Giáo án Địa lí 11 - Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

Giáo án Địa lí 11 - Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, HS cần

1. Kiến thức:

- Biết vai trò vị trí, phạm vi lãnh thổ của Hoa Kì.

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.

- Phân tích được đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của dân cư tới phát triển kinh tế.

- Ghi nhớ một số địa danh: dãy Apalat, thủ đô Oasinhton, thành phố Niu-Iooc,.

2. Kĩ năng :

 Sử dụng bản đồ Hoa Kỳ để phân tích đặc điểm địa hình và sự phân bố khoáng sản; phân bố dân cư, các thành phố lớn.

- Phân tích số liệu, tư liệu về đặc điểm tự nhiên, dân cư của Hoa Kỳ.

3. Thái độ: Hoïc taäp nhöõng theá maïnh cuûa nöôùc Hoa Kì

4.Định hướng phát triển năng lực.

-Năng lực phân tích bảng số liệu, hình ảnh, tư duy sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS

1. Chuẩn bị của GV:

- Bản đồ tự nhiên cùa Hoa Kỳ

-Bản đồ sự phân bố dân cư của Hoa Kỳ

- Bản đồ địa hình và khoáng sản của Hoa Kỳ

-Bảng số liệu 6.1 và 6.2 (SGK) trang 39

2. Chuẩn bị của HS:

- Đọc trước bài học.

-Tìm hiểu các câu hỏi màu xanh (SGK) trang 36,39 và 40

- Phân tích bảng số liệu 6.1 và 6.2 (SGK) trang 39.

 

