Vật lí 11 - Bài tập: Từ trường

Vật lí 11 - Bài tập: Từ trường

Câu 1: Chọn câu sai

A. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện là tương tác từ B. Cảm ứng từ đặc trương cho từ trường về mặt gây ra lực từ

C. Xung quanh một điện tích đứng yên có điện trường và từ trường

D. Ta chỉ có thể vẽ được một đường sức từ đi qua mỗi điểm trong từ trường.

Câu 2: Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần và cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần

A. không đổi B. giảm 2 lần C. giảm 4 lần D. tăng 2 lần

Câu 3: Hai điểm M và N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ tại M lớn hơn cảm ứng từ tại N gấp 4 lần. Kết luận nào sau đây đúng

A. rM = 4rN B. rM = rN/4 C. rM = 2rN D. rM = rN¬/2

Câu 4: Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường

A. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường cảm ứng từ đi qua

B. Các đường cảm ứng từ là những đường cong không khép kín C. Các đường cảm ứng từ không cắt nhau

D. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó

Câu 5: Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I

A. B = 2.10-7I/R B. B = 2π.10-7I/R C. B = 2π.10-7I.R D. B = 4π.10-7I/R

Câu 6: Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức

A. B = 2π.10-7I.N B. B = 4π.10-7IN/l C. B = 4π.10-7N/I.l D. B = 4π.IN/l

Câu 7: Cảm ứng từ trong một cuộn dây dẫn có chiều dài 20 cm có giá trị B0. Kéo giãn cuộn dậy đến chiều dài 40 cm thi cảm ứng trừ bên trong cuộn dây sẽ

A. B0 B. B0 C. 2 B0 D. B0

Câu 8: Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy, có các dòng điện I1=2A, I2=5A chạy qua cùng chiều với chiều dương của các trục toạ độ. Cảm ứng từ tại điểm A có toạ độ x=2cm, y=4cm là

A. 10-5 T B. 2. 10-5 T C. 4. 10-5 T D. 8. 10-5 T

 

