Giáo án Hoạt động ngoài giờ Lớp 11 - Chủ đề tháng 12: Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Nguyễn Duy Hoài Nam

Giáo án Hoạt động ngoài giờ Lớp 11 - Chủ đề tháng 12: Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Nguyễn Duy Hoài Nam

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:

Sau hoạt động này, học sinh cần:

- Hiểu rõ quyền và trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Xác định được vai trò, nhiệm vụ của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó tích cực, chủ động và sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường, địa phương tổ chức.

- Định hướng nghề nghiệp đúng đắn theo năng lực, nhu cầu và điều kiện của bản thân.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

1. Nội dung:

- Vai trò của thanh niên học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.

- Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên, thể hiện ở sự đóng góp trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả của cách mạng do cha anh đã hy sinh để xây đắp nên.

- Trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: xác định việc học tập, rèn luyện là quyền và bổn phận của bản thân, định hướng nghề nghiệp đúng, phù hợp với năng lực của bản thân, luôn phấn đấu học hỏi không ngừng để làm giàu tri thức, rèn luyện tư cách đạo đức tốt, xác định trách nhiệm đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.

 

docx 7 trang huemn72 11250
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ Lớp 11 - Chủ đề tháng 12: Thanh niên với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc - Nguyễn Duy Hoài Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Trường Huỳnh Văn Nghệ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Họ và tên sinh viên thực tập: NGUYỄN DUY HOÀI NAM Khoa: KHXH&NV
Trường thực tập: TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ Lớp chủ nhiệm: 11.8
Họ và tên giáo viên hướng dẫn: Cô NGUYỄN THỊ HỮU TUYỀN
GIÁO ÁN SINH HOẠT HƯỚNG NGHIỆP
CHỦ ĐỀ THÁNG 12
THANH NIÊN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ
BẢO VỆ TỔ QUỐC 
Hoạt động 1: DIỄN ĐÀN THANH NIÊN "THANH NIÊN HỌC SINH VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 
(1 tiết)
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
Sau hoạt động này, học sinh cần:	
- Hiểu rõ quyền và trách nhiệm của thanh niên, học sinh trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Xác định được vai trò, nhiệm vụ của thanh niên, học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó tích cực, chủ động và sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Định hướng nghề nghiệp đúng đắn theo năng lực, nhu cầu và điều kiện của bản thân.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 
1. Nội dung:
- Vai trò của thanh niên học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
- Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên, thể hiện ở sự đóng góp trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả của cách mạng do cha anh đã hy sinh để xây đắp nên.
- Trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: xác định việc học tập, rèn luyện là quyền và bổn phận của bản thân, định hướng nghề nghiệp đúng, phù hợp với năng lực của bản thân, luôn phấn đấu học hỏi không ngừng để làm giàu tri thức, rèn luyện tư cách đạo đức tốt, xác định trách nhiệm đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.
2. Hình thức:
- Diễn đàn thảo luận.
- Trò chơi Ai là ai?
- Trò chơi ô chữ.
- Văn nghệ xen kẽ.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Định hướng nội dung diễn đàn.
- Hướng dẫn học sinh tài liệu tham khảo, tìm hiểu về Quyền trẻ em để xác định quyền của mình trong quá trình chuẩn bị và thực hiện diễn đàn.
- Họp cán bộ lớp, BCH Chi đoàn, phân công trách nhiệm, công việc cụ thể để tổ chức diễn đàn.
- Duyệt xét nội dung kế hoạch, chương trình tổng thể.