docx 8 trang lexuan 97371
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Địa lí 11 - Bài 6: Hợp chúng quốc Hoa Kỳ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 10
Tiết 10
Ngày soạn: / /2017.
Bài 6 : HỢP CHÚNG QUỐC HOA KỲ (3tiết )
Tiết 1: Tự Nhiên Và Dân Cư.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: Sau bài học, HS cần 	
1. Kiến thức: 
- Biết vai trò vị trí, phạm vi lãnh thổ của Hoa Kì.
- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên và phân tích được thuận lợi, khó khăn của chúng đối với sự phát triển kinh tế.
- Phân tích được đặc điểm dân cư và ảnh hưởng của dân cư tới phát triển kinh tế.
- Ghi nhớ một số địa danh: dãy Apalat, thủ đô Oasinhton, thành phố Niu-Iooc,...
2. Kĩ năng : 
 Sử dụng bản đồ Hoa Kỳ để phân tích đặc điểm địa hình và sự phân bố khoáng sản; phân bố dân cư, các thành phố lớn.
- Phân tích số liệu, tư liệu về đặc điểm tự nhiên, dân cư của Hoa Kỳ.
3. Thái độ: Hoïc taäp nhöõng theá maïnh cuûa nöôùc Hoa Kì
4.Định hướng phát triển năng lực.
-Năng lực phân tích bảng số liệu, hình ảnh, tư duy sáng tạo.
II. CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS
1. Chuẩn bị của GV: 
- Bản đồ tự nhiên cùa Hoa Kỳ 
-Bản đồ sự phân bố dân cư của Hoa Kỳ
- Bản đồ địa hình và khoáng sản của Hoa Kỳ
-Bảng số liệu 6.1 và 6.2 (SGK) trang 39
2. Chuẩn bị của HS:
- Đọc trước bài học.
-Tìm hiểu các câu hỏi màu xanh (SGK) trang 36,39 và 40
- Phân tích bảng số liệu 6.1 và 6.2 (SGK) trang 39.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Đặt vấn đề/xuất phát/khởi động
Mục tiêu:.
Giúp HS gợi nhớ lại kiến thức của để dẫn dắt vào bài.
Phương thức: Cả lớp/ nhóm / cá nhân 
Tiến trình hoạt động: 
BƯỚC 1: Giao nhiệm vụ; cả lớp (3 phút) trả lời các câu hỏi sau:
Cho biết vị trí ,phạm vi lãnh thổ, vị trí tiếp giáp của Hoa Kỳ.
 Hãy đánh giá thuận lợi và khó khăn cho sự phát triển kinh tế .
 *Hoạt động nhóm ( 3 phút)
Nhóm 1: tìm hiểu về điều kiện tự nhiên vùng phía Tây 
Nhóm 2: tìm hiểu về điều kiện tự nhiên vùng phía Đông 
Nhóm 3: tìm hiểu về điều kiện tự nhiên vùng Trung Tâm
Nhóm 4: tìm hiểu về điều kiện tự nhiên A-la-ca và Ha-oai 
*Hoạt động cá nhân ( 2 phút)
Trả lời các câu hỏi bảng số liệu 6.1 và 6.2( SGK) trang 39
Cho biết sự gia tăng dân số, thành phần dân cư cũng như sự phân bố của Hoa Kỳ
 BƯỚC 2 
 Dụa vào SGK và vốn hiểu biết để trả lời câu hỏi
 BƯỚC 3: Trao đổi, thảo luận, các nhóm lên báo cáo kết quả được giao.
 BƯỚC 4: Đánh giá và chốt kiến thức:
 GV đánh giá phần trả lời câu hỏi hs và tiến hành bài mới
 Hoa Kỳ là nước rộng lớn nằm ở trung tâm Bắc Mỹ về tài nguyên thiên nhiên rất đa dạng, dân cư phần lớn là do nhập cư.Nền kinh tế Hoa Kỳ phát triển mạnh nhất thế giới. Vậy Hoa Kỳ đã dựa vào những thế mạnh nào để trở thành một cường quốc về kinh tế.Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu nhé!
Bài mới: 
Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí ,phạm vi lãnh thổ, vị trí tiếp giáp của Hoa Kỳ
* Mục tiêu: 
 - Biết được vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ, vị trí tiếp giáp của Hoa Kỳ 