doc 15 trang lexuan 15792
Bạn đang xem tài liệu "Vật lí 11 - Bài tập: Từ trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỪ TRƯỜNG
Câu 1: Chọn câu sai
A. Tương tác giữa dòng điện với dòng điện là tương tác từ B. Cảm ứng từ đặc trương cho từ trường về mặt gây ra lực từ
C. Xung quanh một điện tích đứng yên có điện trường và từ trường
D. Ta chỉ có thể vẽ được một đường sức từ đi qua mỗi điểm trong từ trường.
Câu 2: Độ lớn cảm ứng từ tại một điểm bên trong lòng ống dây có dòng điện đi qua sẽ tăng hay giảm bao nhiêu lần nếu số vòng dây và chiều dài ống dây đều tăng lên hai lần và cường độ dòng điện qua ống dây giảm bốn lần
A. không đổi 	B. giảm 2 lần 	C. giảm 4 lần 	D. tăng 2 lần
Câu 3: Hai điểm M và N gần dòng điện thẳng dài, cảm ứng từ tại M lớn hơn cảm ứng từ tại N gấp 4 lần. Kết luận nào sau đây đúng
A. rM = 4rN 	B. rM = rN/4 	C. rM = 2rN 	D. rM = rN/2
Câu 4: Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường
A. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường cảm ứng từ đi qua
B. Các đường cảm ứng từ là những đường cong không khép kín	C. Các đường cảm ứng từ không cắt nhau 
D. Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó
Câu 5: Công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính R mang dòng điện I
A. B = 2.10-7I/R 	B. B = 2π.10-7I/R 	C. B = 2π.10-7I.R 	D. B = 4π.10-7I/R 
Câu 6: Độ lớn cảm ứng từ trong lòng một ống dây hình trụ có dòng điện chạy qua tính bằng biểu thức
A. B = 2π.10-7I.N 	B. B = 4π.10-7IN/l 	C. B = 4π.10-7N/I.l 	D. B = 4π.IN/l
Câu 7: Cảm ứng từ trong một cuộn dây dẫn có chiều dài 20 cm có giá trị B0. Kéo giãn cuộn dậy đến chiều dài 40 cm thi cảm ứng trừ bên trong cuộn dây sẽ
A. B0	B. B0 	C. 2 B0 	D. B0
Câu 8: Hai dây dẫn thẳng, dài vô hạn trùng với hai trục tọa độ vuông góc xOy, có các dòng điện I1=2A, I2=5A chạy qua cùng chiều với chiều dương của các trục toạ độ. Cảm ứng từ tại điểm A có toạ độ x=2cm, y=4cm là
A. 10-5 T	B. 2. 10-5 T	C. 4. 10-5 T	D. 8. 10-5 T
Câu 9: Tại tâm của dòng điện tròn cường độ 5A người ta đo được cảm ứng từ B = 31,4.10-6T. Đường kính của dòng điện tròn là	
A. 20cm 	B. 10cm 	C. 2cm 	D. 1cm
Câu 10: Tại tâm của dòng điện tròn gồm 100 vòng, người ta đo được cảm ứng từ B = 62,8.10-4T. Đường kính vòng dây là 10cm. Cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng là
A. 5A 	B. 1A 	C. 10A 	D. 0,5A
Câu 11: Người ta muốn tạo ra từ trường có cảm ứng từ B = 250.10-5T bên trong một ống dây, mà dòng điện chạy trong mỗi vòng của ống dây chỉ là 2A thì số vòng quấn trên ống phải là bao nhiêu, biết ống dây dài 50cm
A. 7490 vòng 	B. 4790 vòng 	C. 479 vòng 	D. 497 vòng
Câu 12: Dùng loại dây đồng đường kính 0,5mm, bên ngoài có phủ một lớp sơn cách điện mỏng quấn quanh một hình trụ tạo thành một ống dây, các vòng dây quấn sát nhau. Cho dòng điện 0,1A chạy qua các vòng dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng
A. 18,6.10-5T 	B. 26,1.10-5T 	C. 25.10-5T 	D. 30.10-5T
O
I
Câu 13: Một dây dẫn thẳng dài có đoạn giữa uốn thành hình vòng tròn như hình vẽ. Cho dòng điện chạy qua dây dẫn theo chiều mũi tên thì véc tơ cảm ứng từ tại tâm O của vòng tròn có hướng
A. thẳng đứng hướng lên trên 	
B. vuông góc với mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía sau
C. vuông góc với mặt phẳng hình tròn, hướng ra phía trước 	
D. thẳng đứng hướng xuống dưới
Câu 14: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện cùng chiều, những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không nằm trên đường thẳng
A. song song với I1, I2 và cách I1 đoạn 28cm 
B. nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 đoạn 14cm 
C. trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện cách I2 đoạn 14cm 
D. song song với I1, I2 và cách I2 đoạn 20cm 
Câu 15: Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện ngược chiều, những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không nằm trên đường thẳng
A. song song với I1, I2 và cách I1 đoạn 28cm 	B. song song với I1, I2 và cách I2 20cm 
C. nằm giữa hai dây dẫn, trong mặt phẳng và song song với I1, I2, cách I2 đoạn 14cm 
D. trong mặt phẳng và song song với I1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện gần I2 cách I2 đoạn 42cm 
