Bài giảng Vật lý 11 - Bài 12: Thực hành- Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá - Năm học 2022-2023 - Huỳnh Thị Hồng vân

Bài giảng Vật lý 11 - Bài 12: Thực hành- Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá - Năm học 2022-2023 - Huỳnh Thị Hồng vân

Trong đó:

H: Hiệu suất nguồn điện (%)

𝐴_(𝑐ó í𝑐ℎ): Công có ích (J)

𝐴_(𝑡𝑜à𝑛 𝑝ℎầ𝑛): Công toàn phần (J)

U: hiệu điện thế đặt vào hai đầu nguồn điện (V)

E: Suất điện động của nguồn điện (V)

 

pptx 24 trang Trí Tài 03/07/2023 1690
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Vật lý 11 - Bài 12: Thực hành- Xác định suất điện động và điện trở trong của một pin điện hoá - Năm học 2022-2023 - Huỳnh Thị Hồng vân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔ 4 – 11A10 
THIẾT KẾ NGUỒN ĐIỆN TỪ RAU CỦ QUẢ 
NỘI DUNG 
02 
PIN ĐIỆN HÓA 
01 
TỔNG QUAN KIẾN THỨC 
04 
QUY TRÌNH 
03 
BẢN VẼ KỸ THUẬT 
TỔNG QUAN KIẾN THỨC 
01 
Định luật Ôm đối với toàn mạch 
Trong đó: 
I: cường độ dòng điện (A) 
E: suất điện động (V) 
R N : điện trở ngoài (Ω) 
r: điện trở trong (Ω) 
Công thức tính hiệu suất của nguồn điện 
H = = 
Trong đó : 
H: Hiệu suất nguồn điện (%) 
 : Công có ích (J) 
 : Công toàn phần (J) 
U: hiệu điện thế đặt vào hai đầu nguồn điện (V ) 
E: Suất điện động của nguồn điện (V) 
Công thức tính công suất của nguồn điện 
Trong đó: 
 : Công suất nguồn điện (W) 
 : Công của nguồn điện (V ) 
t: Thời gian dòng điện chạy qua nguồn (s) 
E: Suất điện động của nguồn điện (V) 
I: Cường độ dòng điện (A) 
Mắc các nguồn điện thành bộ 
Mắc nối tiếp 
 = 
 = 
Các nguồn giống nhau: = nE và = nr 
 = | 
 = 
Mắc các nguồn điện thành bộ 
Mắc song song 
 = E 
 = 
 = mE 
 = 
PIN ĐIỆN HÓA 
02 
1.Cấu tạo 
Gồm: 2 bản cực ( 2 kim loại khác nhau) ngâm trong dung dịch điện phân ( dung môi acid xitric trong chanh ) 
Đồng 
Kẽm 
Cường độ dòng điện: 0,1A 
“Muốn biến hóa năng thành điện năng,ta phải thực hiện oxi hóa ở một nơi và sự khử ở một nơi, và cho electron chuyển từ chất khử sang chất oxi hóa qua một dây dẫn.” 
N guyên tắc hoạt động của mọi pin 
2. Nguyên tắc hoạt động 
Khi pin hoạt động: 
Các cation chuyển dời từ trái sang phải, cùng chiều với các electron trong dây dẫn 
Chiều dòng điện mạch ngoài ngược chiều với chiều chuyển động của các electron. 
* Mỗi điện cực có một thể xác định ( tùy theo bản chất kim loại và trong dung dịch) khi nối có điện thế khác nhau bằng dây dẫn quá trình cân bằng điện thế giữa hai điện cực làm xuất hiện dòng điện trong mạch) 
2. Nguyên tắc hoạt động 
Suất điện động của pin: 
nhiệt độ 
bản chất của kim loại điện cực 
nồng độ của các dung dịch muối 
3. Quá trình oxi hóa khử trên các điện cực 
Các ion tích tụ ở dung dịch dung dịch tích điện dương 
Các electron tích tụ ở thanh Zn thanh Zn tích điện âm 
Ở cực Zn: Cân bằng Zn + 2e 
 chuyển sang phải để bù lại số e chuyển đi 
Ở cực Cu: Cân bằng + 2e 
 chuyển sang trái, các ion thanh Cu nhận e 
Phản ứng trong pin 
Zn + + Cu 
“Khử xảy ra trên bề mặt các điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua chất điện li nóng chảy hoặc dung dịch chất điện li nhằm thúc đẩy một phản ứng hóa học mà nếu không có dòng điện, phản ứng sẽ không tự xảy ra .” 
Quá trình oxi hóa khử trên các điện cực 
B ẢN VẼ KỸ THUẬT 
03 
Bản vẽ thiết kế 
NGUYÊN LIỆU 
NGUYÊN LIỆU 
SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN 
QUY TRÌNH 
04 
TỔ 4 
Nguyễn Hà My 
Nguyễn Thị Thanh Mai 
Hoàng Thư Phương 
Nguyễn Ngọc Linh 
Phan Thảo My 
Nguyễn Hồng Phương 
Nguyễn Thị Phương Linh 
Võ Nguyễn Chí Long 
Hà Trung Kiên 
Trần Thị Mỹ Linh 
Th a nk s ! 
Đây là bài thuyết trình của tổ 4. Cảm ơn thầy cô và các bạn đã lắng nghe!! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_vat_ly_11_bai_12_thuc_hanh_xac_dinh_suat_dien_dong.pptx