Vật lí 11 - Đề cương ôn tập học kì 1

Vật lí 11 - Đề cương ôn tập học kì 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1

Câu 1: Cách nào sau đây có thể làm nhiễm điện cho một vật?

 A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc B. Đặt một thanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện.

 C. Đặt một vật gần nguồn điện. D. Cho một vật tiếp xúc với một cục pin.

Câu 2: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?

 A. Về mùa đông lược dính rất nhiều vào tóc khi chải đầu. B. Chim thường xù lông vào mùa rét.

 C. Ôtô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích kéo lê trên mặt đường. D. Sét giữa các đám mây.

Câu 3: Điện tích điểm là:

 A. vật có kích thước rất nhỏ. B. điện tích coi như tập trung tại một điểm.

 C. vật chứa rất ít điện tích. D. điểm phát ra điện tích.

Câu 4: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Culông:

 A. tăng 4 lần. B. tăng 2 lần. C. giảm 4 lần. D. giảm 2 lần.

Câu 5: Có thể áp dụng định luật Culông để tính lực tương tác trong trường hợp

 A. tương tác giữa hai thanh thủy tinh nhiễm điện đặt gần nhau.

 B. tương tác giữa một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gần nhau.

 C. tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.

 D. tương tác điện giữa một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn.

Câu 6: Cho hai điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong môi trường:

 A. Chân không. B. nước nguyên chất. C. không khí ở điều kiện chuẩn. D. dầu hỏa.

Câu 7: Xét tương tác của hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Culông tăng 2 lần thì hằng số:

 A. tăng 2 lần. B. vẫn không đổi. C. giảm 2 lần. D. giảm 4 lần.

Câu 8: Sẽ không có ý nghĩa khi ta nói về hằng số điện môi của

 A. hắc ín (nhựa đường) B. nhựa trong. C. thủy tính. D. Nhôm.

Câu 9: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10 -4 C đặt cách nhau 1m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng:

 A. hút nhau một lực 45N B. hút nhau một lực 5N. C. đẩy nhau một lực 5N. D. đẩy nhau một lực 45N.

 