- Nhận thức được tầm quan trọng của vị trí lãnh thổ của Hoa Kỳ 
*Phương thức: Cá nhân
HOÏAT ÑOÄNG CUÛA GV&HS
NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA BAØI
Hoạt động 1: Tìm hiểu vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ Hình thức: Cá nhân ( tg: 5 phút)
B1: GV treo bđ Châu Mỹ hoặc BĐTNTG+ SGK trả lời: 
- Xác định VTĐL của Hoa Kì trên bản đồ.
- Đánh giá VTĐL đối với sự phát triển kinh tế?
- Nêu PVLT của HK? Nhận xét hình dạng lãnh thổ?
- HS dựa vào SGK nêu diện tích và tìm vị trí cuûa thủ đô Oa-sinh-tôn trên bản đồ.
B2: - HS trình bày, HS khác bổ sung.
 - GV chuẩn kiến thức.
I. Vị trí và phạm vi lãnh thổ
- VTĐL: nằm ở bán cầu Tây, giữa hai đại dương lớn, tiếp giáp Ca-na-đa và khu vực Mĩ La – tinh.
- Phạm vi lãnh thổ: gồm phần đất trung tâm Bắc Mĩ, bán đảo Alatca(TB Bắc Mĩ) và quần đảo Ha-oai
(giữa TBD)
HOẠT ĐỘNG 2: Điều kiện tự nhiên và đánh giá thuận lợi và khó khăn . 
* Phương thức:
Đàm thoại gợi mở
Hoạt động cá nhân
Hoạt động nhóm
*Các bước hoạt động
Hoạt động 2: Tìm hiểu điều kiện tự nhiên( nhóm 3 phút ). 
* B1 : Giao nhiệm vụ cho nhóm
 -Nhóm 1: tìm hiểu về điều kiện tự nhiên vùng phía Tây, đánh giá thuận lợi và khó khăn
 -Nhóm 2: tìm hiểu về điều kiện tự nhiên vùng phía Đông, đánh giá thuận lợi và khó khăn
 -Nhóm 3: tìm hiểu về điều kiện tự nhiên vùng Trung Tâm, đánh giá thuận lợi và khó khăn
 -Nhóm 4: tìm hiểu về điều kiện tự nhiên A-la-ca và Ha-oai, đánh giá thuận lợi và khó khăn
B2: Đại diên HS lên trình bày, HS khác bổ sung.
GV chuẩn kiến thức
II. Điều kiện tự nhiên
- Đặc điểm tự nhiên: thiên nhiên đa dạng, có sự khác biệt từ Tây sang Đông tạo nên 3 vùng tự nhiên.
* Vùng phía Tây( vùng Cooc-đi-e): Các dãy núi trẻ xen giữa là các bồn địa và cao nguyên có khí hậu khô hạn. Ven TBD có một số đồng bằng nhỏ, đất tốt, khí hậu CNĐ và OĐHD. Giàu TNTN.
 Khó khăn: động đất, các bồn địa thiếu nước.
* Vùng phí Đông: Dãy núi già A-pa-lat, khoáng sản chủ yếu: than đá, quặng sắt trữ lượng lớn. Đồng bằng ven ĐTD có diện tích tương đối lớn, đất phí nhiêu, khí hậu chủ yếu là ÔĐHD và CNĐ
* Vùng trung tâm: 
+ P.B & phía Tây có địa hình gò đồi thấp, đồng cỏ rộng thuận lợi phát triển chăn nuôi.
+ Phía nam là đồng bằng sông Mi-xi-xi-pi rộng lớn phù sa mau mỡ thuận lợi trồng trọt.
+ Nhiều khoáng sản, trữ lượng lớn: than đá, quặng sắt, dầu mỏ, khí tự nhiên.
+ Khó khăn: mưa lũ, bão..gây thiệt hại cho sản xuất và sinh hoạt.
- TNTN: giàu tài nguyên => tạo điều kiện phát triển kinh tế.
Hoạt động 3: Tìm hiểu dân cư.
Hình thức: cặp/ cá nhân
B1: HS đọc SGK mục III+ bảng 6.1&6.2 và H6.3:
Nêu qui mô dân số + bảng 6.1 nhận xét số dân HK gđ 1800-2005?
Nguyên nhân làm dân số HK tăng nhanh ? Nguồn gốc nhập cư và TL của dân nhập cư?
Bảng 6.2 trả lời câu hỏi?
Dựa H6.3 nhận xét phân bố dân cư HK?
B2: Đại diên HS lên trình bày, HS khác bổ sung.
GV chuẩn kiến thức
III. Dân cư
- Đặc điểm dân cư và ảnh hưởng tới kinh tế:
 + Dân số đông, gia tăng nhanh do nhập cư đem lại nguồn lao động, tri thức và vốn.
 + Tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên thấp.
