dòng điện trong chất khí

Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện

Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện

pptx 51 trang Trí Tài 03/07/2023 1840
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Vật lý 11 - Bài 15: Dòng điện trong chất khí (Tiết 2) - Năm học 2022-2023 - Tổ 4 - Trường THPT Yên Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Welcome tổ 3 
Bài 15 
Dòng Điện Trong Chất Khí 
II 
Bản chất dòng điện trong chất khí 
Chất khí là môi trường cách điện 
Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường 
I 
III 
V 
NỘI DUNG CHÍNH 
Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện 
 Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện 
VI 
Ở điều kiện thường, chất khí có dẫn điện không? 
Nếu không khí dẫn điện thì: 
Mạng điện trong gia đình sẽ không an toàn vì điện có thể truyền tới mọi nơi và mọi vật 
Ô tô, xe máy sẽ không chạy được. 
Ở các nhà máy điện sau khi được tạo ra sẽ không tích trữ được và bị truyền khắp nơ i 
 I, Chất khí là môi trường cách điện  
Chất khí không dẫn điện vì các phân tử khí đều ở trạng thái trung hòa điện, do đó trong chất khí không có hạt tải điện. 
Vì sao ở đk thường, chất khí không dẫn điện? 
++++++++++++++++ 
+ 
II – Sự dẫn điện của chất khí trong điều kiện thường. 
THÍ NGHIỆM 1: 
-Tích điện vào một cái điện nghiệm.->Hai lá kim loại xòe ra.->Sau đó giảm dần theo thời gian 
=> Điện tích trữ trong điện nghiệm giảm dần. 
Thí nghiệm 2: 
Ở đk thường (ampe kế chỉ số 0) => không khí không dẫn điện. 
Khi bị đốt nóng (ngọn lửa ga) ,ampe kế có chỉ số => không khí dẫn điện. 
Kết luận: 
Ngọn lưa ga đã làm tang mật độ hạt tải điện làm cho chất khí dẫn điện. 
III. BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 
 1. Sự ion hoá chất khí và tác nhân ion hoá 
Quá trình ion hóa do tác nhân ion hóa 
Ban đầu chất khí gồm các phân tử trung hòa 
Tác nhân ion hóa biến phân tử trung hòa thành ion dương(+) và electron 
Electron kết hợp với phân tử trung hòa thành ion âm(-) 
- Ngọn lửa ga, tia tử ngoại của đèn thủy ngân trong thí nghiệm trên được gọi là các tác nhân ion hóa 
Tác nhân ion hóa: là những tác động bên ngoài gây nên sự ion hóa 
Vậy lúc nầy trong không khí có các hạt tải điện : ion dương, ion âm, electron tự do. 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
Khi chưa có điện trường ngoài 
- 
Chuyển động hỗn loạn 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
- 
+ 
- 
+ 
- 
E 
+ 
- 
+ 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
Khi có điện trường ngoài 
 * Dòng điện trong CK là dòng chuyển dời có hướng của: 
- Ion dương theo chiều E 
- Ion âm, các e ngược chiều E 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
- 
- 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
- 
- 
 Khi mất tác nhân ion hóa 
Các ion âm, ion dương, electron trao đổi điện tích với nhau (hoặc với điện cực) trở thành phân tử khí trung hòa. 
=> Lúc này chất khí không dẫn điện 
III. BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG CHẤT KHÍ 
 2. Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí. 
- Quá trình dẫn điện của chất khí là quá trình dẫn điện(phóng điện) không tự lực. 
- Nó tồn tại khi tạo ra hạt tải điện trong khối khí ở giữa hai bản cực và biến mất khi ngừng tạo ra hạt tải điện (làm mất tác nhân ion hóa) 
* Định nghĩa 
* Sự phụ thuộc của I theo U 
=> Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí là sự phóng điện không tự lực khi có tác nhân ion hóa. 
O 
I (A) 
U (V) 
I bh 
Gđ 1. Sự phóng điện không tự lực . 
