Bài giảng Sinh học 11 - Bài 32: Tập tính của động vật (Tiếp theo) - Năm học 2022-2023 - Nhóm 2 - Trường THPT Phan Bội Châu

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 32: Tập tính của động vật (Tiếp theo) - Năm học 2022-2023 - Nhóm 2 - Trường THPT Phan Bội Châu

 Là hình thức học tập đơn giản nhất. Động vật phớt lờ, không trả lời những kích thích lặp lại nhiều lần nếu kích thích đó không kèm theo nguy hiểm nào.

 

pptx 22 trang Trí Tài 01/07/2023 2160
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh học 11 - Bài 32: Tập tính của động vật (Tiếp theo) - Năm học 2022-2023 - Nhóm 2 - Trường THPT Phan Bội Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
IV – MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT 
BÀI 32: TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT (TIẾP THEO) 
Quen nhờn 
IV – MỘT SỐ HÌNH THỨC HỌC TẬP Ở ĐỘNG VẬT 
01 
In vết 
Học ngầm 
Điều kiện hóa 
04 
03 
02 
Học khôn 
05 
Quen nhờn 
01 
 Là hình thức học tập đ ơn giản nhất. Động vật phớt lờ, không trả lời những kích thích lặp lại nhiều lần nếu kích thích đó không kèm theo nguy hiểm nào. 
Một số ví dụ 
Khi nhìn thấy chó, mèo thường bỏ chạy nhưng khi gặp chó nhiều lần mà không kèm theo nguy hiểm thì mèo sẽ không bỏ chạy mỗi khi gặp chó. 
Một số ví dụ khác 
In vết 
02 
Là sự bám theo của động vật để tìm lối đi khi nó nhìn thấy đầu tiên 
Một số ví dụ khác 
Điều kiện hóa 
03 
Là do sự liên kết hai kích thích tác động đồng thời 
Điều kiện hóa đáp ứng 
Điều kiện hóa hành động 
Là hình thức liên kết “thử - sai” 
Học ngầm 
04 
 Là kiểu học không có ý thức, không biết rõ là mình đã học được. Khi cần, kiến thức đó tái hiện lại giúp động vật giải quyết tình huống tương tự 
Một số ví dụ 
Học khôn 
05 
Phối hợp kinh nghiệm cũ để tìm cách giải quyết tình huống mới. 
Chỉ có ở những động vật có hệ thần kinh rất phát triển như : người, bộ linh trưởng. 
Một số ví dụ 
Thành viên 
Huỳnh Thị Nguyên Anh 
Phạm Thị Phương Duyên 
Nguyễn Trần Thảo My 
Nguyễn Thị Thanh Nguyên 
Huỳnh Đình Lê Nguyễn 
Trương Công Gia Khang 
Đỗ Thảo Ny 
Đàm Ngọc Thiên Trúc 
Nguyễn Yến Nhi 
Nguyễn Văn Sang 
Thank you for your listening! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_sinh_hoc_11_bai_32_tap_tinh_cua_dong_vat_tiep_theo.pptx