Câu 16: Một khung dây tròn gồm 24 vòng dây, mỗi vòng dây có dòng điện cường độ 0,5A chạy qua. Theo tính toán thấy cảm ứng từ ở tâm khung bằng 6,3.10-5T. Nhưng khi đo thì thấy cảm ứng từ ở tâm bằng 4,2.10-5T, kiểm tra lại thấy có 1 số vòng dây bị quấn nhầm chiều ngược chiều với đa số các vòng trong khung. Hỏi có bao nhiêu số vòng dây bị quấn nhầm
A. 2 	B. 3 	C. 4 	D. 5
Câu 17: Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính một vòng là R1=8cm, vòng kia là R2= 16cm, trong mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I=10A chạy qua. Biết hai vòng dây nằm trong cùng một mặt phẳng, và dòng điện chạy trong hai vòng cùng chiều
A. 9,8.10-5T 	B. 10,8. 10-5T 	C. 11,8. 10-5T 	D. 12,8.10-5T 
I1
I2
I3
A
B
C
D
Câu 18: Ba dòng điện thẳng song song vuông góc với mặt phẳng hình vẽ, có chiều như hình vẽ. ABCD là hình vuông cạnh 10cm, I1 = I2 = I3 = 5A, xác định véc tơ cảm ứng từ tại đỉnh thứ tư D của hình vuông
A. 1,2.10-5T 	B. 2.10-5T 	C. 1,5.10-5T D. 2,4.10-5T 
Câu 19: Tính cảm ứng từ tại tâm của hai vòng tròn dây dẫn đồng tâm, bán kính một vòng là R1=8cm, vòng kia là R2 = 16cm, trong mỗi vòng dây đều có dòng điện cường độ I=10A chạy qua. Biết hai vòng dây nằm trong hai mặt phẳng vuông góc với nhau
A. 8,8.10-5T 	B. 7,6. 10-5T 	C. 6,8. 10-5T 	D. 3,9. 10-5T 
Câu 20: Hai sợi dây đồng giống nhau được uốn thành hai khung dây tròn, khung thứ nhất chỉ có một vòng, khung thứ hai có 2 vòng. Nối hai đầu mỗi khung vào hai cực của mỗi nguồn điện để dòng điện chạy trong mỗi vòng của hai khung là như nhau. Hỏi cảm ứng từ tại tâm của khung nào lớn hơn và lớn hơn bao nhiêu lần
A. B02=2B01 	B. B01=2B02 	C. B02=4B01 	D. B01=4B02
I
O
Câu 21: Một dây dẫn rất dài được căng thẳng trừ một đoạn ở giữa dây uốn thành một vòng tròn bán kính 1,5cm. Cho dòng điện 3A chạy trong dây dẫn. Xác định cảm ứng từ tại tâm của vòng tròn nếu vòng tròn và phần dây thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng
A. 5,6.10-5T 	B. 16,6. 10-5T 	
C. 7,6. 10-5T 	D. 8,6. 10-5T 
Câu 22: Dùng một loại dây đồng đường kính 0,5mm có phủ sơn cách điện mỏng để quấn thành một ống dây dài. Ống dây có 5 lớp trong ngoài chồng lên nhau và nối tiếp nhau sao cho dòng điện trong tất cả các vòng dây đều cùng chiều nhau, các vòng của mỗi lớp được quấn sát nhau. Hỏi khi cho dòng điện cường độ 0,15A vào mỗi vòng của ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây bằng bao nhiêu
A. 1,88.10-3T 	B. 2,1.10-3T 	C. 2,5.10-5T 	D. 3.10-5T
Câu 23: Dùng một dây đồng có phủ một lớp sơn mỏng cách điện quấn quanh một hình trụ dài 50cm, đường kính 4cm để làm một ống dây. Nếu cho dòng điện cường độ 0,1A vào mỗi vòng của ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống bằng bao nhiêu. Biết sợi dây để quấn dài l = 95cm và các vòng dây được quấn sát nhau
A. 15,7.10-5T 	B. 19.10-7T 	C. 21.10-5T 	D. 23.10-5T
Câu 24: Dùng một dây đồng đường kính 0,8mm có một lớp sơn mỏng cách điện quấn quanh hình trụ đường kính 4cm để làm một ống dây. Khi nối hai đầu ống dây với một nguồn điện có hiệu điện thế 3,3V thì cảm ứng từ bên trong ống dây là 15,7.10-4T. Tính chiều dài của ống dây và cường độ dòng điện trong ống. Biết điện trở suất cảu đồng là 1,76.10-8Ωm, các vòng của ống dây được quấn sát nhau
A. 0,8m; 1A 	B. 0,6m; 1A 	C. 0,8m; 1,5A 	D. 0,7m; 2A
Câu 25: Hai dòng điện ngược chiều có cường độ I1=6A và I2=9A chạy trong hai dây dẫn thẳng dài, song song, cách nhau 10 cm trong chân không. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6 cm và cách I2 4 cm có độ lớn là
A. 2.10-5 T	B. 3,5.10-5 T	C. 4,5.10-5 T	D. 6,5.10-5 T
Câu 26: Gọi M, N, P là ba điểm ở bên trong lòng của một ống dây dẫn hình trụ dài. Điểm M cách thành ống 1cm, điểm N cách thành ống 2cm và điểm P cách thành ống 3cm. Độ lớn cảm ứng từ tại 3 điểm đó lần lượt là BM, BN, BP. Hệ thức nào dưới đây là đúng ? 
A. BM = BN = BP	 B. BP > BN > BM	C. BP < BN < BM	D. BM = BN = BP
Câu 27: Cho một ống hình trụ dài l = 0,5 m và có đường kính tiết diện ngang là D = 1 cm. Một dây dẫn dài L = 5 m được quấn quanh ống dây với các vòng sát vào nhau và cách điện với nhau. Cho dòng điện chạy qua mỗi vòng có cường độ I = 10A. Khi đó cảm ứng từ trong lòng ống dây có độ lớn là
A. 4.10-5 T	B. 1,257.10-5 T	C. 1,257.10-3 T	D. 4.10-3 T
