Bài giảng Sinh học 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Ngô Đăng Khoa

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Ngô Đăng Khoa

* Khái niệm sinh trưởng

Sinh trưởng là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào.

Khái niệm phát triển

Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể

 

pptx 81 trang Trí Tài 01/07/2023 2080
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh học 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Ngô Đăng Khoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Sinh học 11 
 “ Ngày nào em bé cỏn con. 
Bây giờ em đã lớn khôn thế này ” 
Câu ca dao sau nói về quá trình nào ở người? 
 Tiết 36,37,38. 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ 
PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật 
II. Phát triển không qua biến thái 
III. Phát triển qua biến thái 
IV. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật 
Nhận xét sự biến đổi về kích thước và khối lượng từ gà con thành gà trưởng thành, từ chó con thành chó trưởng thành ? 
I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật 
* Khái niệm sinh trưởng : 
Gà con mới nở nặng 200g 
Gà trống, mái sau 4 tháng nặng 2kg 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
 Ví dụ: 
Sinh Trưởng 
Sinh Trưởng 
Chó con mới sinh nặng 500g 
Chó trưởng thành sau 6 tháng nặng 3kg 
Sinh trưởng ở động vật là gì? 
Nhận xét sự biến đổi từ trứng thành gà con đến gà trưởng thành? 
- Tăng về kích thước và khối lượng 
- Hình thành các cơ quan, bộ phận mới 
Sự phát triển của cơ thể động vật là gì? 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
 Theo hướng nuôi lấy thịt nếu em nuôi gà R i và gà Hồ đã đạt khối lượng 1,5kg thì nên nuôi tiếp gà nào, xuất chuồng gà nào? Tại sao? 
Gà Hồ có khối lượng 3 – 4Kg 
Gà Ri đạt khối lượng 1,5kg 
 Phát triển của cơ thể động vật là quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế bào và phát sinh hình thái các cơ quan và cơ thể 
 Sinh trưởng là quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước tế bào. 
I . Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật 
* Khái niệm sinh trưởng 
* Khái niệm phát triển 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT ĐẺ CON 
GIAI ĐOẠN PHÔI 
GIAI ĐOẠN HẬU PHÔI 
GIAI ĐOẠN PHÔI THAI 
GIAI ĐOẠN SAU SINH 
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA ĐỘNG VẬT ĐẺ TRỨNG 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
 Biến thái là sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở từ trứng ra . 
I. Khái niệm về sinh trưởng và phát triển. 
Giống 
Khác 
Phát triển 
không qua biến thái 
Phát triển 
 qua biến thái 
* Khái niệm sinh trưởng 
* Khái niệm phát triển 
* Biến thái 
Biến thái là gì? 
Nhận xét sự thay đổi hình thái giữa con non và con trưởng thành ở chó và ếch? 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Biến thái hoàn toàn. 
Biến thái không 
hoàn toàn. 
So sánh đặc điểm con non với con trưởng thành ? 
≠ 
≈ 
Bê mới đẻ ra có hai đầu có phải biến thái không? 
I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật 
* Khái niệm sinh trưởng 
* Khái niệm phát triển 
* Biến thái 
* Phân loại phát triển: 
Phát triển của 
 động vật 
Phát triển không 
qua biến thái 
Phát triển qua 
biến thái 
Phát triển qua biến 
 thái không hoàn toàn 
Phát triển qua biến 
 thái hoàn toàn 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
- Đại diện: 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
II. Phát triển không qua biến thái 
Kể tên các loài sinh vật phát triển không qua biến thái mà em biết? 
 Đa số động vật có xương sống : cá, chim, bò sát, động vật có vú và con người 
1 số động vật không xương sống 
II. Phát triển 
 không qua biến thái 
Nội dung 
Phát triển không qua biến thái 
Đại diện 
Đa số ĐV có xương sống : cá, chim, bò sát, động vật có vú, con người và 1 số ĐV không xương sống. 
