Bài giảng Sinh học 11 - Bài 40: Thực hành - Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Nhóm 1 - Trường THPT Phan Bội Châu

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 40: Thực hành - Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Nhóm 1 - Trường THPT Phan Bội Châu

Câu 3: Điền vào chỗ trống: Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái . tương tự con trưởng thành.

 

pptx 8 trang Trí Tài 01/07/2023 2370
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Sinh học 11 - Bài 40: Thực hành - Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Nhóm 1 - Trường THPT Phan Bội Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
NHÓM 1 
Câu 1: Phát triển không qua biến thái có đặc điểm: 
A. Không qua lột xác 
C. Con non khác con trưởng thành 
B. Ấu trùng giống con trưởng thành 
D. Phải qua 1 lần lột xác 
Câu 2 : Các con vật nào sau đây là động vật phát triển không qua biến thái? 
C. Chó, mèo, cá voi 
B. Bọ ngựa, châu chấu, cào cào 
A. Ếch, bươm bướm, ong 
D. Chim bồ câu, cua, ruồi 
Câu 3: Điền vào chỗ trống: Phát triển của động vật không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái ... tương tự con trưởng thành. 
B. Cấu tạo và sinh lí 
C. Sinh lí 
A. Cấu tạo 
D. Lột xác 
 Câu 4: Con gì không có cánh 
 Lại sống được hai nơi 
 Ngày đội nhà đi chơi 
 Tối úp nhà nằm ngủ 
D. Con rùa 
B. Con ốc 
A. Con ốc mượn hồn 
C. Con cá sấu 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_sinh_hoc_11_bai_40_thuc_hanh_xem_phim_ve_sinh_truo.pptx