Câu 28: Cho một dây dẫn thẳng dài vô hạn mang dòng điện có cường độ I = 10A. Gọi A và B là hai điểm cùng nằm trên đường thẳng vuông góc với dây dẫn và đi qua trung điểm của dây (A, B nằm cùng một bên so với dây dẫn). Biết cảm ứng từ do dòng điện I gây ra tại điểm A và điểm B lần lượt là BA = 0,8T và BB = 0,2T. Khi đó cảm ứng từ tại điểm M là trung điểm của AB có độ lớn là
I
I
(2)
(3)
(4)
(1)
A. BM = 0,4 T	B. BM = 0,45 T	C. BM = 0,5 T	D. BM = 0,32 T
Câu 29: Hai dây dẫn thẳng dài đặt vuông góc nhau, rất gần nhau nhưng không chạm vào nhau có chiều như hình vẽ. Dòng điện chạy trong hai dây dẫn có cùng cường độ. Từ trường do hai dây dẫn gây ra có thể triệt tiêu nhau, bằng không ở vùng nào?
A. vùng 1 và 2 	B. vùng 3 và 4 	C. vùng 1 và 3 D. vùng 2 và 4
Câu 30: Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32cm trong không khí, cường độ dòng điện chạy trên dây 1 là I1=5A, cường độ dòng điện chạy trên dây 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt phẳng 2 dòng điện, ngoài khoảng 2 dòng điện và cách dòng I2 đoạn 8 cm. Để cảm ứng từ tại M bằng không thì dòng điện I2 có 
A. cường độ I2=2A và cùng chiều với I1 	B. cường độ I2=2A và ngược chiều với I1
C. cường độ I2=1A và cùng chiều với I1	D. cường độ I2=1A và ngược chiều với I1
LỰC TỪ
A.
I
B
F
B.
I
B
F
I
B
F
C.
B
I
F
D.
Câu 31: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ
Câu 32: Hình nào biểu diễn đúng hướng lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I có chiều như hình vẽ đặt trong từ trường đều, đường sức từ có hướng như hình vẽ
I
F
N
S
A.
I
F
S
N
B.
I
F
S
N
C.
I
F
N
S
D.
Câu 33: Đáp án nào sau đây đúng khi nói về tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song
A. cùng chiều thì đẩy nhau 	B. cùng chiều thì hút nhau
C. ngược chiều thì hút nhau 	D. cùng chiều thì đẩy, ngược chiều thì hút
Câu 34: Chọn một đáp án sai
A. Khi một dây dẫn có dòng điện đặt song song với đường cảm ứng từ thì không chịu tác dụng bởi lực từ
B. Khi dây dẫn có dòng điện đặt vuông góc với đường cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên dây dẫn là cực đại
C. Giá trị cực đại của lực từ tác dụng lên dây dẫn dài l có dòng điện I đặt trong từ trường đều B là Fmax = IBl
D. Khi dây dẫn có dòng điện đặt song song với đường cảm ứng từ thì lực từ tác dụng lên dây là Fmax = IBl
O
B
I
H
M
d
α
Câu 35: Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện trong cả hai dây dẫn song song lên 4 lần thì lực từ tác dụng lên mỗi đơn vị chiều dài của mỗi dây tăng lên
A. 8 lần 	B. 4 lần 	
C. 16 lần 	D. 24 lần
Câu 36: Một đoạn dây dẫn đồng chất có khối lượng 10g, dài 30cm được treo trong từ trường đều. Đầu trên của dây O có thể quay tự do xung quanh một trục nằm ngang như hình vẽ. Khi cho dòng điện 8A qua đoạn dây thì đầu dưới M của đoạn dây di chuyển một đoạn theo phương ngang d = 2,6cm. Tính cảm ứng từ B. Lấy g=9,8m/s2
A. 25,7.10-5T 	 B. 34,2.10-4T 	C. 35,4.10-4T 	D. 64.10-5T
Câu 37: Một đoạn dây dẫn thẳng dài l đặt trong từ trường đều B, sao cho dây dẫn vuông góc với các đường sức từ. Khi dòng điện qua dây có cường độ I thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là F0. Khi dòng điện qua dây có cường độ là I1 = I + ΔI thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là F1 = F và khi dòng dòng điện qua dây có cường độ là I2 = I + 3ΔI thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là F2 = 2F. Khi dòng điện qua dây có cường độ là I3 = I + 2ΔI thì lực từ tác dụng lên đoạn dây là
A. F3 = 	B. F3 = 3F0	C. F3 = 2F0	D. F3 = 
Câu 38: Đặt bàn tay trái cho các đường sức từ xuyên vào lòng bàn tay, ngón cái choãi ra 900 chỉ chiều dòng điện thì chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
A. theo chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay	B. ngược chiều từ cổ tay đến bốn ngón tay.
C. cùng chiều với ngón tay cái choãi ra.	D. ngược chiều với ngón tay cái choãi ra.
Câu 39: Một đoạn dây có dòng điện được đặt trong một từ trường đều có cảm ứng từ . Để lực từ tác dụng lên dây có giá trị cực tiểu thì góc a giữa dây dẫn và phải bằng
A. a = 00	B. a = 300	C. a = 600	D. a = 900
