Bài giảng Hóa học 11 - Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài giảng Hóa học 11 - Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

 Phản ứng tạo thành axit yếu:

Thí nghiệm: Nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch CH3COONa.

Hiện tượng:

- Dung dịch bị mất màu hồng, có mùi giấm chua.

Giải thích:

- Dung dịch CH3COONa là dung dịch muối của bazơ mạnh và gốc axit yếu tạo nên môi trường bazơ.

Xuất hiện màu hồng khi nhỏ vài giọt dung dịch Phenolphtalein vào trong cốc.

- Đến khi nhỏ dung dịch HCl vào, có phản ứng trung hòa hết lượng CH3COONa cho đến khi dư lượng axit

dung dịch mất màu hồng.

Nguyên nhân:

- Trong môi trường axit, phenolphtalein không màu. Mùi dấm là mùi của sản phẩm tạo thành CH3COOH.

 

pptx 7 trang lexuan 85931
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Hóa học 11 - Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 4: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION TRONG DUNG DỊCH CÁC CHẤT ĐIỆN LIPhản ứng tạo thành axit yếu Tổ 3Thí nghiệm: Nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch CH3COONa.I- Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liPhản ứng tạo thành chất kết tủa.Phản ứng tạo thành chất điện li yếu.Phản ứng tạo thành nước.Phản ứng tạo thành axit yếu.b) Phản ứng tạo thành axit yếu:Thí nghiệm: Nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm đựng dung dịch CH3COONa.Hiện tượng: - Dung dịch bị mất màu hồng, có mùi giấm chua.Giải thích: - Dung dịch CH3COONa là dung dịch muối của bazơ mạnh và gốc axit yếu tạo nên môi trường bazơ.Xuất hiện màu hồng khi nhỏ vài giọt dung dịch Phenolphtalein vào trong cốc.- Đến khi nhỏ dung dịch HCl vào, có phản ứng trung hòa hết lượng CH3COONa cho đến khi dư lượng axit dung dịch mất màu hồng.Nguyên nhân: - Trong môi trường axit, phenolphtalein không màu. Mùi dấm là mùi của sản phẩm tạo thành CH3COOH.I- Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện lib) Phản ứng tạo thành axits yếu:Phương trình phân tử: CH3COONa + HCl CH3COOH + HCl Giải thích: HCl và CH3COONa là các chất dễ tan và phân li mạnh.Phương trình ion: HCl H+ + Cl-CH3COONa Na+ + CH3COOH-Hay: H+ + CH3COO- CH3COOHI- Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện liKết LuậnTrong dung dịch, các ion H+ sẽ kết hợp với các ion CH3COO- tạo thành chất điện li yếu là CH3COOH (mùi dấm).Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe!

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoa_hoc_11_bai_4_phan_ung_trao_doi_ion_trong_dung.pptx