2. Học sinh:
- Cán bộ lớp, BCH Chi đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình tổng thể cho diễn đàn, phân công các tổ chuẩn bị thực hiện theo từng nội dung cụ thể: trang trí, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho diễn đàn, cử người dẫn chương trình, mời đại biểu.
- Mỗi học sinh tự chuẩn bị ý kiến của mình theo các nội dung nêu trên để tham gia diễn đàn một cách sôi nổi, có chất lượng tốt.
- Người dẫn chương trình phải hiểu được nội dung, mục đích của diễn đàn để hướng các bạn tham gia vào các vấn đề chính.
IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC 
Người thực hiện
Nội dung 
Phương tiện
Dẫn chương trình
Dẫn chương trình
Lần lượt các tổ cho ý kiến thảo luận. 
GVCN sơ kết
Dẫn chương trình
Các tổ
Bạn ABCD
Tất cả học sinh
GVCN sơ kết
bạn GHIK
Dẫn chương trình
- Hát tập thể và trò chơi khởi động.
- Tuyên bố lý do buổi hoạt động.
- Giới thiệu giáo viên chủ nhiệm, đại biểu, thành phần BGK, thư ký.
- Diễn đàn thảo luận - Vấn đề 1: Học sinh phải làm gì để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Trong trường học.
+ Trong gia đình.
+ Ngoài xã hội.
+ Định hướng nghề nghiệp.
- Gợi ý trả lời.
+ Trong trường học: chăm chỉ học tập thật tốt, rèn luyện thể chất và tinh thần.
+ Trong gia đình: vâng lời cha mẹ, giúp đỡ công việc gia đình.
+ Ngoài xã hội: phấn đấu là một người có đạo đức và có ích cho xã hội.
+ Định hướng nghề nghiệp: Chọn nghề phù hợp và đúng đắn, làm tốt công việc cũng là góp phần xây dựng đất nước.
- Trò chơi: Ai là ai? Mỗi tổ cử 1 thành viên tham gia, bắt thăm chọn nghề và diễn tả bằng động tác, các thành viên khác trong tổ đoán. Chỉ đoán 1 lần. Đúng được 10 điểm, sai tổ khác đoán. Các nghề đều góp phần vào công việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ví dụ: giáo viên, nông dân, bác sĩ, thợ xây, cảnh sát giao thông...
- Văn nghệ.
- Diễn đàn thảo luận - Vấn đề 2: Tốt nghiệp lớp 12 nhưng lại không có điều kiện để tiếp tục học đại học, tham gia tập trung nghĩa vụ quân sự, có được xem là đóng góp trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không? Vì sao? Ta cần có thái độ như thế nào trong tình huống này?
- Gợi ý: Nghĩa vụ quân sự là một hoạt động thiết thực để góp phần xây dựng và bảo vệ đất nước. Thể hiện sự sẵn sàng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, có mặt khi Tổ quốc cần. Nghĩa vụ quân sự thể hiện sự quan tâm đến vận mệnh quốc gia và cũng là một ngành nghề đúng đắn không chỉ cho nam giới mà cả nữ giới. Thái độ đúng đắn là tích cực tham gia và chấp hành mọi sự phân công của địa phương hoặc đơn vị.
- Văn nghệ.
- Trò chơi ô chữ: Mỗi tổ chọn 1 hàng ngang. Tìm từ gốc. Trả lời đúng từ hàng ngang được 10 điểm, sai tổ khác đoán được điểm. Từ gốc được 30 điểm, đoán từ gốc sau khi gợi ý được 20 điểm.
H
Ò
N
Đ
Ấ
T
T
H
Ă
N
G
L
O
N
G
Đ
Ấ
T
N
Ư
Ớ
C
Q
U
Ố
C
T
Ử
G
I
Á
M
T
Ì
N
H
N
G
U
Y
Ệ
N
R
È
N
L
U
Y
Ệ
N
1. Quê hương của chị Sứ.
2. Vua Lý Công Uẩn đổi tên thành Đại La sang tên gì?
3. Bài hát của Phạm Minh Tuấn có người mẹ 2 lần tiễn con ra trận.
4. Trường Đại học đầu tiên của Việt Nam.
5. Hoạt động tiêu biểu của thanh niên Việt Nam vào dịp hè.
6. Nhiệm vụ khác của học sinh bên cạnh nhiệm vụ học tập.
Từ gốc: CỐNG HIẾN.
Tổng kết điểm qua 2 trò chơi và phát thưởng. 
Giấy A4
Các lá thăm
Ô chữ
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- Giáo viên chủ nhiệm đánh giá, nhận xét và tổng kết.
- Phát biểu của đại biểu (nếu có).
- Nhắc nhở công việc cho các hoạt động tới.
- Bài hát tập thể kết thúc.
LỜI NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
Tân Uyên, ngày .tháng .năm 2020
Phê duyệt của giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực tập
 Cô Nguyễn Thị Hữu Tuyền Nguyễn Duy Hoài Nam	

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_hoat_dong_ngoai_gio_lop_11_chu_de_thang_12_thanh_nie.docx