doc 16 trang lexuan 11314
Bạn đang xem tài liệu "Vật lí 11 - Đề cương ôn tập học kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1
Câu 1: Cách nào sau đây có thể làm nhiễm điện cho một vật?
	A. Cọ chiếc vỏ bút lên tóc B. Đặt một thanh nhựa gần một vật đã nhiễm điện.
	C. Đặt một vật gần nguồn điện. D. Cho một vật tiếp xúc với một cục pin.
Câu 2: Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?
	A. Về mùa đông lược dính rất nhiều vào tóc khi chải đầu. B. Chim thường xù lông vào mùa rét.
	C. Ôtô chở nhiên liệu thường thả một sợi dây xích kéo lê trên mặt đường. D. Sét giữa các đám mây.
Câu 3: Điện tích điểm là:
	A. vật có kích thước rất nhỏ. B. điện tích coi như tập trung tại một điểm.
	C. vật chứa rất ít điện tích.	 D. điểm phát ra điện tích.
Câu 4: Khi khoảng cách giữa hai điện tích điểm trong chân không giảm xuống 2 lần thì độ lớn lực Culông:
	A. tăng 4 lần.	B. tăng 2 lần.	C. giảm 4 lần.	D. giảm 2 lần.
Câu 5: Có thể áp dụng định luật Culông để tính lực tương tác trong trường hợp
	A. tương tác giữa hai thanh thủy tinh nhiễm điện đặt gần nhau.
	B. tương tác giữa một thanh thủy tinh và một thanh nhựa nhiễm điện đặt gần nhau.
	C. tương tác giữa hai quả cầu nhỏ tích điện đặt xa nhau.
	D. tương tác điện giữa một thanh thủy tinh và một quả cầu lớn.
Câu 6: Cho hai điện tích có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng sẽ lớn nhất khi đặt trong môi trường:
	A. Chân không.	B. nước nguyên chất. C. không khí ở điều kiện chuẩn.	D. dầu hỏa.
Câu 7: Xét tương tác của hai điện tích điểm trong một môi trường xác định. Khi lực đẩy Culông tăng 2 lần thì hằng số:
	A. tăng 2 lần.	B. vẫn không đổi.	C. giảm 2 lần.	D. giảm 4 lần.
Câu 8: Sẽ không có ý nghĩa khi ta nói về hằng số điện môi của
	A. hắc ín (nhựa đường)	B. nhựa trong.	C. thủy tính. 	D. Nhôm.
Câu 9: Hai điện tích điểm trái dấu có cùng độ lớn 10 -4 C đặt cách nhau 1m trong parafin có điện môi bằng 2 thì chúng:
	A. hút nhau một lực 45N	B. hút nhau một lực 5N. C. đẩy nhau một lực 5N.	D. đẩy nhau một lực 45N.
Câu 10: Hai điện tích điểm cùng độ lớn 10 - 4C đặt trong chân không, để tương tác nhau bằng một lực có độ lớn 10 -3N thì chúng phải đặt cách nhau:
	A. 30000m	B. 300m	C. 90000m	D. 900m.
Câu 11: Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì hút nhau một lực là 21N. Nếu đổ đầy dầu hỏa có hằng số điện môi 2,1 vào bình thì hai điện tích đó sẽ:
	A. hút nhau bằng một lực 10N.	B. hút nhau bằng một lực 44,1N.
	C. đẩy nhau bằng một lực 10N.	D. đẩy nhau bằng một lực 44,1N.
Câu 12: Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì lực tương tác Culông giữa chúng là 12N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 4N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là:
	A. 3	B. 1/3	C. 9	D. 1/9
Câu 13: Hai điện tích điểm đặt cách nhau 100cm trong parafin có hằng số điện môi bằng 2 thì lực tương tác là 1N. Nếu chúng được đặt cách nhau 50cm trong chân không thì lực tương tác có độ lớn là:
	A. 1N.	B. 2N. 	C. 8N. 	D. 48N.
Câu 14: Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Phát biểu nào sau đây là không đúng?
	A. Prôtôn mang điện tích là + 1,6.10 -19 C.
	B. Khối lượng của nơtron xấp xỉ bằng khối lượng của prôtôn.
	C. Tổng số hạt prôtôn và nơtron trong hạt nhân luôn bằng số êlectron quay quanh nguyên tử.
	D. Điện tích của prôtôn và điện tích của êlectron gọi là điện tích nguyên tố.
Câu 15: Hạt nhân của nguyên tử oxi có 9 prôtôn và 9 nơtron, số êlectron của nguyên tử oxi là:
	A. 9	B. 16	C. 17	D. 8.
Câu 16: Tổng số prôtôn và electron của một nguyên tử có thể là số nào dưới đây?
	A. 11	B. 13	C. 15	D. 16
Câu 17: Nguyên tử đang có điện tích là – 1,6.10 -19C, khi nhận thêm 2 êlectron thì nó
	A. là iôn dương. B. vẫn là một iôn âm C. trong hòa về điện D. có điện tích không xác định được.
Câu 18: Nếu nguyên tử oxi bị mất hết êlectron thì nó trở thành một iôn điện tích là:
	A. + 1,6.10 -19C.	B. - 1,6.10 -19C	C. + 12,8.10 -19C	D. - 12,8.10 -19C.
Câu 19: Điều kiện để một vật dẫn điện là:
	A. vật phải ở nhiệt độ phòng. B. có chứa các điện tích tự do. 
 C. vật nhất thiết phải bằng kim loại. D. vật phải mang điện tích.
Câu 20: Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát
	A. êlectron chuyển từ vật này sang vật khác.	B. vật bị nóng lên.
	C. các điện tích tự do được tạo lên trong vật	D. các điện tích bị mất đi.
