Kiểm tra 1 tiết - Môn: Công nghệ 11 - Mã đề: 01

Kiểm tra 1 tiết - Môn: Công nghệ 11 - Mã đề: 01

Câu 1: Góc trục đo của hình chiếu trục đo xiên góc cân có:

A. X’O’Y’ = Y’O’Z’= 900 ; X’O’Z’= 1350 B. X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1350 ; X’O’Z’= 900

C. X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’= 1200 D. X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’= 1350

Câu 2: Tỉ lệ nào sau đây là tỉ lệ phóng to:

A. 1:2; 1:20 B. 2:1; 5:1 C. 2:1; 1:1 D. 10:1; 1:5;

Câu 3: Hình chiếu bằng của hình hộp chữ nhật trong phương pháp chiếu góc thứ nhất cho biết chiếu nào của vật thể:

A. Cao và rộng B. Dài và cao C. Rộng và dài D. Rộng và chu vi

Câu 4: Hình cắt một nữa dùng để biễu diễn vật thể:

A. Có hình dạng phức tạp B. Có tính chất đối xứng.

C. Có hình dạng đơn giản. D. Cả ba ý trên.

Câu 5: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có hệ số biến dạng là:

A. p = q = r = 0,5. B. p = q = 1; r = 0,5 C. p = r = 1; q = 0,5 D. p = q = r = 1

 

doc 2 trang lexuan 16461
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 1 tiết - Môn: Công nghệ 11 - Mã đề: 01", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
Họ và tên : . Lớp 11A . 
 KIỂM TRA 1 TIẾT
 MÔN: CÔNG NGHỆ 11
Mã đề: 1
 Thời gian: 45 phút
I.TRẮC NGHIỆM (6 điểm): chọn câu trả lời đúng nhất và điền vào phiếu trả lời
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Đáp án
Câu 1: Góc trục đo của hình chiếu trục đo xiên góc cân có:
A. X’O’Y’ = Y’O’Z’= 900 ; X’O’Z’= 1350	B. X’O’Y’ = Y’O’Z’ = 1350 ; X’O’Z’= 900
C. X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’= 1200	D. X’O’Y’ = Y’O’Z’ = X’O’Z’= 1350
Câu 2: Tỉ lệ nào sau đây là tỉ lệ phóng to:
A. 1:2; 1:20	B. 2:1; 5:1	C. 2:1; 1:1	D. 10:1; 1:5;
Câu 3: Hình chiếu bằng của hình hộp chữ nhật trong phương pháp chiếu góc thứ nhất cho biết chiếu nào của vật thể:
A. Cao và rộng	B. Dài và cao	C. Rộng và dài	D. Rộng và chu vi
Câu 4: Hình cắt một nữa dùng để biễu diễn vật thể:
A. Có hình dạng phức tạp	B. Có tính chất đối xứng.
C. Có hình dạng đơn giản.	D. Cả ba ý trên.
Câu 5: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có hệ số biến dạng là:
A. p = q = r = 0,5.	B. p = q = 1; r = 0,5	C. p = r = 1; q = 0,5	D. p = q = r = 1
Câu 6: Trong hình chiếu phối cảnh mặt phẳng thẳng đứng đặt vuông góc với mặt phẳng vật thể gọi là gì?
A. Mặt phẳng tầm mắt.	B. Mặt phẳng vật thể
C. Điểm nhìn	D. Mặt tranh
Câu 7: Trên bản vẽ kĩ thuật những con số kích thước không ghi đơn vị thì được tính theo đơn vị:
A. cm.	B. dm.	C. mm.	D. m.
Câu 8: Hình cắt là:
A. Hình biểu diễn các đường gạch gạch và đường bao bên ngoài vật thể.
B. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể nằm trên mặt phẳng cắt.
C. Hình biểu diễn các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt.
D. Hình biểu diễn mặt cắt và các đường bao của vật thể sau mặt phẳng cắt.
Câu 9: Hình chiếu trục đo vuông góc đều có:
A. Ba hệ số biến dạng khác nhau
B. Phương chiếu vuông góc với mặt phẳng hình chiếu
C. Phương chiếu song song với mặt phẳng hình chiếu
D. p = q = r = 0,5
Câu 10: Hình chiếu phối cảnh 1 điểm tụ nhận được khi mặt tranh........................với 1 mặt của vật thể.
A. song song.	B. không song song.	C. vuông góc.	D. cắt nhau.
Câu 11: Hình chiếu trục đo được xây dựng dựa trên :
A. Phép chiếu song song	B. Phép chiếu vuông góc
C. Phép chiếu xuyên tâm	D. Tất cả đều sai
Câu 12: Hình chiếu đứng của hình trụ là hình tròn thì hình chiếu bằng là hình:
A. Hình tròn	B. Hình thoi	C. Hình chữ nhật	D. Hình tam giác---
II.TỰ LUẬN (4 điểm)
 Vẽ các hình chiếu (hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh) của vật thể sau theo phương pháp chiếu góc thứ nhất. Kích thước của vật thể được cho trong hình được tính theo kích thước của hình thoi, mỗi hình thoi biểu diễn một hình vuông có cạnh 10mm.
 ----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_1_tiet_mon_cong_nghe_11_ma_de_01.doc