Kiểm tra thường xuyên lần 1 - Môn: Vật lý 11 - Mã đề 194

Kiểm tra thường xuyên lần 1 - Môn: Vật lý 11 - Mã đề 194

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)

Câu 1: Tính chất cơ bản của từ trường là

 A. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.

 B. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.

 C. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.

 D. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.

Câu 2: Trong một nam châm điện, lõi của nam châm có thể dùng là

 A. Kẽm. B. Nhôm. C. Đồng. D. Sắt non.

Câu 3: Một ống dây dài 40 cm, cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2 A. cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 25.10–4 T. Số vòng dây của ống dây là

 A. 1250. B. 800. C. 400. D. 250

Câu 4: Khi hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau và có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì

 A. Lực tương tác không đáng kể. B. Chúng đẩy nhau.

 C. Có lúc hút, có lúc đẩy. D. Chúng hút nhau.

Câu 5: Một dòng điện 20 A chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm cách dây 10 cm là

 A. 10-5T. B. 4. 10-5T. C. 2. 10-5T. D. 8. 10-5T.

Câu 6: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với

 A. các điện tích đứng yên. B. các điện tích đang chuyển động.

 C. nam châm đang chuyển động. D. nam châm đứng yên.

Câu 7: Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây có N vòng dây, chiều dài l và có dòng điện I chạy qua tính bằng biểu thức

 A. B = 2π.10–7I.N. B. B = 4π.10–7 . C. B = 4π.10–7 . D. B = 4π. .

 

doc 2 trang lexuan 13961
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra thường xuyên lần 1 - Môn: Vật lý 11 - Mã đề 194", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THPT AN NINH
TỔ: LÝ – HÓA - SINH
KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN LẦN 1 
 NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN VẬT LÝ 11CB
Ngày kiểm tra: 28/01/2021
 Thời gian làm bài : 15 Phút; (Đề có 12 câu)
(Đề có 2 trang)
Họ tên : ............................................................... Lớp : ...................
Mã đề 194
I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: Tính chất cơ bản của từ trường là
	A. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
	B. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh.
	C. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
	D. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
Câu 2: Trong một nam châm điện, lõi của nam châm có thể dùng là
	A. Kẽm.	B. Nhôm.	C. Đồng.	D. Sắt non.
Câu 3: Một ống dây dài 40 cm, cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2 A. cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 25p.10–4 T. Số vòng dây của ống dây là
	A. 1250.	B. 800.	C. 400.	D. 250
Câu 4: Khi hai dây dẫn thẳng, đặt gần nhau, song song với nhau và có hai dòng điện cùng chiều chạy qua thì
	A. Lực tương tác không đáng kể.	B. Chúng đẩy nhau.
	C. Có lúc hút, có lúc đẩy.	D. Chúng hút nhau.
Câu 5: Một dòng điện 20 A chạy trong một dây dẫn thẳng dài đặt trong không khí. Cảm ứng từ tại điểm cách dây 10 cm là
	A. 10-5T.	B. 4. 10-5T.	C. 2. 10-5T.	D. 8. 10-5T.
Câu 6: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với
	A. các điện tích đứng yên.	B. các điện tích đang chuyển động.
	C. nam châm đang chuyển động.	D. nam châm đứng yên.
Câu 7: Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây có N vòng dây, chiều dài l và có dòng điện I chạy qua tính bằng biểu thức
	A. B = 2π.10–7I.N.	B. B = 4π.10–7.	C. B = 4π.10–7.	D. B = 4π..
Câu 8: Tại tâm của dòng điện tròn gồm 100 vòng dây, đặt trong không khí, người ta đo được cảm ứng từ B = 62,8.10–4T. Đường kính vòng dây là 10cm. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là
	A. 0,5A.	B. 1,0 A.	C. 2,0 A.	D. 5,0 A.
Câu 9: Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 cm có dòng điện I = 5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10–2 N. Góc α hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là
	A. 50.	B. 300.	C. 600.	D. 900.
Câu 10: Đoạn dây dẫn dài 10 cm mang dòng điện 5 A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ 0,08 T. Đoạn dây đặt vuông góc với các đường sức từ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây là
	A. 0 N.	B. 0,01 N.	C. 0,02 N.	D. 0,04 N.
II. TỰ LUẬN: (5 điểm)
Câu 1: (2 điểm): Nêu định nghĩa từ trường? 
I1
I2
A
B
Câu 2:(3 điểm): Hai dây dẫn thẳng, dài, song song với nhau, khoảng giữa hai dây là AB=5cm, dòng điện chạy trên hai dây cùng chiều như hình vẽ, I1=12A, I2=18A, tất cả đặt trong không khí. 
Xác định véc tơ cảm ứng từ tổng hợp tại C, C là trung điểm của AB. 
------ HẾT ------
TRẮC NGHIỆM:
Câu
A
B
C
D
Câu
A
B
C
D
1
¡
¡
¡
¡
6
¡
¡
¡
¡
2
¡
¡
¡
¡
7
¡
¡
¡
¡
3
¡
¡
¡
¡
8
¡
¡
¡
¡
4
¡
¡
¡
¡
9
¡
¡
¡
¡
5
¡
¡
¡
¡
10
¡
¡
¡
¡
TỰ LUẬN:
An Ninh, ngày ..tháng năm 2021
 DUYỆT CỦA TPCM	 GIÁO VIÊN BỘ MÔN
Dương Thị Quí Hiên Thái Hoàng Nam
XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU
Lê Thị Minh Trang

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_thuong_xuyen_lan_1_mon_vat_ly_11_ma_de_194.doc