Bài giảng Công nghệ 12 - Bài học 22: Hệ thống điện quốc gia

Bài giảng Công nghệ 12 - Bài học 22: Hệ thống điện quốc gia

Nội dung:

Khái niệm hệ thống điện quốc gia.

Sơ đồ hệ thống điện quốc gia.

Vai trò của hệ thống điện quốc gia.

 

ppt 14 trang lexuan 4180
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Công nghệ 12 - Bài học 22: Hệ thống điện quốc gia", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Kiểm tra bài cũ:Câu hỏi 1: Vẽ sơ đồ và nêu khái niệm máy thu hình?§Ìn h×nhAntenLoaXö lÝ tÝn hiÖu h×nh ¶nhXö lÝ tÝn hiÖu ©m thanhNhËn tÝn hiÖu vµ gia c«ngThiÕt bÞ nhËn vµ t¸i t¹o l¹i tÝn hiÖu ©m thanh, h×nh ¶nh ph¸t ra tõ ®µi truyÒn h×nh.H×nh ¶nh vµ ©m thanh ®­îc xö lý ®éc lËp.Kiểm tra bài cũ:Câu hỏi 2: Khối xử lí tín hiệu hình làm nhiệm vụ gì?Khèi xö lÝ tÝn hiÖu h×nh: nhËn tÝn hiÖu h×nh, khuÕch ®¹i, gi¶I m· mµu, sau ®ã khuÕch ®¹i ba tÝn hiÖu mµu (®á, lôc, lam) ®­a tíi ba catot ®Ìn h×nh mµu.Chương 5MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU 3 PHABài 22.HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIANội dung:Khái niệm hệ thống điện quốc gia.Sơ đồ hệ thống điện quốc gia.Vai trò của hệ thống điện quốc gia. Hệ thống điện quốc gia gồm: Các thành phần liên kết với nhau thành một hệ thống để thực hiện quá trình: sản xuất, truyền tải, phân phối và tiêu thụ điện năng.Nguồn điện(các nhà máy điện)Các lưới điệnHộ tiêu thụ điện (trong toàn quốc)Xem hình 22.1 SGK và sơ đồ dưới đây. Hãy cho biết thế nào là hệ thống điện quốc gia?Vai trò, chức năng các thành phần trong hệ thống?I - KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIASơ đồ hệ thống điện:NMĐ số 1Trạm tăng ápTrạm tăng ápNMĐ số 2Đường dây 10.5kV22KVĐường dây 220kVĐường dây 110kV10.5kVTrạm giảm ápĐường dây tới tải0.4kVTrạm biến áp 3 cấp~~II - SƠ ĐỒ LƯỚI ĐIỆN QUỐC GIA Lưới điện quốc gia gồm:Đường dây dẫn: (đường dây trên không, đườngdây cáp)Trạm điện(trạm biến áp, trạm đóng cắt)Truyền tải điện năng từ các nhà máy điện đến nơi tiêu thụ điện trên toàn quốc.Thế nào là lưới điện quốc gia? Vai trò, ý nghĩa của lưới điện quốc gia?Chức năng, vai trò của các thành phần trong lưới điện? Lưới điện có thể có nhiều cấp điện áp khác nhau: 800kV, 500 kV, 220 kV, 110 kV, 66 kV, 35 kV, 22 kV, 10.5 kV, 6 kV, 0.4 kV. Tuỳ theo mỗi quốc gia. Lưới điện được phân thành: Lưới điện truyền tải (lớn hơn 66 kV) Lưới điện phân phối (nhỏ hơn 35 kV)1. Cấp điện áp của lưới điện:Nêu một số cấp điện áp mà em biết?Kể ra một số đối tượng được lưới điện truyền tải cung cấp?Kể ra một số đối tượng được lưới điện phân phối cung cấp?Tại sao lưới điện truyền tải có điện áp lớn (từ 66kV trở lên)?Tại sao lưới điện tiêu thụ có điện áp thấp hơn (từ 35kV trở xuống)?ĐĐĐĐ66kVMáy biến áp 66/22kVMáy biến áp 22/6kVMáy biến áp 22/0.4kV6kV0.4kVTải có điện áp 380/220vTải có điện áp 6kV22kV2. Sơ đồ lưới điện:Một số hình ảnh về ứng dụng và vai trò của hệ thống điện .III - VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA Hệ thống điện quốc gia đảm bảo việc sản xuất, truyền tải, phân phối điện năng trên toàn quốc. Hệ thống điện quốc gia đảm bảo việc cung cấp và phân phối điện với độ tin cậy cao, chất lượng ổn định, an toàn và kinh tế nhất.Qua các hình ảnh trên cùng với kiến thức thực tế, em hãy nêu vai trò của hệ thống điện quốc gia?Vì sao nói nhờ có hệ thống điện quốc gia mà việc cung cấp và phân phối điện được đảm bảo với độ tin cậy cao và kinh tế?Nhờ có hệ thống điện quốc gia mà các nhà máy có thể hỗ trợ nhau về công suất; giảm công suất dự trữ cho từng nhà máy và không bị mất điện cục bộ do thiếu điện hoặc do máy phát điện có sự cố (có các nhà máy khác hỗ trợ). Chất lượng điện nhờ đó cũng được đảm bảo (điện ổn định).Khái niệm hệ thống điện quốc gia?Lưới điện quốc gia có các cấp điện áp nào?Vì sao cần phải có hệ thống điện quốc gia?Về nhà:Học bài và trả lời các câu hỏi 1 3 trang 87 SGKXem trước bài 23 Mạch điện xoay chiều ba pha

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_cong_nghe_12_bai_hoc_22_he_thong_dien_quoc_gia.ppt