Câu 21: Ba quả cầu kim loại tích điện lần lượt là + 3 C, - 7 C, - 4 C. Khi cho chúng tiếp xúc với nhau thì điện tích của hệ là:
	A. – 8C.	B. – 11C. 	C. + 14 C.	D. + 3 C.
Câu 22: Điện trường là:
	A. môi trường không khí bao quanh điện tích.
	B. môi trường chứa các điện tích.
	C. môi trường bao quanh các điện tích, gắn với điện tích và tác dụng lực điện lên các điện tích khác đặt trong đó.
	D. môi trường dẫn điện.
Câu 23: Cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho
	A. thể tích vùng có điện trường là lớn hay nhỏ.
	B. điện trường tại điểm đó về phương diện dự trữ năng lượng.
	C. tác dụng lực của điện trường lên điện tích tại điểm đó
	D. tốc độ dịch chuyển của điện tích tại điểm đó.
Câu 24: Tại một điểm xác định trong điện trường tĩnh, nếu độ lớn của điện tích thử tăng 2 lần thì độ lớn của cường độ điện trường:
	A. tăng 2 lần	B. giảm 2 lần	C. không đổi	D. giảm 4 lần.
Câu 25: Vectơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều
	A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó
	B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích âm tại điểm đó.
	C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử
	D. phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường.
Câu 26: Trong các đơn vị sau, đơn vị của cường độ điện trường là
	A. V/m2	B. V.m	C. V/m	D. V.m2.
Câu 27: Một điện tích điểm mang điện âm, điện trường tại một điểm mà nó gây ra có chiều
	A. hướng về phía nó	B. hướng ra xa nó
	C. phụ thuộc vào độ lớn của nó	D. phụ thuộc vào điện môi xung quanh.
Câu 28: Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc vào
	A. độ lớn điện tích thử	B. độ lớn điện tích đó
	C. khoảng các từ điểm đang xét đến điện tích đó	D. hằng số điện môi của môi trường.
Câu 29: Nếu khoảng cách từ điện tích tới điểm đang xét tăng 2 lần thì cường độ điện trường
	A. giảm 2 lần	B. giảm 4 lần	C. tăng 2 lần	D. tăng 4 lần
Câu 30: Đường sức điện cho biết:
	A. độ lớn lực tác dụng lên điện tích đặt trên đường sức ấy.
	B. độ lớn của điện tích sinh ra điện trường được biểu diễn bằng đường sức ấy
	C. độ lớn điện tích thử đặt trên đường ấy
	D. hướng của lực điện tác dụng lên điện tích điểm đặt trên đường sức ấy.
Câu 31: Phát biểu nào sau đây về đường sức điện là không đúng?
	A. Các đường sức của cùng một điện trường có thể cắt nhau
	B. Các đường sức của điện trường là những đường không khép kín
	C. Hướng của đường sức tại mỗi điểm là hướng của véc tơ cường độ điện trường tại điểm đó.
	D. Các đường sức là các đường có hướng.
Câu 32: Điện trường đều là điện trường mà có cường độ điện trường của nó:
	A. có hướng như nhau tại mọi điểm.	B. có hướng và độ lớn như nhau tại mọi điểm
	C. có độ lớn như nhau tại mọi điểm.	D. có độ lớn giảm dần theo thời gian.
Câu 33: Đặt một điện tích q = - 1C tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là:
	A. 1000V/m, từ trái sang phải	B. 1000V/m, từ phải sang trái
	C. 1V/m, từ trái sang phải	D. 1V/m, từ phải sang trái.
Câu 34: Một điện tích q = - 1C đặt trong chân không sinh ra điện trường tại một điểm cách nó 1m có độ lớn và hướng là:
	A. 9000V/m, hướng về phía nó.	B. 9000V/m, hướng ra xa nó.
	C. 9.109V/m, hướng về phía nó.	D. 9.109V/m, hướng ra xa nó.
Câu 35: Một điểm cách một điện tích một khoảng cố định trong không khí, có cường độ điện trường 4000V/m theo chiều từ trái sang phải. Khi đổ một chất điện môi có hằng số điện môi 2 bao chùm điện tích điểm và điểm đang xét thì cường độ điện trường tại điểm đó có hướng và độ lớn:
	A. 8000V/m, từ trái sang phải	B. 8000V/m, từ phải sang trái
	C. 2000V/m, từ trái sang phải	D. 2000V/m, từ phải sang trái.
Câu 36: Tại một điểm có 2 cường độ điện trường thành phần vuông góc với nhau và có độ lớn 3000V/m và 4000V/m. Độ lớn cường độ điện trường tổng hợp là:
	A. 1000V/m	B. 7000V/m	C. 5000V/m	D. 6000V/m.
Câu 37: Công của lực điện trường không phụ thuộc vào
	A. vị trí điểm đầu và điểm cuối đường đi.
	B. cường độ của điện trường.
	C. hình dạng của đường đi.
	D. độ lớn điện tích dịch chuyển.
Câu 38: Thế năng của điện tích trong điện trường đặc trưng cho
	A. khả năng tác dụng lực của điện trường.
	B. phương chiều của cường độ điện trường.
	C. khả năng sinh công của điện trường.
	D. độ lớn nhỏ của vùng không gian có điện trường.
Câu 39: Nếu chiều dài đường đi của điện tích trong điện trường tăng 2 lần thì công của lực điện trường.