Câu 40: Treo đoạn dây dẫn có chiều dài l=5cm, khối lượng m=5g bằng hai dây mảnh, nhẹ sao cho dây dẫn nằn ngang, Biết cảm ứng từ của từ trường hướng thẳng đứng xuống dưới, có độ lớn B=0,5T và dòng điện đi qua dây dẫn là I=2A. Nếu lấy g=10m/s2 thì góc lệch a của dây treo so với phương thẳng đứng là
A. a = 300 	B. a = 450	C. a = 600	D. a = 750
Câu 41: Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6cm có dòng điện I=5A đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=0,5T. Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F=0,15N. Góc hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là
A. 450	B. 300	C. 600	D. 900
Câu 42: Hai dây dẫn thẳng dài đặt song song, cách nhau 20 cm trong không khí. Dòng điện trong hai dây dẫn có cường độ I1=2I2. Biết lực từ tác dụng lên một đoạn dài 25cm của mỗi dây dẫn là 1,8.10-5 N. Cường độ của mỗi dòng điện có giá trị
A. I1 = 2I2 = 6 A	B. I1 = 2I2 = 8 A	C. I1 = 2I2 = 12 A	D. I1=2I2=16 A	
Câu 43: Dây dẫn mang dòng điện không tương tác từ với
A. các điện tích đang chuyển động.	B. nam châm đứng yên.	
C. các điện tích đứng yên.	D. nam châm đang chuyển động.
Câu 44: Một đoạn dây dẫn dài 7,5 cm đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 1,25 A. Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 30 mN. Cảm ứng từ của từ trường đó có độ lớn là
A. 0,40 T	B. 0,16 T	C. 0,32 T	D. 0,48 T
Câu 45. Một đoạn dây dẫn dài 1 m đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Người ta thay đổi cường độ dòng điện qua đoạn dây. Khi cường độ dòng điện chạy trong dây là I, I+, I-, I+3 thì lực từ tác dụng lên đoạn dây tương ứng là 5 mN, F1, , F2. Vậy F2 gần giá trị nào nhất trong các đáp án sau? 
A. 9 mN 	B. 10,5 mN 	C. 7,5 mN 	D. 12,5 mN
Lực Lorenxơ
Câu 46: Một hạt proton chuyển động với vận tốc vào trong từ trường theo phương song song với đường sức từ thì
A. động năng của proton tăng 	B. vận tốc của proton tăng 
C. hướng chuyển động của proton không đổi D. tốc độ không đổi nhưng hướng chuyển động của proton thay đổi
Câu 47: Lực Lorenxơ tác dụng lên một điện tích q chuyển động tròn trong từ trường có đặc điểm
A. luôn hướng về tâm của quỹ đạo 	B. luôn tiếp tuyến với quỹ đạo 
C. chỉ hướng vào tâm khi q >0 	D. chưa kết luận được vì phụ thuộc vào hướng của 
B
F
v
A.
F 
B
B.
v
F 
B
C.
v
v
F
B
D.
Câu 48: Trong hình vẽ sau hình nào chỉ đúng hướng của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện dương chuyển động trong từ trường đều
Câu 49: Chọn một đáp án sai
A. Từ trường không tác dụng lực lên một điện tích chuyển động song song với đường sức từ
B. Lực từ sẽ đạt giá trị cực đại khi điện tích chuyển động vuông góc với từ trường
C. Quỹ đạo chuyển động của electron trong từ trường là một đường tròn
D. Độ lớn của lực Lorenxơ tỉ lệ thuận với q và v
Câu 50: Thành phần nằm ngang của từ trường trái đất bằng 3.10-5T, thành phần thẳng đứng rất nhỏ. Một proton chuyển động theo phương ngang theo chiều từ Tây sang Đông thì lực Lorenxơ tác dụng lên nó bằng trọng lượng của nó, biết khối lượng của proton là 1,67.10-27kg và điện tích là 1,6.10-19C. Lấy g = 10m/s2, tính vận tốc của proton
A. 3.10-3m/s 	B. 2,5.10-3m/s 	C. 1,5.10-3m/s 	D. 3,5.10-3m/s
Câu 51: Một hạt mang điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.106m/s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt là 2.10-6N. Hỏi nếu hạt chuyển động với vận tốc v2 = 4,5.107m/s thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn bằng bao nhiêu
A. 5.10-5N 	B. 4.10-5N 	C. 3.10-5N 	D. 2.10-5N
Câu 52: Một điện tích q = 3,2.10-19C đang chuyển động với vận tốc v = 5.106m/s thì gặp miền không gian từ trường đều B = 0,036T có hướng vuông góc với vận tốc. Tính độ lớn lực Lorenxơ tác dụng lên điện tích
A. 5,76.10-14N 	B. 5,76.10-15N 	C. 2,88.10-14N 	D. 2,88.10-15N	
Câu 53: Một hạt electron với vận tốc đầu bằng 0, được gia tốc qua một hiệu điện thế 400V. Tiếp đó, nó được dẫn vào một miền có từ trường đều với vuông góc với ( là vận tốc electron). Quỹ đạo của electron là một đường tròn bán kính R =7cm. Xác định cảm ứng từ . Cho e = 1,6.10- 19 C , me = 9,1.10- 31 kg
A. B=0,96.10-3T	B. B=0,5.10- 3 T 	C. B = 3,4.10-3 T 	D. B=0,69.10-4T 
B
v
Câu 54: Một electron chuyển động thẳng đều trong miền có cả từ trường đều và điện trường đều. Véctơ vận tốc của hạt và hướng đường sức từ như hình vẽ. B=0,004T, v=2.106m/s, xác định hướng và cường độ điện trường 