 + Thành phần dân cư đa dạng do nhập cư đến từ các châu lục khác nhau, số người Anh điêng còn rất ít. Sự phân biệt đối xử với người da màu ngày càng giảm dần.
- Phân bố dân cư:
 + Tập trung đông ven ĐTD và TBD càng sâu nội địa dân càng thưa. Dân cư đang có xu hướng chuyển từ ĐB xuống phía Nam và ven TBD.
 + Tỉ lệ dân thành phố rất cao chủ yếu sống ở các thành phố vừa và nhỏ.
 3.Luyện tập:
3.1. Mục tiêu: 
 - Cho HS khái quát hóa về vị trí, tự nhiên,dân số, những thuận lợi và khó khăn dể phát triển kinh tế.
 - Giúp HS nhận thức được để giải quyết các vấn đề về tự nhiên và dân cư cùa Hoa Kỳ
 3.2. Phương thức.
 Làm việc nhóm, cá nhân, vấn đáp
 Tiết 2: KINH TẾ
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức :
HS cần:
- Trình bày được qui mô của nền kinh tế Hoa Kỳ.
 - Cơ cấu các ngành kinh tế : Dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp của Hoa Kỳ.
2/ Kĩ năng:
- Quan sát các bảng 6.3, 6.4,6.6 SGK.
- Biết được vị trí các ngành kinh tế chủ chốt của Hoa Kỳ.
3/ Thái độ:
Thấy được chiến lược phát triển kinh tế cũng như tầm quan trọng của Hoa Kỳ với nền kinh tế thế giới.
4. Định hướng hình thành năng lực
- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề .
- Năng lực chuyên biệt :Năng lực tư duy, năng lực sử dụng bản đồ, năng lực sử dụng số liệu bảng thống kê 
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1/ Giáo viên:
- SGK
- Tài liệu liên quan đến bài Hoa Kỳ
2/ Học sinh:
 Tự nghiên cứu SGK và trả lời các câu hỏi .
III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1.Khởi động.
1.1 Mục tiêu: Giúp cho học sinh ý thức được nội dung cần học trong tiết dạy.
1.2 Phương thức : Sử dụng tranh ảnh, đặc vấn đề, tình huống để dẫn học sinh vào bài mới
1.3 Tiến trình hoạt động ( 4 bước)
Bước 1: Sử dụng tranh tranh ảnh có liên quan 
Bước 2: HS quan sát tranh ảnh và hoàn thành yêu cầu giáo viên đưa ra 
Bước 3: HS trình bày
Bước 4: GV dẫn nhập vào bài mới
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG 1: Kinh Tế Hoa Kỳ
* Mục tiêu:- HS cần trình bày được qui mô nền kinh tế Hoa Kỳ
 -Trình bày cơ cấu nền kinh tế Hoa Kỳ: Dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp
* Phương thức:
Gợi mở, vấn đáp
Hoạt động chia nhóm
*Các bước hoạt động
Hoạt ñoäng 1: Tìm hieåu đặc điểm nền kinh tế.
Hình thức: cá nhân 
B1: Hs đọc mục I SGK + bảng 6.3 :
- Trả lời câu hỏi mục I.
- Nêu vị trí nền kinh tế HK?
- Nhận xét GDP/người của HK?
B2: HS trình bày, HS khác bổ sung.
GV chuẩn kiến thức.
 GV nêu bình quân GDP/người của thế giới.
I. Qui mô nền kinh tế.
 Nền kinh tế đứng đầu thế giới( tổng GDP lớn nhất), GDP bình quân đầu người cao nhất thế giới.
HOẠT ĐỘNG 2: Cơ cấu các ngành kinh Tế Hoa Kỳ
* Mục tiêu:- HS cần trình bày được qui mô nền kinh tế Hoa Kỳ
 -Trình bày cơ cấu nền kinh tế Hoa Kỳ: Dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp
* Phương thức:
Gợi mở, vấn đáp
Hoạt động chia nhóm
Hoaït ñoäng: Tìm hieåu vai trò của dịch vụ 
Hình thức: /cặp 
B1: cặp
 - HS đọc SGK mục II.1 trả lời: Cơ cấu ngành dịch vụ? Đặc điểm của từng ngành?
 - HS trả lời, HS khác bổ sung.
- GV giaûng giaûi vaø chuaån kieán thöùc töøng phaàn.