	A. Chưa đủ dữ kiện để xác định.	B. tăng 2 lần.
	C. giảm 2 lần.	D. không thay đổi.
Câu 40: Công của lực điện trường khác 0 trong khi điện tích
	A. dịch chuyển giữa hai điểm khác nhau cắt các đường sức.
	B. dịch chuyển vuông góc với các đường sức trong điện trường đều.
	C. dịch chuyển hết quỹ đạo là đường cong kín trong điện trường.
	D. dịch chuyển hết một quỹ đạo tròn trong điện trường.
Câu 41: Nếu điện tích di chuyển trong điện trường sao cho thế năng của nó tăng thì công của lực điện trường
	A. âm.	B. dương.
	C. bằng không.	D. chưa đủ điều kiện để xác định được.
Câu 42: Công của lực điện trường di chuyển một điện tích 1dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000V/m trên quãng đường dài 1m là:
	A. 1000J	B. 1J	C. 1mJ	D. 1
Câu 43: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2ngược chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000V/m trên quãng đường dài 1m là:
	A. 2000J	B. – 2000J.	C. 2mJ	D. - 2mJ.
Câu 44: Công của lực điện trường di chuyển quãng đường 1m một điện tích 10vuông góc với các đường sức điện trong một điện trường đều cường độ 106V/m là:
	A. 1J	B. 1000J	C. 1mJ	D. 0.
Câu 45: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 10mC song song với các đường sức trong một điện trường đều với quãng đường 10cm là 1J. Độ lớn cường độ điện trường khi đó là:
	A. 10000V/m	B. 1V/m	C. 100V/m	D. 1000V/m.
Câu 46: Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10J. Khi dịch chuyển tạo với đường sức 600 trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là:
	A. 5J	B. J	C. J	D. 7,5J.
Câu 47: Điện thế là đại lượng đặc trưng cho điện trường về
	A. khả năng sinh công của vùng không gian có điện trường.
	B. khả năng sinh công tại một điểm.
	C. khả năng tác dụng lực tại một điểm.
	D. khả năng tác dụng lực tại tất cả các điểm trong không gian có điện trường.
Câu 48: Khi độ lớn điện tích thử đặt tại một điểm tăng lên gấp đôi thì điện thế tại điểm đó
	A. không đổi	B. tăng gấp đôi	C. giảm một nửa	D. tăng gấp 4 lần.
Câu 49: Đơn vị của điện thế là vôn (V). 1 V bằng
	A. 1J.C	B. 1J/C	C. 1N/C	D. 1J/N
Câu 50: Trong các nhận định dưới đây về hiệu điện thế, nhận định không đúng là:
	A. Hiệu điện thế đặc trưng cho khả năng sinh công khi dịch chuyển điện tích giữa hai điểm trong điện trường.
	B. Đơn vị của hiệu điện thế là V/C.
	C. Hiệu điện thế giữa hai điểm không phụ thuộc điện tích dịch chuyển giữa hai điểm đó.
	D. Hiệu điện thế giữa hai điểm phụ thuộc vị trí của hai điểm đó.
Câu 51: Hai điểm trên một đường sức trong một điện trường đều cách nhau 2m. Độ lớn cường độ điện trường là 1000V/m. Hiệu điện thế giữa hai điểm đó là:
	A. 500V	B. 1000V	C. 1500V	D. 2000V.
Câu 52: Trong một điện trường đều, điểm A cách điểm B 1m, cách điểm C 2m. Nếu UAB = 10V thì UAC là:
	A. 20V	B. 40V
	C. 5V	D. chưa đủ dữ kiện để xác định.
Câu 53: Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích - 2 từ A đến B là 4mJ. Hiệu điện thế giữa hai điểm A và B là:
	A. 2V	B. 2000V	C. – 8V	D. – 2000V.
Câu 54: Trong một điện trường đều, nếu trên một đường sức, giữa hai điểm cách nhau 4cm có hiệu điện thế 10V thì giữa hai điểm cách nhau 6cm có hiệu điện thế
	A. 8V	B. 10V	C. 15V	D. 22,5V.
Câu 55: Giữa hai bản kim loại phẳng song song cách nhau 4cm có một hiệu điện thế không đổi 200V. Cường độ điện trường ở khoảng giữa hai bản kim loại là
	A. 5000V/m	B. 50V/m	C. 800V/m	D. 80V/m.
TỤ ĐIỆN
Câu 56: Tụ điện là:
	A. hệ thống gồm hai vật đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
	B. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt gần nhau và ngăn cách nhau bằng một lớp cách điện.
	C. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt tiếp xúc với nhau và được bao bọc bằng điện môi.
	D. hệ thống gồm hai vật dẫn đặt cách nhau một khoảng rất xa.
Câu 57: Trường hợp nào sau đây tạo thành một tụ điện?
	A. hai tấm gỗ khô đặt cách nhau một khoảng trong không khí.
	B. hai tấm nhôm đặt cách nhau một khoảng trong nước nguyên chất.
	C. hai tấm kẽm ngâm trong dung dịch axit.
	D. hai tấm nhựa phủ ngoài một lá nhôm.
Câu 58: Để tích điện cho tụ điện ta phải:
	A. mắc vào hai đầu tụ điện một hiệu điện thế.
	B. cọ xát các bản tụ điện với nhau.
	C. đặt tụ điện gần vật nhiễm điện.
	D. đặt tụ điện gần nguồn điện.
Câu 59: Phát biểu nào dưới đây về tụ điện là không đúng?