Đặc điểm 
- Phát triển không qua biến thái là kiểu phát triển mà con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí tương tự( giống) con trưởng thành 
- Con non PT thành con trưởng thành không trải qua giai đoạn lột xác 
. 
. 
17 
III. PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI 
Quan sát hình và nhận xét về hình thái của con non sau khi nở ra từ trứng so với con trưởng thành ? 
III. Phát triển qua biến thái 
1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
 - Đại diện: Có ở đa số các loài côn trùng (bướm, ruồi, ong ) và lưỡng cư 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Kể tên các loài động vật phát triển qua biến thái hoàn toàn? 
III. Phát triển qua biến thái 
1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
 - Đại diện 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
 - Quá trình phát triển của bướm 
Trình bày quá trình phát triển của bướm? 
Sâu bướm 
Nhộng 
Bướm trưởng thành 
Sinh trưởng lột xác 
Tu chỉnh cơ thể 
(Ấu trùng) 
(Con trưởng thành) 
III. Phát triển qua biến thái 
1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
III. Phát triển qua 
biến thái 
Nội dung 
Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
Đại diện 
Đa số các loài côn trùng (bướm, ruồi, ong ) và lưỡng cư 
Đặc điểm 
Phát triển qua 
 biến thái hoàn toàn 
Là kiểu PT mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành. Qua nhiều lần lột xác và giai đoạn trung gian(nhộng ở côn trùng, ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. 
III. Phát triển qua biến thái 
1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 
 - Đại diện: Một số loài côn trùng như châu chấu, cào cào, gián, 
Kể tên các loài động vật phát triển qua biến thái không hoàn toàn ? 
III. Phát triển qua biến thái 
1. Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 
 - Đại diện: Một số loài côn trùng như châu chấu, cào cào, gián, 
 - Quá trình phát triển của châu chấu 
a. Giai đoạn phôi. 
Trình bày quá trình phát triển của châu chấu? 
2. Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 
 - Quá trình phát triển của châu chấu: 
b. Giai đoạn hậu phôi 
Châu chấu non 
Châu chấu trưởng thành 
Sinh trưởng 
lột xác nhiều lần 
(Ấu trùng) 
(Con trưởng thành) 
a. Giai đoạn phôi. 
Nêu khái niệm phát triển qua biến thái không hoàn toàn? 
III. Phát triển qua biến thái 
Nội dung 
Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 
Đại diện 
Một số loài côn trùng như châu chấu, cào cào, gián, cua 
Đặc điểm 
 Là kiểu PT mà ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí chưa hoàn thiện( gần giống )với con trưởng thành, ấu trùng phải trải qua nhiều lần lột xác để biến đổi thành con trưởng thành. 
2. Phát triển qua 
 biến thái không hoàn toàn 
Hình vẽ mô tả ve sầu thuộc kiểu phát triển nào?Tại sao? 
 Biến thái không hoàn toàn 
Ve sầu trưởng thành 
Trứng 
ấu trùng 
ấu trùng 
ấu trùng 
ấu trùng 
Phân biệt phát triển qua biến thái và không qua biến thái? 
Phát triển qua biến thái 
Phát triển không qua biến thái 
Giống 
Khác 
- Ấu trùng có hình dạng và cấu tạo, sinh lý ( 1) .. với con trưởng thành. 
- Trải qua nhiều lần (2) . và các giai đoạn (3) . ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. 
- Con non có hình thái, cấu tạo, sinh lý (4) . con trưởng thành. 
- Con non phát triển thành con trưởng thành ( 5) qua giai đoạn lột xác. 
khác 
giống 
lột xác 
trung gian 
không 
* Phân biệt sinh trưởng - phát triển qua biến thái hoàn toàn và không hoàn toàn? 
ST – PT qua biến thái hoàn toàn 
ST – PT qua biến thái không hoàn toàn. 