A. hướng lên, E = 6000V/m 	B. hướng xuống, E = 6000V/m 
C. hướng xuống, E = 8000V/m 	D. hướng lên, E = 8000V/m 
E
v
Câu 55: Một proton chuyển động thẳng đều trong miền có cả từ trường đều và điện trường đều. Véctơ vận tốc của hạt và hướng đường sức điện trường như hình vẽ. E = 8000V/m, v = 2.106m/s, xác định hướng và độ lớn 
A. hướng ra; B= 0,002T 	B. hướng lên; B = 0,003T 
C. hướng xuống; B = 0,004T 	D. hướng vào; B = 0,0024T 
Câu 56: Hạt α có khối lượng m=6,67.10-27 kg và điện tích q=3,2.10-19 C. Hạt α có vận tốc ban đầu không đáng kể được tăng tốc bởi một hiệu điện thế U=1000 kV. Sau khi được tăng tốc nó được định hướng bay vào vùng không gian có từ trường đều B = 2 T theo hướng vuông góc với đường sức từ. Vận tốc của hạt α trong từ trường và lực lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn xấp xỉ bằng
A. v = 4,9.106 m/s và f = 3,135.10-12 N 	B. v = 4,9.106 m/s và f = 6,27.10-12 N
C. v = 9,8.106 m/s và f = 3,135.10-12 N	D. v = 9,8.106 m/s và f = 6,27.10-12 N
Câu 57: Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.106 m/s thì lực Lorentztz tác dụng lên hạt có giá trị 2.10–6 N, nếu hạt chuyển động với vận tốc v2 = 9.107 m/s thì lực Loren tác dụng lên hạt có giá trị là
A. f2 = 2,0.10–5 N	B. f2 = 9,0.10–5 N	C. f2 = 10,0.10–5 N	D. f2 = 13,6.10–5 N
Từ thông - Hiện tượng cảm ứng điện từ
Câu 58: Một khung dây phẳng, diện tích 25cm2 gồm 10 vòng dây, khung dây được đặt trong từ trường có cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung và có độ lớn tăng dần từ 0 đến 2,4.10-3 T trong khoảng thời gian 0,4s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong khoảng thời gian có từ trường biến thiên là
A. 1,5.10-2 mV	B. 1,5.10-5 V	C. 0,15 mV	D. 0,15 V
Câu 59: Một vòng dây đồng có đường kính D = 20cm, tiết diện dây S=0,5mm2 đặt vào trong từ trường đều có cảm ứng từ B vuông góc mặt phẳng vòng dây. Tính tốc độ biến thiên cảm ứng từ qua vòng dây để dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là 2A. Cho điện trở suất của đồng = 1,75.10-8 
A. 1,4T/s	B. 1,6T/s 	C. 1,2T/s 	D. 1,5T/s
Câu 60: Một khung hình vuông gồm 20 vòng dây có cạnh a = 10cm, đặt trong từ trường đều, độ lớn của từ trường là B = 0.05T. Mặt phẳng khung dây hợp với đường sức từ một góc α = 300. Từ thông có độ lớn là
A. 50 mWb	B. 0,25 mWb	C. 8,66 mWb	D. 5 mWb
Câu 61: Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến là . Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức
A.=BS.sin	B. =BS.cos	C. = BS.tan	D. = BS.cot
Câu 62: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.
C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.
D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.
Câu 63: Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị đo từ thông
A. Vêbe (Wb)	B. Tích Tesla với mét vuông (T.m2.)	
C. Henry (H) 	D. Tích Henri với Ampe (H.A)
Câu 64: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong một mạch kín được xác định theo công thức
A. 	B. 	C. 	D. 
M	 N
x	 A B	 x’
y	 D C y’
Q	 P
Câu 65: Khung dây dẫn ABCD được đặt trong từ trường đều như hình vẽ. Coi rằng bên ngoài vùng MNPQ không có từ trường. Khung chuyển động dọc theo hai đường xx’, yy’. Trong khung sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng khi
A. Khung đang chuyển động ở ngoài vùng NMPQ.
B. Khung đang chuyển động ở trong vùng NMPQ.
C. Khung đang chuyển động ở ngoài vào trong vùng NMPQ.
D. Khung đang chuyển động đến gần vùng NMPQ.
Câu 66: Từ thông gửi qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,1s từ thông tăng từ 0,6Wb đến 1,6Wb. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng
A. 6 V	B. 10 V	C. 16V	D. 22 V
Câu 67: Một hình chữ nhật kích thước 3 cm x 4 cm đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.10-4T. Vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng một góc 300. Từ thông qua hình chữ nhật đó là
A. 6.10-7 Wb	B. 3.10-7 Wb	C. 5,2.10-7 Wb	D. 3.10-3 Wb
Câu 68: Một khung dây phẳng, diện tích 20cm2, gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B=2.10-4 T. Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01s. Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là
A. 3,46.10-4 V	B. 0,2 mV	C. 4.10-4 V	D. 4 mV