	A. Điện dung đặc trưng cho khả năng tích điện của tụ điện.
	B. Điện dung của tụ điện càng lớn thì tích được điện lượng càng lớn.
	C. Điện dung của tụ điện có đơn vị là Fara (F).
	D. Hiệu điện thế càng lớn thì điện dung của tụ càng lớn.
Câu 60: Fara là điện dung của một tụ điện mà:
	A. giữa hai bản tụ có hiệu điện thế 1V thì nó tích được điện tích 1C.
	B. giữa hai bản tụ có một hiệu điện thế không đổi thì nó được tích điện 1C.
	C. giữa hai bản tụ có điện môi với hằng số điện môi bằng 1.
	D. khoảng cách giữa hai bản tụ là 1mm.
Câu 61: Giá trị điện dung 1nF có giá trị bằng:
	A. 10 -9 F	B. 10 -12 F	C. 10 -6 F	D. 10 -3 F.
Câu 62: Nếu hiệu điện thế giữa hai bản tụ tăng 2 lần thì điện dung của tụ
	A. tăng 2 lần	B. giảm 2 lần	C. tăng 4 lần	D. không đổi.
Câu 63: Công thức nào sau đây không phải là công thức tính năng lượng điện trường của tụ điện?
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 64: Với một tụ điện xác định, nếu hiệu điện thế hai đầu tụ điện giảm 2 lần thì năng lượng điện trường của tụ điện
	A. tăng 2 lần	B. tăng 4 lần	C. không đổi	D. giảm 4 lần.
Câu 65: Với một tụ điện xác định, nếu muốn năng lượng điện trường của tụ điện tăng 4 lần thì điện tích của tụ điện phải
	A. tăng 16 lần	B. tăng 4 lần	C. tăng 2 lần	D. không đổi.
Câu 66: Trường hợp nào sau đây không tạo thành tụ một điện?
	A. Giữa hai bản kim loại là sứ.
	B. Giữa hai bản kim loại là không khí.
	C. Giữa hai bản kim loại là nước vôi.
	D. Giữa hai bản kim loại là nước tinh khiết.
Bài tập phần Tĩnh điện(Nâng cao)
1/ Điện tích - Định luật Coulomb
1/ Có hai điện tích q1 = 2.10-6 (C), q2 = - 2.10-6 (C), đặt tại hai điểm A, B trong chân không và cách nhau một khoảng 6 (cm). Một điện tích q3 = 2.10-6 (C), đặt trên đương trung trực của AB, cách AB một khoảng 4 (cm). Độ lớn của lực điện do hai điện tích q1 và q2 tác dụng lên điện tích q3 là:
A. F = 14,40 (N).	B. F = 17,28 (N).	C. F = 20,36 (N).	D. F = 28,80 (N).
2/ Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước (ε = 81) cách nhau 3 (cm). Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-5 (N). Hai điện tích đó
A. trái dấu, độ lớn là 4,472.10-2 (μC).	B. cùng dấu, độ lớn là 4,472.10-10 (μC).
C. trái dấu, độ lớn là 4,025.10-9 (μC).	D. cùng dấu, độ lớn là 4,025.10-3 (μC).
3/Hai quả cầu nhỏ có điện tích 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác với nhau một lực 0,1 (N) trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:
A. r = 0,6 (cm).	B. r = 0,6 (m).	C. r = 6 (m).	D. r = 6 (cm).
4/ Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng?
A. Điện tích của vật A và D trái dấu.	B. Điện tích của vật A và D cùng dấu.
C. Điện tích của vật B và D cùng dấu.	D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.
5/ Tại 3 đỉnh của 1 tam giác đều cạnh a = 6cm, đặt 3 điện tích điểm q1 = 6.10-9C , q2 = q3 = -8.10-9C. Độ lớn lực tác dụng của hệ điện tích lên 1 điện tích điểm q0 = 6,67.10-9C đặt tại tâm của tam giác đó là :
A. 7.104N	B. -7.104N	C. 7.10-4N	D. -7.10-4N
6/ Ba điện tích dương bằng nhau q = 6.10-7C được đặt ở 3 đỉnh của 1 tam giác đều. Phải đặt điện tích thứ tư q0 có giá trị bao nhiêu để hệ thống đứng yên cân bằng (gần đúng):
A. 6,34.10-7C	B. -6,34.10-7C	C. -3,46.10-7C	D. 3,46.10-7C
7/ Hai vật nhỏ mang điện tích trong không khí cách nhau đoạn 1m, đẩy nhau bằng lực 1,8N. Điện tích tổng cộng của 2 vật là 3.10-5C. Tính điện tích mỗi vật:
A. q1 = -10-5C , q2 = 4.10-5C	B. q1 = -10-5C , q2 = - 2.10-5C	
C. q1 = 2.10-5C , q2 = 10-5C	D. q1 = 1,5.10-5C , q2 = 1,5.10-5C
8/ Có 6 điện tích q bằng nhau đặt trong không khí tại 6 đỉnh lục giác đều cạnh a. Tìm lực tác dụng lên mỗi điện tích:
A. 	B.
C. 	D. 
9/ Hai điện tích q1 = 2.10-8C , q2 = - 8.10-8C đặt tại A,B trong không khí, AB = 8cm. Một điện tích q3 đặt tại C. hỏi C ở đâu để q3 nằm cân bằng:
A. CA = 8cm , CB = 16cm	B. CA = 16cm , CB = 8cm
C. CA = 4cm , CB = 12cm	D. CA = 12cm , CB = 4cm
10/ Hai quả cầu bằng kim loại nhỏ giống nhau, mỗi quả có điện tích q , khối lượng 10g; được treo bởi 2 sợi dây cùng chiều dài 30cm vào cùng 1 điểm. Giữ quả cầu 1 cố định theo phương thẳng đứng, dây treo quả cầu 2 lệch góc 60º so với phương thẳng đứng. Cho g = 10m/s2. Tìm q :
A. 4.10-6C	B. 3.10-6C	C. 2.10-6C	D. 10-6C
2/ Thuyết electron- định luật bảo toàn điện tích