≠ 
≈ 
- Ấu trùng có hình dạng và cấu tạo và sinh lí rất khác với con trưởng thành. 
- Ấu trùng trải qua giai đoạn trung gian biến đổi thành con trưởng thành. 
- Ấu trùng có hình dạng và cấu tạo, sinh lí chưa hoàn thiện(gần giống) với con trưởng thành. 
- Trải qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến đổi thành con trưởng thành. 
Luyện tập 
Nên thu hoạch sau 1 năm khi đạt khối lượng 1,5-1,8 kg vì đây là giai đoạn cá sinh trưởng mạnh nhất thu kinh tế cao, sau giai đoạn này cá rô phi sinh trưởng chậm . 
Câu 1 :Cá rô phi sau 1 năm đạt khối lượng 1,5-1,8 kg; sau 3 năm đạt 2,5 kg; nên thu hoạch ở giai đoạn nào? Vì sao? 
Câu 2: Phát triển của ếch thuộc biến thái hoàn toàn hay không hoàn toàn ? Giải thích? 
Biến thái hoàn toàn:Trứng nở thành ấu trùng (nòng nọc sống trong nước, có mang ngoài để hô hấp và có đuôi để bơi) biến đổi thành ếch sống trên cạn có phổi để hô hấp và có 4 chân để nhảy. 
 Câu 1. Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại trực tiếp cho cây trồng? 
Bướm trưởng thành ăn mật hoa→thụ phấn cho hoa 
Sâu bướm ăn thực vật → Hại mùa màng 
II. Phát triển không qua biến thái 
III. Phát triển qua biến thái 
 Câu 3 : Sự phát triển của muỗi thuộc kiểu phát triển nào? Vì sao? 
 Căn cứ vào vòng đời của muỗi cho biết muốn giảm thiểu tác hại, cần tiêu diệt muỗi ở giai đoạn nào? Biện pháp tiêu diệt? 
Căn cứ vào vòng đời sinh trưởng của muỗi, các biện pháp can thiệp thường tác động vào giai đoạn bọ gậy muỗi và giai đoạn muỗi trưởng thành . Các biện pháp can thiệp không tác động vào giai đoạn trứng và giai đoạn cung quăng vì thời gian để trứng nở thành bọ gậy quá ngắn (thường từ 2 đến 3 ngày), thời gian để cung quăng lột xác thành muỗi trưởng thành cũng không dài (thường từ 1 đến 3 ngày ). Do đó bọ gậy muỗi và muỗi trưởng thành là hai đối tượng thích hợp được chọn lựa để tác động biện pháp can thiệp nhằm hạ thấp tỷ lệ và mật độ hoạt động của chúng, góp phần làm hạn chế sự phát triển để thực hiện vai trò trung gian truyền bệnh. 
Câu 5: Em hãy xếp các sinh vật sau vào từng nhóm dựa vào kiểu phát triển của chúng 
01 
03 
05 
02 
04 
06 
1.Phát triển không qua biến thái 
2.Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
3.Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 
01 
03 
05 
02 
04 
06 
Ô CHỮ BÍ MẬT 
Đ 1 
Đ 2 
Đ 3 
Đ 4 
Đ 5 
1 
2 
3 
4 
5 
a 
b 
c 
d 
e 
L Á C Â Y 
M Ậ T H O A 
 N H Ộ N G 
T Ư Ơ N G T Ự 
H O À N T O À N 
1. Nguồn thức ăn của sâu bướm là(5 chữ cái) ? 
2. Hầu hết bướm trưởng thành sống bằng(6 chữ cái) ? 
3. Đây là giai đoạn trung gian để biến sâu thành bướm (5 chữ cái) ? 
4. Động vật phát triển không qua biến thái thì con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo, sinh lí với con trưởng thành(7 chữ cái) ? 
5. Phát triển của ếch thuộc kiểu phát triển qua biến thái (8 chữ cái) ? 
C 
O 
G 
N 
 À 
? Quá trình sinh trưởng và phát triển ở gà chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào? 