Khi U nhỏ, và xảy ra khi có tác nhân ion hóa U nhỏ : I tăng theo U 
Gđ 2. Phóng điện không tự lực mà cường độ dòng điện đạt giá trị bão hòa . 
Dù U tăng, I vẫn giữ nguyên giá trị I = I bh 
Gđ 3. Sự phóng điện tự lực v ẫn xảy ra dù mất tác nhân ion hóa → xảy ra quá trình 
“ Ion hóa do va chạm ” → I tăng vọt, 
 U quá lớn : I tăng nhanh khi U tăng 
Cường độ dòng điện trong chất khí biến đổi theo U theo 3 giai đoạn sau: 
+ 
e - 
e - 
e - 
=> Điều đó chứng tỏ khi điện thế quá lớn -> cho điện trở của chất khí giảm -> mật độ hạt tải điện tăng. 
U nhỏ 
U đủ lớn 
U quá lớn 
Kết luận: Quá trình dẫn điện không tự lực của chất khí không tuân theo đinh luật Ôm 
V– Tia lửa điện và điều kiện tạo ra tia lửa điện 
Định nghĩa: Tia lửa điện là quá trình phóng điện tự lực trong chất khí đặt giữa hai điện cực khi có điện trường đủ mạnh để biến phân tử khí trung hòa thành electron tự do và ion dương. 
2. Điều kiện tạo ra tia lửa điện : Điều kiện tạo ra tia lửa điện là trong chất khí phải có điện trường đạt đến ngưỡng 3.10 6 V/m 
3.Ứng dụng. 
U 
U 
 ban đầu khí ở gần mũi nhọn bị ion hoá 
 vùng khí bị ion hoá lan rộng ra 
 tia lửa điện xuất hiện 
+ 
- 
+ 
- 
+ 
- 
 => Tạo ra tia lửa điện để đốt cháy hỗn hợp nhiên liệu trong động cơ 
Bugi trong động cơ nổ 
* Động cơ nổ: 
Vì sao khi đi đường gặp mưa giông, sấm sét dữ dội, ta không nên đứng trên những gò đất cao hoặc trú dưới gốc cây mà nên nằm dán người xuống đât ? 
Vì đó là những nơi có điện trường mạnh nhất nên dễ dàng có sự phóng điện từ mây xuống các gò đất và ngọn cây. 
VI- Hồ quang điện và điều kiện tạo ra hồ quang điện. 
1. Định nghĩa: Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực xảy ra trong chất khí ở áp suất thường hoặc áp suất thấp đặt giữa hai điện cực có hiệu điện thế không lớn. 
2. Điều kiện: 
- Hai điện cực phải nóng đỏ đến mức phát xạ nhiệt điện tử (phát xạ electron). 
 - Khi có được tia lửa điện, phải duy trì hiệu điện thế giữa hai điện cực đến giá trị không lớn để tạo ra cung sáng chói. 
=> Điều kiện: catot được đốt nóng tới nhiệt độ cao để có thể phát xạ nhiệt electron và có một HĐT đủ lớn để mồi cho quá trình phóng điện xảy ra. 
3. Ứng dụng. 
