Bài giảng Vật lý 11 - Bài 23: Từ thông - Cảm ứng điện từ - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Anh Tuấn

Bài giảng Vật lý 11 - Bài 23: Từ thông - Cảm ứng điện từ - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Anh Tuấn

Từ thông (thông lượng từ trường) là một đại lượng vật lí đặc trưng cho "lượng" từ trường đi qua một tiết diện được giới hạn bởi một đường cong kín.

α là góc giữa pháp tuyến của mặt phẳng và hướng từ trường

 

pptx 11 trang Trí Tài 03/07/2023 2230
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lý 11 - Bài 23: Từ thông - Cảm ứng điện từ - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Anh Tuấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Nhóm 
4 
Nhóm 
4 
VẬT Lí 11 
Chương V: Cảm ứng điện từ 
Bài 23: từ thông – Cảm ứng điện từ 
VẬT Lí 11 
Nguyễn Anh Tuấn 
Nguyễn Ngọc Bắc 
Nhiệm vụ trong nhóm: Người làm PPT 
Nhóm 
4 
Phạm Đình Thắng 
Nhiệm vụ trong nhóm: Trình bày nội dung 
Nhóm 
4 
Trần Phương Thảo 
Phan Thị ngọc Khánh 
Lê Đình Báo 
Lê Quang Chương 
Nhiệm vụ trong nhóm: Tìm kiếm nội dung 
Nhóm 
4 
Bài 23 : Từ thông 
Cảm ứng điện từ 
I, Từ thông 
1, Định Nghĩa 
2, Đơn vị đo từ thông 
Nhóm 
4 
Nội dung 2 
Nội dung 3 
Nội dung 4 
Kết luận 
1, Định nghĩa 
1,Định nghĩa 
Từ thông là gì? 
Từ thông (thông lượng từ trường) là một đại lượng vật lí đặc trưng cho "lượng" từ trường đi qua một tiết diện được giới hạn bởi một đường cong kín. 
Định nghĩa 
Công thức 
α là góc giữa pháp tuyến của mặt phẳng và hướng từ trường 
Đơn vị đo từ thông 
2,Đơn vị đo từ thông 
Trong hệ SI, đơn vị đo từ thông là vêbe (Wb). 
Trong công thức ở trên nếu S = 1m 2, B=1T 
Thì: Φ=1Wb. 
VẬN DỤNG Cho 6 vòng dây hình tròn có diện tích 0,2m 2 đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,01T sao cho hướng của vecto B song song và cùng chiều với pháp tuyến mặt phẳng vòng dây. Tính từ thông gửi qua mặt phẳng các vòng dây? 
Tóm tắt N = 6 
S = 0,2m 2 
B = 0,01T 
α = 0 0 . 
Φ = ? 
Giải  Φ = N.B.S.cos α = 1.2.10 -2 (Wb) 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_vat_ly_11_bai_23_tu_thong_cam_ung_dien_tu_nam_hoc.pptx