1/ Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật nhiễm điện sang vật không nhiễm điện.
B. Khi nhiễm điện do tiếp xúc, electron luôn dịch chuyển từ vật không nhiễm điện sang vật nhiễm điện.
C. Khi nhiễm điện do hưởng ứng, electron chỉ dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của vật bị nhiễm điện.
D. Sau khi nhiễm điện do hưởng ứng, sự phân bố điện tích trên vật bị nhiễm điện vẫn không thay đổi.
2/ Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Trong quá trình nhiễm điện do cọ xát, êlectron đã chuyển từ vật này sang vật kia.
B. Trong quá trình nhiễm điện do hưởng ứng, vật bị nhiễm điện vẫn trung hoà điện.
C. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì êlectron chuyển từ vật chưa nhiễm điện sang vật nhiễm điện dương.
D. Khi cho một vật nhiễm điện dương tiếp xúc với một vật chưa nhiễm điện, thì điện tích dương chuyển từ vật vật nhiễm điện dương sang chưa nhiễm điện.
3/ Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng nhôm không nhiễm điện , mỗi quả có khối lượng 0,1g và được treo bằng sợi chỉ tơ dài 1m vào cùng 1 điểm cố định. Sau khi chạm 1 vật nhiễm điện vào 1 trong 2 quả cầu thì thấy chúng đẩy nhau và cách xa nhau một khoảng 6cm. khi đó điện tích của mỗi quả cầu bằng:
A. 4,9.10-8C	B. 2,4.10-17C	C. 1,55.10-7C	D. 8,1.10-8C
4/ Hai viên bi nhỏ giống nhau bằng nhôm được nhiễm điện , khi đặt cách nhau 10cm chúng hút nhau một lực F1 = 2,7.10-2N. Sau khi cho 2 viên bi chạm nhau rồi đặt chúng cách nhau như cũ thì chúng đẩy nhau với lực F2 = 9.10-1N. Hỏi lúc đầu khi chưa chạm nhau thì mỗi viên bi nhỏ thừa hay thiếu bao nhiêu electron ?
A. Một viên thừa 1875.109, viên kia thừa 625.109 electron
B. Một viên thừa 1875.1011, viên kia thiếu 625.1011 electron
C. Không thể xảy ra hiện tượng mô tả ở đầu bài
D. Một viên thừa 625.109, viên kia thiếu 1875.109 electron
3/ Điện trường và tụ điện
1/ Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách q1 5 (cm), cách q2 15 (cm) là:
A. E = 16000 (V/m).	B. E = 20000 (V/m).	C. E = 1,600 (V/m).	D. E = 2,000 (V/m).
2/ Hai điện tích q1 = 5.10-16 (C), q2 = - 5.10-16 (C), đặt tại hai đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh bằng 8 (cm) trong không khí. Cường độ điện trường tại đỉnh A của tam giác ABC có độ lớn là:
A. E = 1,2178.10-3 (V/m).	B. E = 0,6089.10-3 (V/m).	C. E = 0,3515.10-3 (V/m).	D. E = 0,7031.10-3 (V/m).
3/ Hai điện tích q1 = 5.10-9 (C), q2 = - 5.10-9 (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là:
A. E = 18000 (V/m).	B. E = 36000 (V/m).	C. E = 1,800 (V/m).	D. E = 0 (V/m).
4/ Hai điện tích dương bằng nhau đặt tại A,B trong không khí. Cho AB = 2a , gọi EM là cường độ điện trường tại điểm M trên trung trực của AB và cách AB đoạn h. Xác định h để EM cực đại :
A. a	B. a	C. 0	D. 
5/ 4/ Hai điện tích q1>0, q2 = -q1 đặt tại A,B trong không khí. Cho AB = 2a , gọi EM là cường độ điện trường tại điểm M trên trung trực của AB và cách AB đoạn h. Xác định h để EM cực đại :
A. a	B. a	C. 0	D. 
6/ Tại 3 đỉnh của tam giác vuông ABC vuông tại A cạnh a = 50cm, b = 40cm, c = 30cm. Ta đặt các điện tích q1 = q2 = q3 = 10-9C. Xác định cường độ điện trường tại H, H là chân đường cao kẽ từ A
A. 426V/m	B. 624V/m	C. 246V/m	D. 264V/m
7/ Cho một hình thoi tâm O, cường độ điện trường tại O triệt tiêu khi: 
A. tại bốn đỉnh hình thoi có bốn điện tích giống nhau. 
B. tại bốn đỉnh có bốn điện tích cùng độ lớn nhưng điện tich âm dương xen kẽ. 
C. tại mỗi hai đỉnh đối diện có điện tích cùng dấu. 	D. Cả A, B, C đều đúg. 
8/ Trong không khí, tại 2 đỉnh của 1 tam giác đều cạnh a = 30cm, đặt 2 điện tích q1 = -1,5.10-9C và q2 = 3.10-9C. Điện thế tại đỉnh thứ 3 của tam giác đó là:
A. 45V	B. 4,5V	C. 54V	D. 5,4V
9/ Hiệu điện thế giữa anod và katod của 1 đèn điện tử 2 cực là UAK = 9V. Khoảng cách giữa 2 điểm cực là 1mm. Vận tốc tối thiểu của các electron khi tới anod là:
A. 6,2.104m/s	B. 6,2.106m/s	C. 6,2.1012m/s	D. 1,1.1025m/s
10/ Xác định thế năng của điện tích q1 =2.10-8C trong điện trường của điện tích q2 = -16.10-8C. Hai điện tích cách nhau 20cm trong không khí. Lấy gốc thế năng ở vô cùng:
A. -288.10-6J	B. -144.10-6J	C. 288.10-6J	D. -144.10-7J
11/ Hai bản phẳng kim loại song song cách nhau d = 5,6mm, chiều dài mỗi bản là 5cm. Một điện tử bay vào khoảng giữa với vận tốc v0 = 2.105km/s theo hướng song song và cách đều 2 bản. Hỏi hiệu điện thế lớn nhất có thể đật lên hai bản là bao nhiêu để khi bay ra khỏi 2 bản, điện tử không bị chạm vào mép bản:
