Bài giảng Hoạt động NGLL 11 - Chủ đề tháng 2: Thanh niên với lí tưởng sống - Năm học 2022-2023 - Nhóm 1

Bài giảng Hoạt động NGLL 11 - Chủ đề tháng 2: Thanh niên với lí tưởng sống - Năm học 2022-2023 - Nhóm 1

Mỗi câu hỏi hiện ra sẽ có tổng cộng 3 gợi ý:

- Gợi ý đầu tiên nếu đoán đúng được 4 điểm.

- Gợi ý thứ hai nếu đoán đúng được 3 điểm.

- Gợi ý thứ ba nếu đoán đúng được 2 điểm.

Qua 4 gợi ý nếu không đưa ra kết quả thì sẽ cho gợi ý về ảnh người đó. Nếu đoán đúng được 1 điểm.

 

pptx 27 trang Trí Tài 30/06/2023 1160
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hoạt động NGLL 11 - Chủ đề tháng 2: Thanh niên với lí tưởng sống - Năm học 2022-2023 - Nhóm 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ đề tháng 2  Thanh Niên Với Lí Tưởng Sống  
Phần trình bày của Tổ 1 
Feb 13 
2022 
Nội dung 
Lí tưởng cách mạng của thanh niên 
Lí tưởng sống của thanh niên 
Thảo luận ý kiến 
Thi đua 
2 
01 
Lí tưởng cách mạng của thanh niên 
3 
Feb 13 
Cách mạng là gì? 
Cách mạng là xóa bỏ cái cũ để thay thế bằng cái mới tiến bộ hơn, là một sự thay đổi sâu sắc, thường xảy ra trong một thời gian dài . 
4 
WAR 
UNION 
5 
Lý tưởng cách mạng là gì? 
Venus has a beautiful name and is the second planet from the Sun 
Despite being red, Mars is actually a cold place. It’s full of iron oxide dust 
“Lý tưởng cách mạng" là cụm từ thể hiện việc các thế hệ sau thừa kế nội dung từ những bậc cha anh đi tìm đường giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức. 
Lý tưởng sống 
02 
c ủa thanh niên 
6 
Feb 23 
Jupiter is the biggest planet of them all 
Despite being red, Mars is actually a cold place 
7 
Lý tưởng sống là gì? 
Saturn is a gas giant and has several rings 
NORTH VIETNAM 
CHINA & URSS 
 Lí tưởng sống là cái đích của cuộc sống mà mỗi người khát khao muốn đạt được. 
Thảo luận 
03 
8 
APRIL 30 
Xem những bức tranh sau đây và trả lời câu hỏi thảo luận (Mỗi ý kiến 1 điểm) 
9 
10 
Feb 13 
Câu 1 : Kể tên các hình thức tệ nạn trong các hình trên? Ngoài ra còn những tệ nạn nào khác ? 
11 
Câu 2: Những bức tranh trên phản ánh điều gì trong xã hội hiện nay, đặc biệt là giới trẻ ? 
12 
Câu 3: Hãy nêu ra những nguyên nhân gây ra các hiện trạng trên? 
13 
Câu 4: Trong những hiện trạng trên thì đâu là hiện trạng mà bạn cảm thấy phổ biến trong xã hội hiện nay nhất? Vì sao?  
14 
Thi đua 
04 
15 
Feb 23 
Mỗi câu hỏi hiện ra sẽ có tổng cộng 3 gợi ý: 
- Gợi ý đầu tiên nếu đoán đúng được 4 điểm . 
- Gợi ý thứ hai nếu đoán đúng được 3 điểm . 
- Gợi ý thứ ba nếu đoán đúng được 2 điểm. 
Qua 4 gợi ý nếu không đưa ra kết quả thì sẽ cho gợi ý về ảnh người đó. Nếu đoán đúng được 1 điểm. 
16 
Phần 1: Người ấy người ấy là ai 
17 
Anh là chiến sĩ biệt động nội thành Sài Gòn. 
Câu 1: Anh là ai 
“Còn thằng giặc Mĩ thì không ai có thể sống hạnh phúc. 
Trước khi chết gọi tên Bác 3 lần 
Nguyễn Văn Trỗi 
18 
Tham gia năm 14 tuổi, quê ở vùng đất đỏ 
Câu 2: Chị là ai 
“Không được bịt mắt tôi hãy để tôi nhìn thấy quê hương tôi” 
Ra pháp trường chị vẫn còn hát 
19 
N gười sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam 
Câu 3: Ai đây? 
Là vị lãnh tụ vĩ đại của Việt Nam 
V iết và đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 
20 
“Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng và không thể là con đường nào khác” 
Câu 4: Ai đây? 
T ên thật Lê Hữu Trọng 
T rước khi chết , đã hô tên Việt Nam và hát bài Quốc tế ca 
Lý Tự Trọng 
21 
FEB 13 
22 
FEB 13 
Dầu Gió 
23 
FEB 13 
Tiên Phong 
24 
FEB 13 
Tăm Tối 
25 
FEB 13 
Phấn Đấu 
26 
FEB 13 
Tôn Kính 
Hết 
27 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_hoat_dong_ngll_11_chu_de_thang_2_thanh_nien_voi_li.pptx