Bài giảng Sinh học 11 - Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật - Năm học 2022-2023 - Phạm Thị Lan Mai - Trường THPT Phan Bội Châu

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật - Năm học 2022-2023 - Phạm Thị Lan Mai - Trường THPT Phan Bội Châu

I- KHÁI NIỆM

II- SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP

1- Các mô phân sinh

2- Sinh trưởng sơ cấp

3- Sinh trưởng thứ cấp

 

ppt 18 trang Trí Tài 01/07/2023 3300
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Sinh học 11 - Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật - Năm học 2022-2023 - Phạm Thị Lan Mai - Trường THPT Phan Bội Châu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG III  SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 
A. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT  
BÀI 34 : SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT 
NỘI DUNG: 
I- KHÁI NIỆM 
II- SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP 
1- Các mô phân sinh 
2- Sinh trưởng sơ cấp 
3- Sinh trưởng thứ cấp 
 Sinh trưởng của thực vật là quá trình tăng về kích thước(chiều dài,bề mặt,thể tích)của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. 
I. KHÁI NIỆM: 
Sinh trưởng của thực vật là gì? 
Chồi đỉnh chứa 
MPS đỉnh 
Tầng sinh mạch 
Tầng sinh bần 
MPS 
bên 
Ở cây gỗ, MPS bên 
làm dày thân và rễ 
Lông hút 
MPS đỉnh rễ 
Chóp rễ 
MPS đỉnh 
trở thành 
cành hoa 
Lá 
non 
Tầng phát sinh 
( MPS lóng ) 
Mắt 
lóng 
A- MÔ PHÂN SINH ĐỈNH XUẤT HIỆN Ở ĐỈNH THÂN VÀ ĐỈNH RỄ 
 B - MÔ PHÂN SINH LÓNG ĐẢM BẢO CHO LÓNG SINH TRƯỞNG DÀI RA 
Khái niệm MPS 
Các loại MPS 
Nhóm thực vật 
Vị trí 
Chức năng 
Là các nhóm tế bào chưa phân hóa, duy trì được khả năng nguyên phân 
MPS đỉnh 
MPS bên 
MPS lóng 
1 lá mầm 
2 lá mầm 
2 lá mầm 
1 lá mầm 
Chồi đỉnh,nách, đỉnh rễ. 
Thân,rễ. 
Các mắt 
Giúp thân,rễ tăng chiều dài 
Giúp thân,rễ tăng đường kính 
Giúp tăng chiều dài lóng,thân 
8 
Sinh trưởng 
năm nay 
Sinh trưởng 
năm ngoái 
Sinh trưởng 
2 năm về 
trước 
Vảy chồi 
Chồi đỉnh 
Biểu bì 
Vỏ 
Mạch rây sơ cấp 
Tầng sinh mạch 
Mạch gỗ sơ cấp 
SINH TRƯỞNG SƠ CẤP 
Mạch gỗ sơ cấp 
Mạch gỗ thứ cấp 
Bần 
Tầng sinh bần 
Mạch rây sơ cấp 
Mạch rây thứ cấp 
Tầng sinh mạch 
Vỏ 
SINH TRƯỞNG THỨ CẤP 
Chu bì 
(vỏ bì) 
H 34.3 – SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ 
THỨ CẤP CỦA CÂY THÂN GỖ 
NỘI DUNG 
SINH TRƯỞNG SƠ CẤP 
SINH TRƯỞNG THỨ CẤP 
KHÁI NIỆM 
GẶP THỰC VẬT 
DO HOẠT ĐỘNG CỦA MPS 
KẾT QUẢ 
PHÂN BIỆT SINH TRƯỞNG SƠ CẤP VÀ SINH TRƯỞNG THỨ CẤP 
NỘI DUNG 
SINH TRƯỞNG SƠ CẤP 
SINH TRƯỞNG THỨ CẤP 
KHÁI NIỆM 
Sinh trưởng của thân và rễ theo chiều dài 
- Sinh trưởng của thân và rễ theo bề ngang 
GẶP THỰC VẬT 
- Thực vật 1 lá mầm và 2 lá mầm 
- Thực vật 2 lá mầm 
DO HOẠT ĐỘNG CỦA MPS 
Do hoạt động của mô phân sinh đỉnh và mô phân sinh lóng 
- Do hoạt động của mô phân sinh bên 
KẾT QUẢ 
- Tăng chiều dài của thân và rễ cây 
- Tăng đường kính của thân và rễ cây 
Vòng năm 
Thân gỗ gồm: 
- Gỗ: gỗ lõi và gỗ dác. 
Vỏ: Tầng sinh bên, tầng 
sinh bần và bần . 
Gỗ lõi (ròng) 
Gỗ dác 
Tầng phân sinh bên 
Mạch rây thứ cấp 
Tầng sinh bần 
Bần 
- Các vòng đồng tâm với màu sáng và tối xen kẽ là vòng năm.- Dựa vào vòng năm xác định tuổi cây, chất lượng gỗ tốt hay xấu, già hay trẻ. 
 Mỗi năm cây cho 1 vòng gỗ màu sáng(sinh trưởng vào mùa mưa)và 1 vòng màu sẫm(sinh trưởng vào mùa khô) 
TÌNH HUỐNG 
1.Trên cây thân gỗ có 5 vòng sáng và 5 vòng tối, bạn Nga khẳng định cây đó đã 10 tuổi, theo em bạn Nga nhận định như vậy đúng không, vì sao? 
2. Ở thực vật một lá mầm, nếu cắt bỏ mô phân sinh đỉnh thì thân cây có tiếp tục dài ra được không?Tại sao? 
 Thân cây vẫn tiếp tục dài ra ngay cả khi mô phân sinh đỉnh bị cắt bỏ. Vì cây dài ra là nhờ mô phân sinh lóng. 
3. Trên 1 cây bạch đàn và 1 cây cau cao 4m. Bạn Huy đóng 2 đinh dài theo chiều nằm ngang và đối diện nhau vào thân cây ở độ cao 1m so với mặt đất. Sau 3 năm, cây cao được 7m. 
Theo em chiều cao nơi đóng đinh so với mặt đất và khoảng cách giữa 2 đinh có thay đổi sau 3 năm không ? 
15 
4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng 
 Hoocmon 
 Di truyền 
 Nước 
 Nhiệt độ 
 Ánh sáng 
Phân bón 
Nhân tố bên trong 
Nhân tố bên ngoài 
N 
Mg 
Mo 
K 
Tóm tắt bài học 
BÀI TẬP VỀ NHÀ 
-Học và làm bài tập cuối bài trong SGK(Tr138)-Đọc phần em có biết.- Chuẩn bị cho bài học sau : (Đọc trước bài mới )Hãy phân biệt Hoocmon thực vật theo bảng sau: 
Tên Hoocmor 
Nơi sinh ra 
Tác động sinh lý 
Ứng dụng 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_11_bai_34_sinh_truong_o_thuc_vat_nam_hoc.ppt