A. 5V	B. 0,5V	C. 500V	D. 50V
12/ Điện tích q = 10-8C di chuyển dọc theo các cạnh của tam giác đều ABC cạnh 10cm trong 1 điện trường đều : E = 300V/m , // BC. Tính công của lực điện trường khi q di chuyển trên mỗi cạnh tam giác:
A. AAB = -1,5.10-7J ; ABC = 3.10-7J ; ACA = -1,5.10-7J	B. AAB = 1,5.10-7J ; ABC = 3.10-7J ; ACA = 1,5.10-7J
C. AAB = -1,5.10-7J ; ABC = -3.10-7J ; ACA = -1,5.10-7J	D. AAB = -1,5.10-7J ; ABC = -3.10-7J ; ACA = 1,5.10-7J
13/ Tụ phẳng không khí có C = 500pF được tích điện đến hiệu điện thế U = 300V. Ngắt tụ khỏi nguồn, nhúng tụ điện vào chất điện môi lỏng có ε = 2.Tính hiệu điện thế của tụ lúc này:
A. 300V	B. 600V	C. 150V	D. 400V
14/ Tụ phẳng không khí có C = 500pF được tích điện đến hiệu điện thế U = 300V. Vẫn nối tụ với nguồn, nhúng tụ điện vào chất điện môi lỏng có ε = 2.Tính điện tích của tụ lúc này:
A. 500nC	B. 150nC	C. 300nC	D.600nC
15/ Cho C1 = 3μF , C2 = 6μF , C3 = C4 = 4μF, C5 = 8μF , UMN = 900v . Tinh UAB :
A. 200V	B. 100V	C. -100V	D. -200V
17/ Tụ phẳng không khí C = 10-10F được tích điện đến hiệu điện thế U = 100V rồi ngắt khỏi nguồn. Tính công cần thực hiện để tăng khoảng cách 2 bản tụ lên gấp đôi:
A. 2.10-7J	B. 3.10-7J 	C. 4.10-7J	D. 5.10-7J 
18/ Hai tụ C1 = 2μF , C2 = 0,5μF tích điện đến hiệu điện thế U1 = 100V , U2 = 50V rồi ngắt ra khỏi nguồn. Nối các bản khác dấu của 2 tụ với nhau. Tính năng lượng của tia lửa điện phát ra:
A. 3,5.10-3J	B. 4,5.10-3J	C. 4,7.10-3J	D. 3,7.10-3J
19/ Tụ C1 = 0,5μF tích điện đến hiệu điện thế U1 = 90V rồi ngắt ra khỏi nguồn. Sau đó tụ C1 được mắc song song với tụ C2 = 0,4μF chưa tích điện.Tính năng lượng của tia lửa điện phát ra khi nối 2 tụ với nhau:
A. 3.10-3J	B. 2,9.10-3J	C. 0,9.10-3J	D. 3,9.10-3J
20/ Ba tụ điện có điện dung lần lượt là : C1 = 1μF , C2 = 2μF , C3 = 3μF , có thể chịu được các hiệu điện thế lớn nhất tương ứng bằng : 1000V, 200V, 500V. Đem các tụ ghép thành bộ, với cách mắc nào thì bộ tụ có thể chịu được hiệu điện thế lớn nhất:
A. C2 và C1 mắc song song và mắc nối tiếp với tụ C3 	B. C2 và C3 mắc song song và mắc nối tiếp với tụ C1 
C. C3 và C1 mắc song song và mắc nối tiếp với tụ C2 	D. C2 , C1 và C3 mắc song song nhau 
21/ Một tụ xoay có 11 bản cực bằng nhau hình bán nguyệt , gồm 5 bản cố định và 6 bản di động. Cho biết diện tích của mỗi bản là S = 3,14cm2, khoảng cách giữa 2 bản cố định liên tiếp là 4mm, điện môi là không khí và diện tích đối diện giữa các bản có giá trị cực đại là S. Muốn Cho điện dung của tụ xoay bằng 25pF ta phải ghép vào tụ xoay trên bao nhiêu bản cực giống như trên?
A. 19	B. 18	C. 9	D. 8
Câu 67: Một tụ điện có điện dung 2F. Khi đặt một hiệu điện thế 4 V vào hai bản của tụ điện thì điện tích của tụ điện là
	A. 2.10 -6C.	B. 16.10 -6C	C. 4.10 -6C.	D. 8.10 -6C.
Câu 68: Đặt vào hai đầu tụ điện một hiệu điện thế 10V thì điện tích của tụ điện là 20.10 -9C. Điện dung của tụ là
	A. 2F	B. 2mF	C. 2 F	D. 2 nF.
Câu 69: Nếu đặt vào hai đầu tụ điện một hiệu điện thế 4 V thì tụ tích được một điện lượng 2C. Nếu đặt vào tụ một hiệu điện thế 10V thì tụ tích được điện lượng là:
	A. 50C	B. 1C	C. 5 C	D. 0,8C
Câu 70: Để tích được một điện lượng 10nC thì đặt vào tụ điện một hiệu điện thế 2V. Để tụ đó tích được điện lượng 2,5nC thì phải đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế là
	A. 500mV	B. 0,05V	C. 5V	D. 20 V.
Câu 71: Một tụ điện có điện dung 20 mF, khi có hiệu điện thế 5V thì năng lượng của tụ điện là
	A. 0,25mJ	B. 500J	C.50mJ	D. 50J
Câu 72: Một tụ điện được tích điện bằng một hiệu điện thế 10V thì năng lượng của tụ là 10mJ. Nếu muốn năng lượng của tụ là 22,5mJ thì hai đầu của tụ phải có hiệu điện thế là
	A. 15V	B. 7,5V	C. 20V	D. 40V
Câu 73: Giữa hai bản tụ phẳng cách nhau 1cm có một hiệu điện thế 10V. Cường độ điện trường đều trong lòng tụ là
	A. 100 V/m	B. 1kV/m	C. 10V/m	D. 0,01V/m.
DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI
Câu 74: Dòng điện là
	A. dòng chuyển dời có hướng của các hạt điện tích.	B. dòng chuyển động của các điện tích.
	C. là dòng chuyển dời của các electron.	D. là dòng chuyển dời của iôn dương.
Câu 75: Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dời có hướng của
	A. các ion dương	B. các êlectron	C. các iôn âm	D. các nguyên tử.