B 2: 
 Gv chia lôùp thaønh 2 nhoùm yêu cầu dựa SGK mục II.2, II.3 + bảng 6.4 và H6.5
- N1: tìm hieåu veà coâng nghieäp HK.
- N2: tìm hieåu veà noâng nghieäp HK.
Dàn ý:
Vai trò và cơ cấu của các ngành?
Sự chuyển dịch của từng ngành?
Sự thay đổi trong phân bố từng ngành?
B3:
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân baûng trình baøy.
- GV chuaån xaùc kieán thöùc vaø cho HS ghi baøi.
- GV yeâu caàu HS traû lôøi moät soá caâu hoûi coù lieân quan ñeán vieäc ñoïc baûn ñoà.
V. Các ngành kinh tế
1) Dịch vụ:
- Ngoại thương chiếm tỉ trọng khá lớn trong tổng giá trị ngoại thương thế giới.
- Hệ thống đường và phương tiện vận tải hiện đại nhất thế giới.
- Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động khắp thế giới. TTLL hiện đại, du lịch phát triển mạnh.
2) Công nghiệp:
- Là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu gồm 3 nhóm ngành: CN chế biến, điện lực, khai khoáng.
- Cơ cấu giá trị sản lượng các ngành công nghiệp có sự thay đổi: giảm tỉ trọng các ngành công nghiệp truyền thống, tăng tỉ trọng các ngành công nghiệp hiện đại.
- Phân bố có sự thay đổi: từ tập trung chủ yếu ở ĐB chuyển sang các vùng phía Nam và ven TBD.
3) Nông nghiệp:
- Dẫn đầu thế giới về giá trị sản lượng và xuất khẩu nông sản.
- Sự chuyển dịch: giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông, tăng tỉ trọng dịch vụ nông nghiệp. Sản xuất đang chuyển dần theo hướng đa dạng hóa nông sản trên cùng một lãnh thổ.
- Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu là trang trại với diện tích bình quân/trang trại tăng. Nền NN hàng hóa được hình thành sớm và phát triển mạnh.
3.Luyện tập
3.1 Mục tiêu:
- Củng cố lại kiến thức
- Kĩ năng tiếp thu trong bài.
3.2 Phương thức
- Đàm thoại
- Hình thức cả lớp
Tiết 3:Thực hành: TÌM HIỂU SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ SẢN XUẤT CỦA HOA KỲ
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC
1.Kiến thức :
HS cần:
- Biết được sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp , công nghiệp của Hoa Kỳ.
 - Biết được các loại nông sản và các loại khoáng sản chính cũng như sự phân bố của chúng.
2/ Kĩ năng:
- Quan sát hình 6.6 và 6.7 SGK.
- Biết được sự phân bố các vùng nông nghiệp và các trung tâm công nghiệp của Hoa Kỳ.
3/ Thái độ:
Thấy được sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp , công nghiệp của Hoa Kỳ.
4. Định hướng hình thành năng lực
- Năng lực chung : Năng lực tự học, năng lực giải quyết vấn đề .
- Năng lực chuyên biệt :Năng lực tư duy, năng lực sử dụng bản đồ 
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH:
1/ Giáo viên:
- SGK
- Tài liệu liên quan đến tiết thực hành của Hoa Kỳ
2/ Học sinh:
 Tự nghiên cứu SGK và tự điền vào bảng theo mẫu. .
III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1.Khởi động.
1.1 Mục tiêu: Giúp cho học sinh ý thức được nội dung cần học trong tiết dạy.
1.2 Phương thức : Sử dụng tranh ảnh, đặc vấn đề, tình huống để dẫn học sinh vào bài mới
1.3 Tiến trình hoạt động ( 4 bước)
Bước 1: Sử dụng tranh tranh ảnh có liên quan 