Nhân tố bên trong 
Nhân tố bên ngoài 
DI TRUYỀN 
GIỚI TÍNH 
HOOCMÔN 
THỨC ĂN 
ÁNH SÁNG 
NHIỆT ĐỘ 
CHẤT ĐỘC 
I V . Nhân tố bên trong 
1. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống 
Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Nhân tố bên trong 
1. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống 
PHIẾU HỌC TẬP 
Tên hoocmôn 
 Nơi tiết 
 Vai trò 
Hoocm ôn 
sinh trưởng 
Tir ôxin 
Ơstr ôgen 
Testost êrôn 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Tên hoocmôn 
Nơi tiết 
Vai trò 
Hoocmôn sinh trưởng 
Tir ôxin 
Tuyến yên 
Tuyến giáp 
- Kích thích chuyển hóa ở tế bào và kích thích quá trình sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể 
- Kích thích phân chia tế bào và tăng kích thước của tế bào qua tăng tổng hợp protein- Kích thích phát triển xương 
I V . Nhân tố bên trong 
1. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống 
PHIẾU HỌC TẬP 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Tên hoocmôn 
Nơi tiết 
Vai trò 
Ơstrôgen 
Testostêrôn 
Buồng trứng 
Tinh hoàn 
Kích thích ST & PT mạnh ở giai đoạn dậy thì ở nam.Tăng mạnh tổng hợp protenin, phát triển mạnh cơ bắp. 
Kích thích ST & PT mạnh ở giai đoạn dậy thì:- Tăng phát triển xương- Kích thích phân hóa tế bào để hình thành các đặc điểm sinh dục phụ thứ cấp ở nữ. 
I V . Nhân tố bên trong 
1. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật có xương sống 
PHIẾU HỌC TẬP 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
? Tại sao có người “khổng lồ”, người “tí hon”? 
Người bình thường 
Người khổng lồ 
Người bé nhỏ 
Thừa GH ở giai đoạn thiếu niên làm tăng q.trình phân chia tế bào, tăng số lượng và kích thước tế bào, xương dài ra cơ thể p.triển thành khổng lồ. 
Thiếu GH ở giai đoạn thiếu niên làm giảm q.trình phân chia tế bào, giảm số lượng và kích thước tế bào, xương dài không sinh trưởng cơ thể ngừng lớn ( lùn cân đối) 
Với chiều cao 2,57m, Leonid Stadnik người Ukraine hiện là người đàn ông cao nhất TG 
Cậu bé người Nepal 14 tuổi Khagendra Thapamagar đã được ghi vào sách là người lùn nhất TG, với chiều cao chỉ 50,8 cm. 
Tại sao gà trống con sau khi bị cắt bỏ tinh hoàn thì phát triển không bình thường: mào nhỏ, không có cựa, không biết gáy và mất bản năng sinh dục, ? 
Do hoocmôn testosteron do tinh hoàn tiết ra có tác dụng kích thích quá trình sinh trưởng và hình thành đặc điểm sinh dục thứ cấp như: mào, cựa... nên khi cắt bỏ tinh hoàn hoocmôn này không được tiết ra thì các bộ phận liên quan sẽ không được hình thành. 
Riêng đối với lưỡng cư, tirôxin gây biến thái từ nòng nọc thành ếch. Thiếu tirôxin, nòng nọc không biến thành ếch được. 
