Kiểm tra học kỳ I - Môn Công nghệ 11 - Đề 2

Kiểm tra học kỳ I - Môn Công nghệ 11 - Đề 2

Đề 2: Dựa vào hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của vật thể đã cho, em hãy vẽ hình chiếu trục đo của vật thể đó( HS làm trực tiếp vào đề bài)

doc 1 trang lexuan 4883
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra học kỳ I - Môn Công nghệ 11 - Đề 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề 2: Dựa vào hình chiếu đứng và hình chiếu bằng của vật thể đã cho, em hãy vẽ hình chiếu trục đo của vật thể đó( HS làm trực tiếp vào đề bài)
Người vẽ 29/12
Bài số
01
Vật liệu
Thép
 Kiểm tra học kỳ I
 (thời gian 45’)
Tỉ lệ
Kiểm tra
Trường THPT Trần Quang Diệu
Lớp 11A.....

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_hoc_ky_i_mon_cong_nghe_11_de_2.doc