Bài giảng Sinh học 11 - Bài 24: Ứng động - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Minh Anh - Trường THPT Lê Quý Đôn

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 24: Ứng động - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Minh Anh - Trường THPT Lê Quý Đôn

I. KHÁI NIỆM ỨNG ĐỘNG

1. Khái niệm

Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng

2. Phân loại ứng động

- Tùy vào loại tác nhân kích thích mà sẽ có các kiểu ứng động tương ứng.

 

ppt 27 trang Trí Tài 01/07/2023 2180
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh học 11 - Bài 24: Ứng động - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Minh Anh - Trường THPT Lê Quý Đôn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bạn nhận được một phần quà là 10đ 
Hoa anh đào 
Bạn nhận được một phần quà là 9 đ 
Hoa thủy tiên 
Bạn nhận được một phần quà là 10đ 
Cây tía tô 
Bài 24. Ứng động 
6 
Nội dung của bài 
I. Khái niệm 
II. Các kiểu ứng động 
III. Vai trò 
I. KHÁI NIỆM ỨNG ĐỘNG 
1. Khái niệm 
Đặc điểm tác nhân kích thích 
Vận động nở hoa 
Tác nhân kích thích 
Hướng tác nhân kích thích 
Ánh sáng 
Không có hướng xác định 
I. KHÁI NIỆM ỨNG ĐỘNG 
1. Khái niệm 
Ứng động là hình thức phản ứng của cây trước tác nhân kích thích không định hướng 
2. Phân loại ứng động 
- Tùy vào loại tác nhân kích thích mà sẽ có các kiểu ứng động tương ứng . 
10h 
9h 
7h 
24h 
Quang ứng động 
Ứng động tiếp xúc 
Nhiệt ứng động 
Hoa nghệ tây 
Ứng động 
tiếp xúc 
Ứng động 
Quang 
ứng động 
Nhiệt 
 ứng động 
Hóa 
ứng động 
Thủy 
ứng động 
Ứng động 
tổn thương 
Ánh sáng 
Nhiệt độ 
Tiếp xúc 
Lượng nước 
Hóa chất 
Thương tổn 
- Tùy vào loại tác nhân kích thích mà sẽ có các kiểu ứng động tương ứng . 
- Dựa vào cơ chế tác động 
Ứng động 
Ứng động 
sinh trưởng 
Ứng động không 
sinh trưởng 
II. CÁC KIỂU ỨNG ĐỘNG 
1. Ứng động sinh trưởng 
Khái niệm: Là kiểu ứng động có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào. 
II. CÁC KIỂU ỨNG ĐỘNG 
1. Ứng động sinh trưởng 
Là kiểu ứng động có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào. 
Do tốc độ sinh trưởng không đều của các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan. 
- Cơ chế: 
- Khái niệm: 
- Tác nhân kích thích 
Ánh sáng, nhiệt độ 
- Có tính chu kì 
II. CÁC KIỂU ỨNG ĐỘNG 
2. Ứng động không sinh trưởng 
 Là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào. 
- Khái niệm: 
II. CÁC KIỂU ỨNG ĐỘNG 
1. Ứng động không sinh trưởng 
 Là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào. 
- Khái niệm: 
- Cơ chế : 
Mất nước ít 
Mất nước nhiều 
K+ 
 Khi nào khí khổng đóng và khi nào thì khí khổng mở? 
TB khí khổng 
TB khí khổng 
TB xung quanh 
II. CÁC KIỂU ỨNG ĐỘNG 
2. Ứng động không sinh trưởng 
 Là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào. 
- Khái niệm: 
- Cơ chế : 
Do biến đổi hàm lượng nước trong TB chuyên hoá 
- Tác nhân kích thích: 
- Không có tính chu kì 
 Tác động cơ học 
Đặc điểm 
Ứng động sinh trưởng 
Ứng động không sinh trưởng 
- Khái niệm: 
Là kiểu ứng động có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào 
Là kiểu ứng động không có sự sinh trưởng dãn dài của các tế bào. 
Cơ chế 
Do tốc độ sinh trưởng không đều của các tế bào ở hai phía đối diện nhau của cơ quan. 
Do biến đổi hàm lượng nước trong TB chuyên hoá 
Tác nhân kích thích: 
Ánh sáng, nhiệt độ 
Tác động cơ học 
Tính chu kì 
Có 
Không 
II. CÁC KIỂU ỨNG ĐỘNG 
III. VAI TRÒ CỦA ỨNG ĐỘNG 
Giúp cây thích nghi với những thay đổi của môi trường 
24 
Gia đình em có 1 vườn đào, dự kiến sẽ bán vào tết nhưng năm đó trời rét đậm kéo dài, có nguy cơ hoa sẽ nở muộn và không thể bán vào đúng những ngày tết. Bằng các biện pháp nào để em thúc hoa nở sớm hơn? 
 Tưới nước ấm 
 Thắp điện vào ban đêm 
25 
Ngược lại nếu thời tiết ấm, đào có nguy cơ sẽ nở trước tết, theo em phải làm gì để đào nở đúng tết 
Làm giàn lưới đen che ánh sáng. 
 Khoét vòng xung quanh gốc đào để hạn chế chất dinh dưỡng. 
 Chặt bớt bộ rễ. 
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_11_bai_24_ung_dong_nam_hoc_2022_2023_nguy.ppt