Có tirôxin 
Không có tirôxin 
I V . Nhân tố bên trong 
2. Các hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật không xương sống : học sinh tự đọc 
Sơ đồ ảnh hưởng của hoocmôn đến biến thái ở bướm 
CHỦ ĐỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
LUYỆN TẬP 
Câu 1. Hoocmôn kích thích phân chia tế bào, tăng kích thước tế bào, kích thích phát triển xương và cơ bắp đó là: 
A. TestosteronB. Hoocmon sinh trưởngC. Juvernin & EcdisonD. Oestrogen & Testosteron 
Câu 2. Ở giai đoạn trẻ em, nếu tuyến yên sản xuất ra quá nhiều hoocmon sinh trưởng sẽ : 
A. Trở thành người khổng lồB. Chậm lớn hoặc ngừng lớnC. Trở thành người nhỏ béD. Sinh trưởng và phát triển bình thường 
LUYỆN TẬP 
Để nuôi heo thịt đạt năng suất và chất lượng, lúc heo còn nhỏ người nuôi thường cắt bỏ tinh hoàn (con đực) và buồng trứng (con cái). Hãy nêu ý nghĩa của việc làm đó? 
Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: 
Câu 1: Thí nghiệm được tiến hành như sau. Thí nghiệm 1: cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc; thí nghiệm 2: hòa vào môi trường nước của các nòng nọc còn nhỏ một lượng tiroxin. Dự đoán kết quả thí nghiệm. 
Câu 2: Trẻ em trong giai đoạn 7-9 tuổi cao trung bình khoảng 1,2m. Nếu một đứa trẻ 8 tuổi nhưng chỉ cao 0,75m, cơ thể cân đối bình thường thì đứa trẻ đó liệu có bệnh gì không, nếu bị bệnh thì có thể điều trị được không? 
VẬN DỤNG, MỞ RỘNG 
Ô CHỮ BÍ MẬT 
Đ 1 
Đ 2 
Đ 3 
Đ 4 
Đ 5 
1 
2 
3 
4 
5 
a 
b 
c 
d 
e 
1. Đây là hoocmôn kích thích sâu biến thành nhộng bướm là(7 chữ cái) ? 
2. Đây là hoocmôn giúp phát triển mạnh cơ bắp ở nam(11 chữ cái) ? 
3. Hoocmôn này gây biến thái từ nòng nọc thành ếch(7 chữ cái) ? 
4. Juvenin làm ức chế quá trình biến đổi sâu thành và bướm (5 chữ cái) ? 
5. Hoocmôn sinh trưởng có vai trò kích thích phân chia và tăng kích thước của .qua tăng tổng hợp prôtêin(5 chữ cái) ? 
E C Đ I S Ơ N 
 T E S T O S T Ê R Ô N 
T I R Ô X I N 
N H Ộ N G 
 T Ế B À O 
C 
O 
N 
G 
À 
? Quá trình sinh trưởng và phát triển ở gà chịu ảnh hưởng của những nhân tố nào? 
Nhân tố bên trong 
Nhân tố bên ngoài 
DI TRUYỀN 
GIỚI TÍNH 
HOOCMÔN 
THỨC ĂN 
ÁNH SÁNG 
NHIỆT ĐỘ 
CHẤT ĐỘC 
Các nhân tố 
Thức ăn 
Nhiệt độ 
Ánh sáng 
Các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật và người? 
V . CÁC NHÂN TỐ BÊN NGOÀI 
1. Thức ăn 
Thức ăn là nhân tố có ảnh hưởng như thế nào đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật? 
Thức ăn là nhân tố quan trọng gây ảnh hưởng nhiều đến quá trình sinh trưởng và phát triển ở động vật. 
Vì thức ăn cung cấp dinh dưỡng để nuôi tế bào, làm tăng kích thước tế bào và sự phát triển của các cơ quan làm cho cơ thể lớn lên. Đồng thời thức ăn còn cung cấp nhiều năng lượng cho cơ thể động vật hoạt động. 
Tại sao thức ăn có thể ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật? 
1. Thức ăn 
Em có suy nghĩ gì về hình ảnh trên ? 
1. Thức ăn 
2. Nhiệt độ 
Mỗi loài sinh vật sinh trưởng và phát triển tốt trong điều kiện nhiệt độ môi trường thích hợp. 
Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp có thể làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật, đặc biệt là đối với động vật biến nhiệt. 
