Bài giảng Sinh học 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Hà Bảo Lan

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Hà Bảo Lan

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Hà Bảo Lan

- Phát triển là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể.

 

ppt 15 trang Trí Tài 01/07/2023 150
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Sinh học 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Hà Bảo Lan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
B-SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 
Ở ĐỘNG VẬT 
BÀI 37 
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Gà con mới nở nặng 0,1 k g 
Gà trống, mái sau 4 tháng nặng 2kg 
Chó con nặng 0,5kg 
Chó trưởng th à nh sau 6 tháng nặng 17kg 
Sinh trưởng 
Sinh trưởng 
- Sinh trưởng l à quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng v à kích thước của tế b à o. 
1. Sinh trưởng l à gì? 
Sự phát triển ở người 
- Phát triển l à quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế b à o v à phát sinh hình thái các cơ quan v à cơ thể. 
Giống 
Khác 
Phát triển 
không qua biến thái 
Phát triển 
 qua biến thái 
Khác 
- Biến thái l à sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo v à sinh lý của động vật sau khi sinh hoặc nở từ trứng ra. 
3. Biến thái l à gì? 
Biến thái hoàn toàn 
Biến thái không hoàn toàn 
Nôi dung 
PT không qua biến thái 
PT qua biến thái hoàn toàn 
PT qua biến thái không hoàn toàn 
Gặp động vật 
Giai đoạn phôi 
Giai đoạn hậu phôi(đặc điểm hình thái và cấu tạo giữa con non so với con trưởng thành 
Phiếu học tập: Các kiểu phát triển ở động vật 
Nôi dung 
PT không qua biến thái 
PT qua biến thái hoàn toàn 
PT qua biến thái không hoàn toàn 
Gặp động vật 
Đa số đv có xs 
Bướm,ruồi,muỗi 
Châu chấu,gián.. 
Giai đoạn phôi 
Hợp tử phân chia-> 
phôi------> con non 
Hợp tử phân chia->Phôi---- 
----------- con non 
Hợp tử phân chia-> 
Phôi-------- con non 
Giai đoạn hậu phôi(đặc điểm hình thái,cấu tạo giữa con non so với con trưởng thành 
Tương tự con trưởng thành 
Khác biệt so với con trưởng thành 
Gần giống con trưởng thành,trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. 
Phiếu học tập: Các kiểu phát triển ở động vật 
Phân hóa 
Phân hóa 
Phân hóa 
 Trong các giai đoạn phát triển của bướm, giai đoạn n à o gây hậu quả nhất cho cây cối? Vì sao? 
Bướm trưởng thành ăn mật hoa→thụ phấn cho hoa 
Sâu bướm ăn thực vật → Hại mùa màng 
Dịch châu chấu ở Achentina 2016 
Dịch châu chấu ở Australia 2010 
Dịch châu chấu ở Sơn La 2016 
Dịch châu chấu ở Cao Bằng 2014 
Hình vẽ mô tả ve sầu thuộc kiểu phát triển nào?Tại sao? 
 Biến thái không hoàn toàn 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
h 
i 
1.Phát triển không qua biến thái: 
2.Phát triển qua biến thái ho à n to à n: 
3.Phát triển qua biến thái không ho à n to à n: 
a, d, e, i 
f , g, h 
b, c 
e 
g 
Tôm thuộc kiểu phát triển nào? 
3. Chuẩn bị b à i 38: 
 Những nhân tố n à o ảnh hưởng đến sinh trưởng v à phát triển của động vật? 
 Ho à n th à nh phiếu học tập sau: 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
STT 
Tên hoocmon 
Nơi sản sinh 
Tác dụng sinh lý 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC 
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC ANH CHỊ HỌC VIÊN CÓ NHIỀU SỨC KHỎE 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_11_bai_37_sinh_truong_va_phat_trien_o_don.ppt