Bài giảng Vật lý 11 - Bài 23: Từ thông - Cảm ứng điện từ - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Hà Anh - Trường THPT Yên Mỹ

Bài giảng Vật lý 11 - Bài 23: Từ thông - Cảm ứng điện từ - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Hà Anh - Trường THPT Yên Mỹ

 Nếu xét các đường sức từ đi qua mạch kín, từ trường cảm ứng ngược chiều với từ trường ban đầu khi từ thông qua mạch kín tăng và cùng chiều với từ trường ban đầu khi từ thông qua mạch kín giảm.

 

pptx 10 trang Trí Tài 03/07/2023 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lý 11 - Bài 23: Từ thông - Cảm ứng điện từ - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Hà Anh - Trường THPT Yên Mỹ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 23 
TỪ THÔNG 
CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 
III.Định luật Len-xơ 
 về chiều dòng điện 
Từ thông qua (C) tăng: 
=> Dòng điện cảm ứng i trong mạch kín (C) có chiều ngược với chiều dương trên (C) 
a. Thí nghiệm 1(II) : 
S 
N 
0 
G 
Từ thí nghiệm 1(II) ta rút ra được kết luận gì về chiều dòng điện cảm ứng i trong mach kín (C)? 
Từ thông qua (C) giảm: 
=> Dòng điện cảm ứng i trong mạch kín (C) có chiều trùng với chiều dương trên (C) 
S 
N 
0 
G 
 b) Thí nghiệm 2(II): 
Từ thí nghiệm 2(II) ta rút ra được kết luận gì về chiều dòng điện cảm ứng i trong mach kín (C)? 
 Nếu xét các đường sức từ đi qua mạch kín, từ trường cảm ứng ngược chiều với từ trường ban đầu khi từ thông qua mạch kín tăng và cùng chiều với từ trường ban đầu khi từ thông qua mạch kín giảm. 
c) Kết luận: 
 Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong mạch kín có chiều sao cho từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại sự biến thiên của từ thông ban đầu qua mạch kín. 
*Phát biểu định luật Len-xơ: 
Bạn hãy phát biểu định luật Len-xơ về chiều dòng điện 
 Khi nam châm SN dịch chuyển lại gần (C), để chống lại sự tăng của từ thông , đối diện với cực Bắc của nam châm là mặt Bắc, mặt này gây ra lực từ đẩy cực Bắc của nam châm.Do đó dòng điện cảm 
 ứng có chiều như hình vẽ . 
S 
N 
 Cho nam châm SN rơi thẳng đứng chui quaa mạch kín (C) cố định. Hãy xác định chiều dòng điện cảm ứng xuất hiện trong (C). 
 Khi từ thông qua (C) biến thiên do kết quả của một chuyển đông nào đó thì từ trường cảm ứng có tác dụng chống lại chuyển động nói trên. 
d. Trường hợp từ thông qua (C) biến thiên do chuyển động: 
VẬN DỤNG 
Câu1: Hình vẽ nào sau đúng 
v 
I cư 
A. 
N 
S 
v 
I cư 
B . 
N 
S 
v 
I cư 
C. 
N 
S 
I cư =0 
v 
D. 
N 
S 
VẬN DỤNG 
Câu 1. Dùng định luật Len–xơ tìm chiều dòng điện cảm ứng trong các trường hợp sau 
i cư 
i cư 
Từ thông qua mạch kín tăng 
Từ thông qua mạch kín giảm 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_vat_ly_11_bai_23_tu_thong_cam_ung_dien_tu_nam_hoc.pptx