Bài giảng Ngữ văn 11 - Tuần 9: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Năm học 2022-2023 - Lớp 11A5

Bài giảng Ngữ văn 11 - Tuần 9: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Năm học 2022-2023 - Lớp 11A5

Khái niệm: Là tiếng nói cá nhân nghệ sĩ tràn đầy cảm xúc, phát huy trí tưởng tượng, diễn tả khát vọng, ước mơ; coi con người là trung tâm của vũ trụ, khẳng định và đề cao cái tôi cá nhân riêng tư

Đề tài: Tình yêu, thiên nhiên, quá khứ, tương lai, cảm xúc.

 

pptx 26 trang Trí Tài 04/07/2023 360
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Ngữ văn 11 - Tuần 9: Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 - Năm học 2022-2023 - Lớp 11A5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khái quát văn học Việt Nam từ đầu TK XX - Cách mạng tháng 8 năm 1945 
2. Văn học hình thành 2 bộ phận và phân hóa thành nhiều xu hướng, vừa đấu tranh với nhau, vừa bổ sung cho nhau để cùng phát triển 
Bộ phận văn học công khai 
Bộ phận văn học không công khai 
Bộ phận văn học công khai 
Do có sự khác nhau về quan điểm nghệ thuật và khuynh hướng thẩm mĩ 
 Phân hóa thành nhiều xu hướng. Trong đó nổi lên là xu hướng văn học lãng mạn và xu hướng văn học hiện thực 
Xu hướng văn học lãng mạn 
Khái niệm: Là tiếng nói cá nhân nghệ sĩ tràn đầy cảm xúc, phát huy trí tưởng tượng, diễn tả khát vọng, ước mơ; coi con người là trung tâm của vũ trụ, khẳng định và đề cao cái tôi cá nhân riêng tư 
Đề tài: Tình yêu, thiên nhiên, quá khứ, tương lai, cảm xúc. 
Xu hướng văn học lãng mạn 
Đặc điểm: Lấy tình cảm là trung tâm, không quan trọng yếu tố cốt truyện. Có quan điểm mới về cái đẹp 
Văn học gồm 2 thể loại: Thơ mới, văn xuôi 
Lãng mạn được chia làm 2 loại: 
Lãng mạn tích cực: (1810 - 1830) phủ nhận thực tại xã hội, những sáng tác của họ phù hợp với lợi ích của nhân dân 
Lãng mạn tiêu cực ( lãng mạn bảo thủ phản động) : dựa vào tôn giáo dựa vào trí tưởng tượng môt cách 
==> Là thế giới quan lãng mạn, sự lí giải thường là chủ quan về các hiện tượng đời sống, gán cho đời sống cái mà chủ thể nghệ sĩ mơ ước được thấy 
Xu hướng văn học lãng mạn 
Giá trị: Thức tỉnh ý thức cá nhân, đấu tranh chống luân lí, lễ giáo phong kiến, lạc hậu 
Hạn chế: Xa lánh đời sống xã hội chính trị của đất nước và đôi khi sa vào chủ nghĩa cá nhân cực đoan 
Tản Đà 
Thề non nước 
Hoàng Ngọc Phách 
Tố tâm 
Thạch Lam 
Hai đứa trẻ 
Quê mẹ 
Thanh Tịnh 
Hồ Dzếch 
Quê ngoại 
Nguyễn Tuân 
Xu hướng văn học hiện thực 
Khái niệm: Phơi bày tình cảnh khốn khổ của người dân, chống sự áp bức bóc lột, phê phán thế sự, lên án sự bất công, bộc lộ sự cảm thông 
Đề tài: Bi kịch người nông dân, người trí thức nghèo bị áp bức, tha hóa. 
Xu hướng văn học hiện thực 
Đặc điểm: Miêu tả chân thật, xây dựng hình ảnh điển hình 
Giá trị: Phản ánh hiện thục khách quan, thấm đượm tinh thần nhân đạo 
Hạn chế: Coi con người là nạn nhân bất lực của hoàn cảnh 
Nam Cao 
Chí Phèo 
Ngô Tất Tố 
Tắt đèn 
Nguyễn Công Hoan 
Vũ Trọng Phụng 
Số đỏ 
Cùng tồn tại song song. Vừa đấu tranh, vừa ảnh hưởng, tác động qua lại với nhau, có khi chuyển hóa lẫn nhau.. 
Xu hướng văn học lãng mạn 
Xu hướng văn học hiện thực 
Bộ phận văn học không công khai 
Khái niệm: Là tiếng nói của các nhà chiến sĩ và quần chúng nhân dân tham gia phong trào cách mạng. Văn học là vũ khí chiến đấu kẻ thù, là phương tiệ để truyền bá tư tưởng yêu nước, cách mạng 
Đề tài: yêu nước, cách mạng với niềm tin tưởng vào tương lai cách mạng 
Thơ văn cách mạng, tiêu biểu nhất là thơ văn sáng tác trong tù 
Bộ phận văn học không công khai 
Đặc điểm: Xây dựng hình tượng con người thời đại mới - người chiến sĩ kiên cường, dũng cảm 
Giá trị: Khích lệ tinh thần yêu nước, tham gia cách mạng, tin tưởng vào cách mạng 
Hạn chế: Một số tác phẩm giá trị nghệ thuật chưa cao 
Thơ văn cách mạng, tiêu biểu nhất là thơ văn sáng tác trong tù 
Hồ Chí Minh 
Nhật ký trong tù 
Từ ấy 
Tố Hữu 
Lê Văn Hiến 
Ngục Kon Tum 
Thank you for watching !!! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_ngu_van_11_tuan_9_khai_quat_van_hoc_viet_nam_tu_da.pptx