Câu 69: Theo định luật Faraday, độ lớn của suất điện động cảm ứng sẽ bằng 
A. tốc độ biến thiên của từ thông qua mạch kín 	B. độ biến thiên của từ thông qua mạch kín 
C. thương số giữa bình phương của độ biến thiên từ thông và thời gian xảy ra biến thiên 
D. tích giữa độ biến thiên của từ thông và thời gian xảy ra biến thiên 
Câu 70: Một vòng dây diện tích S được đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ , góc tạo bởi vectơ cảm ứng từ và vectơ pháp tuyến của vòng dây là a. Với góc a bằng bao nhiêu thì từ thông qua vòng dây có giá trị F= BS/2
A. a = 450 	B. a = 300 	C. a = 600 	D. a = 900
Câu 71: Chọn phát biểu sai về từ thông. 
A. Từ thông đo bằng đơn vị Wb	B. Từ thông là đại lượng vô hướng
C. Từ thông có thể dương, âm hay bằng 0	D. Từ thông là đại lượng vectơ
Câu 72: Từ thông qua một khung dây biến thiên theo thời gian theo phương trình . Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có giá trị
A. 	B. 	C. 	D. 
Hiện tượng tự cảm – Dòng điện Fucô
Câu 73: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm
B. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm
C. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ
D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm
Câu 74: Đơn vị của hệ số tự cảm là
A. Vôn (V).	B. Tesla (T).	C. Vêbe (Wb).	D. Henri (H).
Câu 75: Biểu thức tính suất điện động tự cảm là
A. 	B. e = L.I	C. e = 4. 10-7.n2.V	D. 
Câu 76: Biểu thức tính hệ số tự cảm của ống dây dài là
A. 	B. L = I	C. L = 4. 10-7.n2.V	D. 
Câu 77: Ống dây 1 có cùng tiết diện với ống dây 2; chiều dài ống và số vòng dây của ống dây 1 gấp 2 lần chiều dài và số vòng của ống dây 2. Tỉ số hệ số tự cảm của ống 1 với ống 2 là
A. 4	B. 1	C. 8	D. 2
Câu 78: Một dòng điện trong ống dây phụ thuộc vào thời gian theo biểu thức i=2- 0,4t với i tính bằng (A), t tính bằng (s). Ống dây có hệ số tự cảm L = 0,005H. Suất điện động tự cảm của ống dây bằng
A. 0,001V 	B. 0,002V	C. 0,003V 	D. 0,004V
Câu 79: Suất điện động tự cảm xuất hiện trong cuộn dây có hệ số tự cảm L=0,2H khi cường độ dòng điện biến thiên với tốc độ 400A/s là 
A. 10V 	B. 400V 	C. 800V 	D. 80V
Câu 80: Một ống dây mang dòng điện biến thiên theo thời gian, sau 0,01s cường độ dòng điện tăng đều từ 1A đến 2A. Khi đó, suất điện động tự cảm trong khung bằng 20V. Hệ số tự cảm của ống dây là
A. 0,1H	B. 0,2H 	C. 0,4H	D. 0,02H
Câu 81: Một ống dây dài 50cm, diện tích tiết diện ngang của ống là 10cm2 gồm 1000 vòng dây ghép nối tiếp. Hệ số tự cảm của ống dây là
A. 6,28.10-2 H	B. 2,51 mH	C. 2,51.10-2 mH	D. 0,251 H
Câu 82: Moät oáng daây ñieän hình truï coù chieàu daøi 62,8cm goàm 1000voøng, moãi voøng coù dieän tích 50cm2ñaët trong khoâng khí. Khi cho doøng ñieän cöôøng ñoä baèng 4A chaïy qua daây thì töø thoâng qua oáng daây laø
A. 0,04Wb	B. 4Wb	C. 0,004Wb	D. 0,4Wb
Câu 83: Ñôn vò cuûa ñoä töï caûm laø Henry vôùi 1H baèng
A. 1J.A2	B. 1J/A2	C. 1V.A	D. 1V/A
Câu 84:I(A)
5
O	 0,05	t(s)
Hình 1
 Một ống dây được quấn với mật độ 2000 vòng/mét. Ống dây có thể tích 500 (cm3). Ống dây được mắc vào một mạch điện. Sau khi đóng công tắc, dòng điện trong ống biến đổi theo thời gian như đồ trên hình 1. Suất điện động tự cảm trong ống từ sau khi đóng công tắc đến thời điểm 0,05s là
A. 0 V	B. 5 V	
C. 100 V	D. 0,25 V
Câu 85: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khi có dòng điện chạy qua ống dây thì trong ống dây tồn tại một năng lượng dưới dạng năng lượng điện trường
B. Khi có dòng điện chạy qua ống dây thì trong ống dây tồn tại một năng lượng dưới dạng cơ năng
C. Khi tụ điện được tích điện thì trong tụ điện tồn tại một năng lượng dưới dạng năng lượng từ trường
D. Khi có dòng điện chạy qua ống dây thì trong ống dây tồn tại một năng lượng dưới dạng năng lượng từ trường.
Câu 86: Khi sử dụng điện, dòng điện Fucô không xuất hiện trong
A. Quạt điện.	B. Công tơ điện (đồng hồ đo điện)	
C. Nồi cơm điện.	D. Tấm kim loại đặt vuông góc với từ trường biến thiên.
Câu 87: Muốn làm giảm hao phí do toả nhiệt của dòng điện Fucô gây trên khối kim loại, người ta thường
A. chia khối kim loại thành nhiều lá kim loại mỏng ghép cách điện với nhau.
B. tăng độ dẫn điện cho khối kim loại.	C. đúc khối kim loại không có phần rỗng bên trong.
D. sơn phủ lên khối kim loại một lớp sơn cách điện
