Giáo án môn Sinh học Lớp 11 - Bài 43: Thực hành nhân giống vô tính ở thực vật - Năm học 2020-2021

Giáo án môn Sinh học Lớp 11 - Bài 43: Thực hành nhân giống vô tính ở thực vật - Năm học 2020-2021

I. MỤC TIÊU

 Học sinh có khả năng:

 - Giải thích được cơ sở sinh học của phương pháp nhân giống vô tính: Chiết, giâm cành, ghép chồi (ghép mắt), ghép cành.

 - Thực hiện được các phương pháp nhân giống: Chiết, giâm cành, ghép chồi( ghép mắt), ghép cành.

 - Nêu được lợi ích của phương pháp nhân giống sinh dưỡng

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC

 - Mẫu thực vật: cây lá bỏng, cây sắn, dây khoai lang, rau muống, rau ngót,.Cây xoài, cam, bưởi.

 - Dụng cụ: dao, kéo cắt cành, rạch vỏ cây, chậu trồng cây hay luống đất ẩm, túi nilông, dây nilông.

III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC

 1. Bài cũ :

- Có những phương pháp nhân giống vô tính nào ?

- Kiểm tra dụng cụ chuẩn bị của học sinh.

 

doc 2 trang huemn72 14380
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Sinh học Lớp 11 - Bài 43: Thực hành nhân giống vô tính ở thực vật - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NGÀY SOẠN: 20/2/2021 NGÀY DẠY:
BÀI 43: THỰC HÀNH NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH Ở THỰC VẬT
I. MỤC TIÊU
 Học sinh có khả năng:
 - Giải thích được cơ sở sinh học của phương pháp nhân giống vô tính: Chiết, giâm cành, ghép chồi (ghép mắt), ghép cành.
 - Thực hiện được các phương pháp nhân giống: Chiết, giâm cành, ghép chồi( ghép mắt), ghép cành.
 - Nêu được lợi ích của phương pháp nhân giống sinh dưỡng 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC
 - Mẫu thực vật: cây lá bỏng, cây sắn, dây khoai lang, rau muống, rau ngót,...Cây xoài, cam, bưởi...
 - Dụng cụ: dao, kéo cắt cành, rạch vỏ cây, chậu trồng cây hay luống đất ẩm, túi nilông, dây nilông.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC BÀI HỌC
 1. Bài cũ : 
- Có những phương pháp nhân giống vô tính nào ?
- Kiểm tra dụng cụ chuẩn bị của học sinh.
 2. Bài mới : 
* Hoạt động 1.
+ GV cho học sinh nhắc lại phương pháp nhân giống vô tính( nhân giống sinh dưỡng)
* Hoạt động 2.
+ GV nêu nhiệm vụ của bài thực hành:tiến hành làm các thí nghiệm sau:
 - Thí nghiệm 1: tập giâm cành (hay lá)
 - Thí nghiệm 2: Kĩ thuật ghép cành
 - Thí nghiệm 3: Kĩ thuật ghép chồi ( mắt)
+ GV hướng dẫn cách làm của từng thí nghiệm:
 - Thí nghiệm 1:
 * Cắt cành thành từng đoạn (10-15cm), có số lượng chồi mắt bằng nhau.
 * Cắm nghiêng vào đất ẩm, một phần hom ở trên mặt đất.
 * Theo dõi sự nảy chồi và tốc độ sinh trưởng của cây mới sinh từ các hom (theo bảng ở sgk-167)-> 
 * (thí nghiệm này chỉ làm tập, học sinh về nhà làm lại và theo dõi để báo 
 cáo kết quả vào lần thực hành sau)
 - Thí nghiệm 2: (Treo tranh 43)
 * học sinh xem và nghe giáo viên hướng dẫn:
 * dao sắc cắt vát gon, sạch gốc ghép và cành ghép để cho bề mặt tiếp xúc thật áp sát.
 * cắt bỏ lá có trên cành ghép và 1/3 số lá trên gốc ghép
 * buộc chặt cành ghép với gốc ghép
- Thí nghiệm 3: 
 * rạch vỏ gốc ghép hình chử T ( ở đoạn thân muốn ghép) dài 2cm
 * chon chồi ngủ làm chồi ghép, dùng dao cát gon lớp vỏ kèm theo một phần gổ ở chân mắt ghép đặt mắt ghép vào chổ đả nạy vỏ ( cho vỏ gốc ghép phủ lên vỏ mắt ghép)
 * buộc chặt ( chú ý: không buộc đè lên mắt ghép)
* Hoạt động 3.
+ Phân công, tổ chức thực hành:
 - Mỗi tổ học tập chia thành 2 nhóm ( tổ trưởng và tổ phó làm nhóm trưởng
 - Yêu cầu làm tốt thí nghiệm 2 và 3 tại lớp.Sữ dụng dao thật chuẩn xác, cẩn thận, tránh xẫy ra tai nạn
* Hoạt động 4. Củng cố và hoàn thiện:
+ Học sinh làm bản tường trình về thí nghiệm và báo cáo kết quả trước lớp
+ GV thu một số thí nghiệm của các nhóm có kết quả tốt, khá, trung bình và chưa đạt yêu cầu để nhận xét trước lớp và rút kinh nghiệm
* Hoạt động 5.
+ Nhận xét buổi thực hành và xếp loại giờ học
+ Bài tập về nhà: nghiên cứu phần B: sinh sản ở động vật
V. RÚT KINH NGHIỆM

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mon_sinh_hoc_lop_11_bai_43_thuc_hanh_nhan_giong_vo_t.doc