Bài giảng Sinh học 11 - Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật - Năm học 2022-2023 - Phạm Thị Hiền - Trường THPT Phan Bội Châu

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật - Năm học 2022-2023 - Phạm Thị Hiền - Trường THPT Phan Bội Châu

2. Cơ chế của sinh trưởng:

 - Sự tăng số lượng là do quá trình nguyên phân, tăng kích thước là do quá trình đồng hóa

 

ppt 28 trang Trí Tài 01/07/2023 1900
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh học 11 - Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật - Năm học 2022-2023 - Phạm Thị Hiền - Trường THPT Phan Bội Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD: NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNGSVTH: PHẠM THỊ HiỀN 
NĂM HỌC: 2015- 2016 
SINH HỌC 11 
CƠ BẢN 
CHƯƠNG III  SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 
A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT  
BÀI 34 : SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT 
 Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước(chiều dài,bề mặt,thể tích)của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. 
I. KHÁI NIỆM: 
Sinh trưởng của thực vật là gì? 
Em hãy nêu 1 số ví dụ khác về sinh trưởng ở thực vật? 
Ví dụ: cây Sồi 1 ngày cao 2cm đến 50 ngày cao khoảng 50cm. 
? 
2. Cơ chế của sinh trưởng: 
 - Sự tăng số lượng là do quá trình nguyên phân, tăng kích thước là do quá trình đồng hóa 
II. SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP: 
1. Mô phân sinh : 
Chồi đỉnh chứa 
MPS đỉnh 
Tầng sinh mạch 
Tầng sinh bần 
MPS 
bên 
Ở cây gỗ, MPS bên 
làm dày thân và rễ 
Lông hút 
MPS đỉnh rễ 
Chóp rễ 
MPS đỉnh 
trở thành 
cành hoa 
Lá 
non 
Tầng phát sinh 
( MPS lóng ) 
Mắt 
lóng 
A- MÔ PHÂN SINH BÊN XUẤT HIỆN Ở ĐỈNH THÂN VÀ ĐỈNH RỄ 
 B - MÔ PHÂN SINH LÓNG ĐẢM BẢO CHO LÓNG SINH TRƯỞNG DÀI RA 
Khái niệm MPS 
Các loại MPS 
Loại cây 
Vị trí 
Chức năng 
Là các nhóm tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân 
MPS đỉnh 
MPS bên 
MPS lóng 
1 lá mầm 
2 lá mầm 
2 lá mầm 
1 lá mầm 
Chồi đỉnh,nách, đỉnh rễ. 
Thân,rễ. 
Các mắt 
Giúp thân,rễ tăng chiều dài 
Giúp thân,rễ tăng đường kính 
Giúp tăng chiều dài lóng,thân 
2. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp : 
PHÂN BIỆT SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP 
 Loại sinh 
Nội dung trưởng 
Sinh trưởng sơ cấp 
Sinh trưởng thứ cấp 
Nguyên nhân 
Loại thực vật 
Kết quả 
Khái niệm 
PHÂN BIỆT SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP 
 Loại sinh 
Nội dung trưởng 
Sinh trưởng sơ cấp 
Sinh trưởng thứ cấp 
Nguyên nhân 
- Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng 
- Do hoạt động của mô phân sinh bên 
Loại thực vật 
- Thực vật 1 lá mầm và 2 lá mầm 
- Thực vật 2 lá mầm 
Kết quả 
- Tăng chiều dài của thân và rễ 
- Tăng đường kính của cây 
Khái niệm 
- Sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài do hoạt động của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng 
- Sinh trưởng theo đường kính của thân làm tăng bề ngang do hoạt động của mô phân sinh bên 
2. Sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp 
Gỗ lõi 
Gỗ dác 
Tầng phân sinh 
bên 
Mạch rây thứ cấp 
Tầng sinh bần 
Bần 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Các em hãy quan sát hình ảnh kết hợp nghiên cứu sách giáo khoa , điền tên các thành phần của thân cây gỗ sau: 
Thân gỗ gồm: 
- Gỗ: gỗ lõi và gỗ dác 
- Vỏ: Tầng sinh bên, tầng sinh bần và bần 
- Tầng sinh vỏ làm cho vỏ dày lên 
- Tầng sinh mạch làm cho gỗ lớn lên 
- Mô phân sinh bên 
Những hoa văn trên gỗ có xuất xứ từ đâu? 
Vòng gỗ hàng năm 
 Vòng năm là gì?Vai trò của vòng năm trong lâm nghiệp và mặt hàng gỗ? 
+Các vòng đồng tâm với màu sáng và tối xen kẽ là vòng năm.+Dựa vào vòng năm xác định tuổi cây,chất lượng gỗ tốt hay xấu,già hay trẻ. 
 Mỗi năm cây cho 1 vòng gỗ màu sáng(sinh trưởng vào mùa mưa)và 1 vòng màu sẫm(sinh trưởng vào mùa khô) 
 Dựa vào vòng gỗ xác định tuổi cây như thế nào? 
Vai trò của gỗ trong cuộc sống của con người? 
Vậy việc khai thác rừng ở Việt Nam và thế giới hiện nay như thế nào? 
Hậu quả của việc khai thác rừng bừa bãi??????? 
Là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường các em cần phải làm gì để bảo vệ rừng? 
Nhân tố bên trong 
3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng 
Sự sinh trưởngcủa 
cây chịu tác động bởi những nhân tố nào? 
Nhân tố bên ngoài 
 Hoocmon 
 Di truyền 
 Nước 
 Nhiệt độ 
 Ánh sáng 
Phân bón 
3 Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng 
 C ác nhân tố 
 Vai trò 
 Ví dụ 
Bên trong 
Hoocm ô n 
Di truyền 
-Kích thích sinh trưởng 
-Kìm hãm sự sinh trưởng 
-Auxin,giberelin 
-Axit abxixic, phenol 
Cây tre sinh trưởng nhanh, cây lim sinh trưởng chậm 
Quyết định đặc điểm, thời gian sinh trưởng 
3. Nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng 
 Các nhân tố 
 Vai trò 
 Ví dụ 
Bên ngoài 
Nước 
Nhiệt độ 
Ánh sáng 
Phân bón 
Tác động lên hầu hết các giai đoạn sinh trưởng 
Hàm lượng nước thấp thì hạt không này mầm, cây chịu hạn, cây ưa ẩm 
Là điều kiện sống quan trọng, quyết định sự nảy mầm và chồi 
Cây lúa sinh trưởng tốt ở nhiệt độ 25 → 30 độ C, chậm dưới nhiệt độ 14 độ C 
Ảnh hưởng đến sự tạo lá, rễ, hình thành chồi, hoa, sự rụng lá 
Là nguồn cung cấp nguyên liệu cho cấu trúc tế bào và các quá trình sinh lí trong cây 
Thiếu ánh sáng cây mọc vóng lên và sinh trưởng yếu. 
Thiếu Nitơ cây sinh trưởng yếu. 
 Sự hiểu biết về ảnh hưởng của các nhân tố bên ngoài đến sinh trưởng của thực vật được vận dụng như thế nào trong trồng trọt? 
 Trồng cây đúng mùa vụ, nhập nội giống, luân canh xen canh, làm cỏ, tưới nước, bón phân thích hợp. 
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 
CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT 
THANK FOR WATCHING 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_11_bai_34_sinh_truong_o_thuc_vat_nam_hoc.ppt