Hồ quang điện 
* Làm đèn chiếu sáng 
* Đun chảy vật liệu 
* Máy hàn điện 
Câu 1 : Dòng điện trong chất khí chỉ có thể là dòng chuyển dời có hướng của 
A. các electron mà ta đưa vào trong chất khí. 
B. các ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí. 
C. các electron và ion mà ta đưa từ bên ngoài vào trong chất khí. 
D. các electron và các ion được tạo ra trong chất khí hoặc đưa từ bên ngoài vào trong chất khí. 
Câu 2: Hồ quang điện là quá trình phóng điện tự lực của chất khí, hình thành do 
A. phân tử bị điện trường mạnh làm ion hoá. 
B. catot bị nung nóng phát ra electron. 
C. quá trình nhân số hạt tải điện kiểu thác lũ trong chất khí. 
D. chất khí bị tác dụng của các tác nhân ion hoá. 
Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung thích hợp ở cột bên phải 
1 . Ngọn lửa ga, tia tử ngoại có tác dụng làm tăng mật độ hạt tải điện (gồm ion dương ion âm và electron tự do) trong chất khí nên được gọi là 
a . Quá trình dẫn điện (phóng điện) không tự lực 
2 . Dòng điện trong chất khí là dòng chuyển động có hướng theo hai chiều ngược nhau của 
b . Quá trình dẫn điện tự lực 
3 . Quá trình dẫn điện (phóng điện) của chất khí chỉ tồn tại khi phun (đưa) các hạt tải điện vào khối khí ở giữa hai bản cực qua biến mất khi ngừng đưa các hạt tải điện vào trong đó, gọi là 
c . Bugi động cơ nổ 
4 . Khi phóng điện tự lực, quan hệ phụ thuộc của cường độ dòng điện trong chất khí vào hiệu điện thế (độ sụt thế) giữa hai điện cực không tuân theo 
d . Các ion dương, ion âm và electron tự do 
5 . Quá trình dẫn điện của chất khí có thể tự duy trì không cần phun (đưa) liên tục các hạt tải điện vào trong nó, gọi là 
e . Máy hàn điện lò nung chảy một số vật 
6 . Tia điện được ứng dụng trong 
f . Tác nhân ion hóa 
7 . Hồ quang điện được ứng dụng trong 
h . Định luật ôm 
1-f 
2-d 
3-a 
4-h 
5-b 
6-c 
7-e 
 Thank 
 you! 
This is where you section ends. Duplicate this set of slides as many times you need to go over all your sections. 
We will talk about this first. 
We will talk about this second. 
After that, we will talk about this. 
And we will talk about this last. 
here is where you add 
 your talking points. 
01 
02 
03 
04 
here goes 
And here your subtitle. 
your title 
hello! I’m... 
Here is where you introduce yourself. 
You can add your name, title and a little background. Right click the image and replace it with your own. 
Add a brief introduction of your section here. 
Let’s dive in and get to know some interesting facts about animals! 
we will talk about this first. 
01 
some facts about my cats. 
Traveled by plane. Twice! 
Of my cats are adorable. 
100% 
25% 
75% 
Are females. 
let’s review some facts. 
Elephants 
Koalas are even more lazy than cats. 
Dogs 
Elephants can sense storms. 
Cats 
Dogs can smell your feelings. 
Pandas 
Kangaroos 
Koalas 
Pandas don’t hibernate. 
There are more kangaroos than humans in Australia. 
Cats use their whiskers as feelers to determine if a space is too small to squeeze through. 
this is our team 
Erika V. 
John S. 
Marie M. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. 
this is an editable world map. 
Showcase places 
100% Editable 
You can use maps to show your offices or markets. Or as charts, highlighting the countries and adding your data. 
You can double click on the desired country and change fill color. 
and this shows a 
timeline or process 
monday 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
tuesday 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
wednesday 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
thursday 
friday 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. 
presenting 
 a website? 
If you are presenting a website, an internet product or an app, you can place a screenshot of it here. 
presenting 
 a website? 
If you are presenting a website, an internet product or an app, you can place a screenshot of it here. 
presenting 
 an app? 
If you are presenting a website, an internet product or an app, you can place a screenshot of it here. 
presenting 
 an app? 
If you are presenting a website, an internet product or an app, you can place a screenshot of it here. 
thank you! 
Do you have any questions? 
hello@mail.com 
555-111-222 
mydomain.com 
credits. 
Presentation Template: 
SlidesMania 
Images: Unsplash 
Fonts used in this presentation: Questrial and PlayFair Display 
e ditable i cons 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_vat_ly_11_bai_15_dong_dien_trong_chat_khi_tiet_2_n.pptx