Câu 88: Dòng điện Phucô là dòng điện được sinh ra
A. trong một khối kim loại chuyển động trong từ trường được đặt trong một từ trường biến thiên
B. khi có một thanh kim loại được đặt trong một từ trường đều	C. khi có từ thông qua một mạch điện kín đạt cực đại.
I
R3
R1
R2
n2
n1
D. khi một khối kim loại chuyển động dọc theo các đường sức từ
Khúc xạ và phản xạ toàn phần
Câu 89: Trong một thí nghiệm về sự khúc xạ ánh sáng, một học sinh ghi lại trên tấm bìa 3 đường truyền ánh sáng (hình vẽ) nhưng quên ghi chiều truyền. Các tia nào kể sau không thể là tia khúc xạ
A. IR1	B. IR2	C. IR3 D. IR1 hoặc IR3 
Câu 90: Một người nhìn hòn sỏi dưới đáy một bể nước thấy ảnh của nó cách mặt nước một khoảng 1,8m; chiết suất của nước là n = 4/3. Độ sâu của bể là
A. 1,125m	B. 1,2m	C. 2,4m 	D. 1,35m
Câu 91: Ánh sáng truyền từ môi trường có chiết suất n1 sang môi trường có chiết suất n2 với góc tới i. Điều kiện để có phản xạ toàn phần là
A. n1 > n2 và i > igh 	B. n1 igh	 C. n1 n2 và i < igh
Câu 92: Với một tia sáng đơn sắc, chiết suất tuyệt đối của nước là n1, của thuỷ tinh là n2. Chiết suất tỉ đối khi tia sáng đó truyền từ nước sang thuỷ tinh là
A. n21 = n1/n2	B. n21 = n2/n1	C. n21 = n2 – n1	D. n12 = n1 – n2
Câu 93: Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng
A. góc khúc xạ luôn bé hơn góc tới.	B. góc khúc xạ luôn lớn hơn góc tới.
C. góc khúc xạ tỉ lệ thuận với góc tới.	D. khi góc tới tăng dần thì góc khúc xạ cũng tăng dần.
Câu 94: Chiết suất tỉ đối giữa môi trường khúc xạ với môi trường tới
A. luôn lớn hơn 1.	B. luôn nhỏ hơn 1.
C. bằng tỉ số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.
D. bằng hiệu số giữa chiết suất tuyệt đối của môi trường khúc xạ và chiết suất tuyệt đối của môi trường tới.
Câu 95: Chiết suất tuyệt đối của một môi trường truyền ánh sáng
A. luôn lớn hơn 1.	B. luôn nhỏ hơn 1.	C. luôn bằng 1.	D. luôn lớn hơn 0.
Câu 96: Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi trường có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i được tính theo công thức
A. sini = n	B. sini = 1/n	C. tani = n	D. tani = 1/n
Câu 97: Một bể chứa nước có thành cao 80cm và đáy phẳng dài 120cm và độ cao mực nước trong bể là 60cm, chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên mặt nước là 
A. 11,5 cm	B. 34,6 cm	C. 63,7 cm	D. 44,4 cm
Câu 98: Một bể chứa nước có thành cao 80cm và đáy phẳng dài 120cm và độ cao mực nước trong bể là 60cm, chiết suất của nước là 4/3. Ánh nắng chiếu theo phương nghiêng góc 300 so với phương ngang. Độ dài bóng đen tạo thành trên đáy bể là
A. 11,5 cm	B. 34,6 cm	C. 51,6 cm	D. 85,9 cm
Câu 99: Một điểm sáng S nằm trong chất lỏng (chiết suất n), cách mặt chất lỏng một khoảng 12cm, phát ra chùm sáng hẹp đến gặp mặt phân cách tại điểm I với góc tới rất nhỏ, tia ló truyền theo phương IR. Đặt mắt trên phương IR nhìn thấy ảnh ảo S’ của S dường như cách mặt chất lỏng một khoảng 10cm. Chiết suất của chất lỏng đó là
A. n = 1,12	B. n = 1,20	C. n = 1,33	D. n = 1,40
Câu 100: Cho chiết suất của nước n=4/3. Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ S mằn ở đáy một bể nước sâu 1,2m theo phương gần vuông góc với mặt nước, thấy ảnh S’ nằm cách mặt nước một khoảng bằng
A. 1,5 m	B. 80cm	C. 90cm	D. 1m
Câu 101: Một người nhìn hòn sỏi dưới đáy một bể nước thấy ảnh của nó dường như cách mặt nước một khoảng 1,2m, chiết suất của nước là n = 4/3. Độ sâu của bể là
A. h=90cm	B. h=10dm	C. h=16dm	D. h=1,8m
Câu 102: Một người nhìn xuống đáy một chậu nước n=4/3. Chiều cao của lớp nước trong chậu là 20cm. Người đó thấy đáy chậu dường như cách mặt nước một khoảng bằng
A. 10 cm	B. 15 cm	C. 20 cm	D. 25 cm
Câu 103: Một bản mặt song song có bề dày 10cm, chiết suất n=1,5 được đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 450 khi đó tia ló khỏi bản sẽ
A. hợp với tia tới một góc 450	B. vuông góc với tia tới.
C. song song với tia tới.	D. vuông góc với bản mặt song song.
Câu 104: Một bản mặt song song có bề dày 10cm, chiết suất n = 1,5 được đặt trong không khí. Chiếu tới bản một tia sáng SI có góc tới 450. Khoảng cách giữa giá của tia tới và tia ló là
A. a = 6,16 cm	B. a = 4,15 cm	C. a = 3,29 cm	D. a = 2,86 cm
Câu 105: Một

Tài liệu đính kèm:

  • docvat_li_11_bai_tap_tu_truong.doc