2. Nhiệt độ 
3. Ánh sáng 
Ánh sáng ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng và phát triển của động vật như sau: 
Những ngày trời rét, động vật mất nhiều nhiệt. Vì vậy, chúng phơi nắng để thu thêm nhiệt và giảm mất nhiệt. 
Tia tử ngoại tác động lên da biến tiền vitamin D thành vitamin D. 
3. Ánh sáng 
Cải tạo giống 
Cải thiện môi trường sống của động vật 
Cải thiện chất lượng dân số 
Các biện pháp điều khiển sinh trưởng và phát triển ở động vật và con người? 
VI. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐIỀU KHIỂN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT VÀ NGƯỜI 
1. Cải tạo giống 
Bằng các biện pháp: 
Chọn lọc nhân tạo 
Lai giống 
Công nghệ phôi 
Mục đích: là để tạo ra các giống vật nuôi sinh trưởng và phát triển nhanh, năng suất cao, thích hợp với các điều kiện địa phương. 
Cải tạo giống với mục đích gì? Có những biện pháp nào? 
Bò Honstein Hà Lan Nặng 550 – 600 kg NS sữa 2900 kg/năm 
Bò lai Vàng- Honstein Nặng 480 kg NS sữa 1800 kg/năm 
Bò Vàng Việt Nam 
Nặng 150 -200 kg 
Thích nghi tốt, thịtngon. 
1. Cải tạo giống 
2. Cải thiện môi trường sống của động vật 
Ví dụ: N uôi heo trong điều kiện môi trường 
Chuồng trại thấp, ẩm ướt 
Thức ăn: cung cấp không đủ, không hợp vệ sinh 
Em hãy cho biết mục đích những biện pháp cải thiện môi trường sống của vật nuôi để tăng quá trình sinh sản và phát triển? 
Mục đích: L àm thay đổi tốc độ sinh trưởng và phát triển của vật nuôi, tăng năng suất vật nuôi. 
Biện pháp: 
Xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lí cho từng giai đoạn sinh trưởng và phát triển. 
Chuồng trại xây dựng cao đủ ánh sáng, sạch sẽ, ấm về mùa đông, mát về mùa hè, có sân rộng thoáng để vật nuôi được tắm nắng nhờ vậy động vật không bị mắc bệnh, không tiêu tốn năng lượng cho điều hòa thân nhiệt 
2. Cải thiện môi trường sống của động vật 
Chuồng nuôi heo được thiết kế rộng rãi thoáng mát hiện đại 
2. Cải thiện môi trường sống của động vật 
3. Cải thiện chất lượng dân số 
Chất lượng dân số là gì? 
L à vấn đề sức khoẻ và thể chất 
(chiều cao, cân 
nặng, không mắc dị tật,...) của người dân. 
Cải thiện chất lượng dân số là gì? 
L à cải thiện hình dáng cơ thể, sức khoẻ, trí tuệ,... của người dân. 
3. Cải thiện chất lượng dân số 
Hiện nay chúng ta đang tiến hành nhiều biện pháp cải thiện chất lượng dân số ở Việt Nam: 
Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần 
Cải thiện chế độ dinh dưỡng 
Luyện tập thể dục thể thao 
Tư vấn di truyền, phát hiện sớm các đột biến trong phát triển phôi thai 
Giảm ô nhiễm môi trường, chống sử dụng ma túy- thuốc lá- rượu- bia... 
3. Cải thiện chất lượng dân số 
Câu 1 : Hãy chọn phương án đúng. Các chất độc hại gây quái thai vì: 
	A. chất độc gây sai lệch quá trình sinh trưởng và phát triển. 
 B.chất độc gây chết tinh trùng 
	C. chất độc gây chết trứng. 
	D. chất độc gây chết hợp tử 
Luyện tập 
Câu 2: Con người điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở vật nuôi bằng cách nào? 