Câu 76: Phát biểu nào sau đây về dòng điện là không đúng?
	A. Đơn vị của cường độ dòng điện là Ampe.
	B. Cường độ dòng điện được đo bằng ampe kế.
	C. Cường độ dòng điện càng lớn thì trong một đơn vị thời gian điện lượng chuyển qua các tiết diện
	D. Dòng điện không đổi là dòng điện chỉ có chiều không thay đổi theo thời gian.
Câu 77: Cho một dòng điện không đổi trong 10s điện lương chuyển qua một tiết diện thẳng là 2C. Sau 50s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng đó là
	A. 5C	B. 10C	C. 50C	D. 25C.
Câu 78: Một dòng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ dòng điện đó là
	A. 12A	B. 1/12A	C. 0,2A	D. 48A.
Câu 79: Một dòng điện không đổi có cường độ 3A, sau một khoảng thời gian có một điện lượng 4C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cùng thời gian đó, với dòng điện 4,5A thì có một điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng là
	A. 4C	B. 8C	C. 4,5C	D. 6C
Câu 80: Một dòng điện không đổi trong thời gian 10s có một điện lượng 1,6C chạy qua. Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây trong thời gian 1s là
	A. 1018 êlectron	B. 10 -18 êlectron	C. 10 20 êlectron	D. 10 -20 êlectron.
Câu 81: Một nguồn điện có suất điện động 200mV. Để chuyển một điện lượng 10C qua nguồn thì lực lạ phải sinh một công là:
	A. 20J	B. 0,05J	C. 2000J	D. 2J
Câu 82: Một nguồn điện có suất điện động không đổi, để chuyển một điện lượng 10C qua nguồn thì lực lạ phải sinh một công là 20mJ. Để chuyển một điện lượng 15C qua nguồn thì lực phải sinh một công là:
	A. 10mJ	B. 15mJ	C. 20mJ	D. 30mJ
Câu 83: Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch không tỉ lệ thuận với
	A. hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.	B. nhiệt độ của vật dẫn trong mạch.
	C. cường độ dòng điện trong mạch.	D. thời gian dòng điện chạy qua mạch.
Câu 84: Một đoạn mạch có hiệu điện thế hai đầu không đổi. Khi điện trở trong mạch được điều chỉnh tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian, năng lượng tiêu thụ của mạch
	A. giảm 2 lần.	B. giảm 4 lần.	C. tăng 2 lần.	D. không đổi.
Câu 85: Một đoạn mạch có điện trở không đổi. Nếu hiệu điện thế ở hai đầu của mạch tăng 2 lần thì trong cùng khoảng thời gian năng lượng tiêu thụ của mạch
	A. tăng 4 lần.	B. tăng 2 lần.	C. không đổi.	D. giảm 2 lần.
Câu 86: Phát biểu nào sau đây về công suất của mạch điện là không đúng?
	A. Công suất tỉ lệ thuận với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch.
	B. Công suất tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện chạy qua mach.
	C. Công suất tỉ lệ nghịch với thời gian dòng điện chạy qua mạch.
	D. Công suất có đơn vị là oát (W).
Câu 87: Hai đầu đoạn mạch có một hiệu điện thế không đổi. Nếu điện trở của mạch giảm 2 lần thì công suất điện của mạch
	A. tăng 4 lần.	B. không đổi.	C. giảm 4 lần	D. tăng 2 lần.
Câu 88: Trong đoạn mach chỉ có điện trở thuần, với thời gian như nhau, nếu cường độ dòng điện giảm 2 lần thì nhiệt lượng tỏa ra trên mạch
	A. giảm 2 lần.	B. giảm 4 lần.	C. tăng 2 lần.	D. tăng 4 lần.
Câu 89: Trong đoạn mạch chỉ có điện trở thuần không đổi, nếu muốn tăng công suất tỏa nhiệt lên 4 lần thì phải
	A. tăng hiệu điện thế 2 lần.	B. tăng hiệu điện thế 4 lần.
	C. giảm hiệu điện thế 2 lần.	D. giảm hiệu điện thế 4 lần.
Câu 90: Công của nguồn điện là công của
	A. lực lạ trong nguồn.
	B. lực điện trường dịch chuyển điện tích ở mạch ngoài.
	C. lực cơ học mà dòng điện đó có thể sinh ra.
	D. lực dịch chuyển nguồn điện từ vị trí này đến vị trí khác.
Câu 91: Cho đoạn mạch có điện trở 10, hiệu điện thế 2 đầu mạch là 20V. Trong 1 phút điện năng tiêu thụ của mạch là:
	A. 2,4kJ	B. 40J	C. 24kJ	D. 120J
Câu 92: Một đoạn mạch thuần điện trở trong 1 phút tiêu thụ một điện năng là 2 kJ, trong 2 giờ tiêu thụ điện năng là:
	A. 4kJ	B. 240kJ	C. 120kJ	D. 1000J
Câu 93: Một đoạn mạch thuần điện trở có hiệu điện thế hai đầu không đổi thì trong 1 phút tiêu thụ mất 40J điện năng. Thời gian để mạch tiêu thụ hết một 1kJ điện năng là:
	A. 25 phút	B. 1/40 phút	C. 40 phút	D. 10 phút.
Câu 94: Một đoạn mạch có hiệu điện thế không đổi. Khi điện trở của đoạn mạch là 100 thì công suất của mạch là 20W. Khi điều chỉnh điện trở của đoạn mạch là 50 thì công suất của mạch là:
	A. 10W	B. 5W	C. 40W	D. 80W
Câu 95: C

Tài liệu đính kèm:

  • docvat_li_11_de_cuong_on_tap_hoc_ki_1.doc