Bước 2: HS quan sát tranh ảnh về vùng sản xuất nông nghiệp và các trung tâm công nghiệp và hoàn thành yêu cầu giáo viên đưa ra 
Bước 3: HS trình bày
Bước 4: GV dẫn nhập vào bài mới
2. Bài mới
HOẠT ĐỘNG 1: :Thực hành: TÌM HIỂU SỰ PHÂN HÓA LÃNH THỔ SẢN XUẤT CỦA HOA KỲ
* Mục tiêu:- HS cần trình bày sự phân hóa lãnh thổ nông nghiệp , công nghiệp của Hoa Kỳ. 
 * Phương thức:
Gợi mở, vấn đáp
Hoạt động chia nhóm
*Các bước hoạt động
Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu söï phaân hoùa laõnh thoå NN
Hình thức: cặp( tg: phút)
B1: 
- Yeâu caàu HS ñoïc nội dung bài tập 1 SGK 
- Dựa vào bảng vẽ sẵn và tự xác định trên H6.6.
B2: 
- HS tiến hành trao đổi tìm nội dung theo yêu cầu của bảng.
- Gọi HS lên bảng xác định các khu vực theo yêu cầu của bảng 1.
- Yêu cầu HS điền nội dung vào bảng 1, mỗi HS hoàn thành một nội dung nhỏ trong bảng.
GV treo baûng 1 ( coù thoâng tin phaûn hoài) vaø chuaån kieán thöùc cho HS ñoái chieáu vaø ghi baøi.
Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu söï phaân hoùa laõnh thoå CN
Hình thức: Nhóm/cặp(tg: 20 phút) 
B1: 
 - Yeâu caàu HS đọc nội dung bài tập 2 và dựa vào bảng vẽ sẵn + H6.7.
 - HS tiến hành trao đổi và hoàn thành nội dung của bảng 2.
B2: 
 - HS xác định các vùng ĐB, Phía Nam, Tây của HK trên Bđ công nghiệp chung HK.
 - Hs trình bày nội dung theo yêu cầu của bảng( mỗi HS hoàn thành nội dung nhỏ ), HS khác bổ sung.
 - GV chuaån xaùc kieán thöùc. GV xaùc ñònh laïi caùc vuøng theo BÑ hình 6.7 vaø caùc trung taâm CN.
 GV treo baûng 2 (coù thoâng tin phaûn hoài) vaø chuaån kieán thöùc cho HS ñoái chieáu vaø ghi baøi.
I. Phaân hoùa laõnh thoå noâng nghieäp: 
Thoâng tin phaûn hoài cuûa baûng 1.
II. Phaân hoùa laõnh thoå coâng nghieäp: 
Thoâng tin phaûn hoài cuûa baûng 2.
* Tóm lại: Sự phân hóa lãnh thỗ của nền kinh tế.
 - Nông nghiệp: Vùng phía Đông, Trung tâm và vùng phía Tây.
- Công nghiệp: vùng ĐB, vùng phía Nam và phía Tây.
3.1 Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức, kĩ năng tiếp thu trong bài.
3.2 Phương thức
- Đàm thoại
- Hình thức cả lớp
 Thoâng tin phaûn hoài cuûa baûng 1:
 Noâng saûn chính
Khu vöïc
Caây löông thöïc
Caây CN vaø caây
aên quaû
Gia suùc
Phía Ñoâng
Luùa mì
Ñoã töông, rau quaû
Boø thòt, boø söõa
Trung taâm
Caùc bang phía Baéc
Luùa maïch
Cuû caûi ñöôøng
Boø , lôïn
Caùc bang ôû giöõa
Luùa mì vaø ngoâ
Ñoã töông, boâng, thuoác laù
Boø
Caùc bang phía Nam
Luùa gaïo
Noâng saûn nhieät ñôùi
Boø, lôïn
Phía Taây
Luùa maïch
Laâm nghieäp, ña canh
CN boø, lôïn
Thoâng tin phaûn hoài cuûa baûng 2:
 Vuøng
Caùc ngaønh 
CN chính
Vuøng Ñoâng Baéc
Vuøng phía Nam
Vuøng phía Taây
Caùc ngaønh CN truyeàn thoáng
HC, thöïc phaåm, LK ñen, LK maøu, ñoùng taøu bieån, deät, cô khí.
Ñoùng taøu, thöïc phaåm, deät, 
Ñoùng taøu, luyeän kim maøu.
Caùc ngaønh CN hieän ñaïi
Ñieän töû , vieãn thoâng , saûn xuaát oâ toâ.
Cheá taïo maùy bay, cheá taïo teân löaû vuõ truï, hoùa daàu, ñieän töû, vieãn thoâng, sx oâ toâ.
Ñieän töû , vieãn thoâng , saûn xuaát oâ toâ, cheá taïo maùy bay.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_dia_li_11_bai_6_hop_chung_quoc_hoa_ky.docx