A. Cải tạo giống. 
B. Cải thiện môi trường sống. 
C. Cho vật nuôi ăn nhiều thức ăn. 
D. Câu A và B đúng. 
Luyện tập 
Luyện tập 
Câu 1 : Để nâng cao chất lượng dân số người ta đã áp dụng: 
Tư vấn kĩ thuật y, sinh học hiện đại 
Kế hoạch hóa gia đình 
Các biện pháp bảo vệ sức khỏe sinh sản và phòng tránh thai. 
Tất cả đúng. 
Câu 2: Hãy chọn phương án đúng ? 
 Thức ăn ảnh hưởng đến sinh trưởng. 
Thức ăn ảnh hưởng đến ST và PT. 
Thức ăn ảnh hưởng đến ST và PT ở một giai đoạn nhất đinh. 
Thức ăn ảnh hưởng đến tốc độ ST và PT qua các giai đoạn nhất định. 
Luyện tập 
Câu 3: Có thể cải tạo giống vật nuôi bằng cách: 
Lai tạo giống kết hợp. 
Kĩ thuật thụ tinh nhân tạo. 
Công nghệ giống. 
Tất cả đúng. 
Luyện tập 
 2./ Tại sao sâu bướm phá hoại cây cối, mùa màng rất ghê gớm, trong khi đó bướm trưởng thành thường không gây hại cho cây trồng? 
Vì: sâu bướm có đặc điểm cấu tạo , hình thái sinh lý khác bướm 
Sâu bướm: có enzim tiêu hóa prôtêin, lipit và cacbohiđrat nên có thể ăn được lá cây. 
Bướm: chỉ có enzim tiêu hóa saccaraza tiêu hóa đường saccarozơ nên chỉ sống bằng cách hút mật hoa. 
Luyện tập 
Luyện tập 
3. Sinh trưởng và phát triển ở động vật không qua biến thái là kiểu sinh trưởng và phát triển mà: 
A./ Con non có đặc điểm cấu tạo , hình thái, sinh lý gần giống con trưởng thành. 
B./ Con non phát triển dần lên mang đặc điểm khác con trưởng thành. 
C./ Có sự lột xác biến đổi thành con trưởng thành. 
D./ Con non có đặc điểm cấu tạo , hình thái, sinh lý tương tự con trưởng thành. 
D 
Luyện tập 
4. Trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở bướm, các mô, các cơ quan cũ của sâu tiêu biến đi, đồng thời các mô, các cơ quan mới được hình thành ở giai đoạn nào? 
A./ Giai đoạn trứng 
B./ Giai đoạn sâu 
C./ Giai đoạn nhộng 
D./ Giai đoạn bướm 
C 
Cột A 
Cột B 
Cột C 
1.Phát triển không qua biến thái 
2.Phát triển qua biến thái hoàn toàn 
3.Phát triển qua biến thái không hoàn toàn 
Cá quả 
Bọ ngựa 
Châu chấu 
Người 
Khỉ 
Ruồi 
Ếch 
Bướm 
Bò 
Câu2: Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp nội dung cột A và điền vào cột C 
1- a,d,e,i 
2- f, g,h 
3- b,c 
1 .. 
2 . 
3 . 
Câu 3. Xác định thông tin ở cột B phù hợp với cột A 
Cột A 
1.Sinh trưởng 
2.Phát triển qua biến thái hoàn toàn. 
3. Phát triển không qua biến thái. 
4. Phát triển. 
Cột B 
A.Bao gồm ba quá trình liên quan mật thiết với nhau: sinh trưởng, biến hóa và phát sinh. 
B.Sự tăng kích thước, khối lượng cơ thể động vật. 
C.Con non giống con trưởng thành. 
D.Con non phải trải qua nhiều lần lột xác mới giống con trưởng thành. 
E. Là sự biến đổi về hình thái và sinh lí. 
F. Con non khác hoàn toàn con trưởng thành. 

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_sinh_hoc_11_bai_37_sinh_truong_va_phat_trien_o_don.pptx