Đề kiểm tra chất lượng học kì - Môn Toán lớp 11 - Mã đề 112

Đề kiểm tra chất lượng học kì - Môn Toán lớp 11 - Mã đề 112

A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm).

Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác có trọng tâm Gọi lần lượt là trung điểm các cạnh Đường tròn ngoại tiếp tam giác có phương trình là Giả sử là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác khi đó tính

A. B. C. D.

Câu 2: Gọi lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. B. C. D.

Câu 3: Hệ số của số hạng chứa trong khai triển là

A. 792. B. 495. C. -924. D. -792.

Câu 4: Một hộp bi có 6 viên bi màu xanh, 8 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu vàng (các viên bi cùng màu khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 5 viên bi từ hộp. Tính xác suất để chọn được 5 viên bi trong đó có đúng 3 viên bi màu đỏ.

A. . B. . C. . D. .

Câu 5: Số nghiệm của phương trình trên đoạn là

A. 21. B. 11. C. 12. D. 20.

Câu 6: Cho là tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau từ tập . Lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập hợp Tính xác suất để số lấy được là số chia hết cho 9.

A. B. C. D.

 

doc 2 trang lexuan 4270
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra chất lượng học kì - Môn Toán lớp 11 - Mã đề 112", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2019-2020
MÔN TOÁN LỚP 11
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề
Mã đề 112
A. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (5,0 điểm).
Câu 1: Trong mặt phẳng tọa độ cho tam giác có trọng tâm Gọi lần lượt là trung điểm các cạnh Đường tròn ngoại tiếp tam giác có phương trình là Giả sử là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác khi đó tính 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Gọi lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số Mệnh đề nào dưới đây đúng ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Hệ số của số hạng chứa trong khai triển là
A. 792.	B. 495.	C. -924.	D. -792.
Câu 4: Một hộp bi có 6 viên bi màu xanh, 8 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu vàng (các viên bi cùng màu khác nhau). Lấy ngẫu nhiên 5 viên bi từ hộp. Tính xác suất để chọn được 5 viên bi trong đó có đúng 3 viên bi màu đỏ.
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5: Số nghiệm của phương trình trên đoạn là
A. 21.	B. 11.	C. 12.	D. 20.
Câu 6: Cho là tập hợp tất cả các số tự nhiên có hai chữ số khác nhau từ tập . Lấy ngẫu nhiên một số thuộc tập hợp Tính xác suất để số lấy được là số chia hết cho 9.
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 7: Tập nghiệm của phương trình là
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 8: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số để hàm số có tập xác định là ?
A. 6.	B. 9.	C. 7.	D. 5.
Câu 9: Nếu một đa giác lồi có đường chéo thì số cạnh của đa giác là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10: Với và là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn , mệnh đề nào dưới đây sai ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 11: Tập nghiệm của phương trình là
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: Hàm số nghịch biến trên khoảng nào dưới đây ?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 13: Trong mặt phẳng tọa độ , đường thẳng là ảnh của đường thẳng qua phép tịnh tiến theo Tính khoảng cách từ gốc tọa độ tới đường thẳng 
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 14: Tập xác định của hàm số là
A. 	B. 
C. 	D. 
Câu 15: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho phép đồng dạng tỷ số và ba điểm . Phép đồng dạng biến thành . Diện tích bằng
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 16: Có học sinh nam và học sinh nữ. Hỏi có tất cả bao nhiêu cách xếp 8 học sinh trên thành một hàng ngang sao cho không có bất kì hai bạn học sinh nữ nào đứng cạnh nhau ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17: Cho hình chóp tứ giác . Gọi và lần lượt là trung điểm của và Khẳng định nào sau đây đúng ?
A. //	B. //	C. //	D. //
Câu 18: Trong không gian cho hai đường thẳng và mặt phẳng . Giả sử , , khi đó mệnh đề nào dưới đây là đúng ?
A. 	B. cắt nhau hoặc trùng nhau.
C. hoặc chéo nhau.	D. chéo nhau.
Câu 19: Có bao nhiêu cách sắp xếp bốn bạn An, Khang, Thịnh, Vượng ngồi vào một bàn dài gồm có 4 chỗ ?
A. 1.	B. 8.	C. 24.	D. 4.
Câu 20: Cho tứ diện Các điểm lần lượt là trung điểm của và điểm nằm trên cạnh sao cho Gọi là giao điểm của mặt phẳng và cạnh Tính tỉ số 
A. 	B. 	C. 	D. 
B. PHẦN CÂU HỎI TỰ LUẬN (5,0 điểm).
Câu 1 (1,5 điểm). Cho cấp số cộng , biết và công sai 
a) Tìm số 2018 là số hạng thứ bao nhiêu của cấp số cộng ?
b) Biết tổng số hạng đầu của cấp số cộng là , tìm 
Câu 2 (1,5 điểm). Gọi là tập hợp các số tự nhiên có ba chữ số đôi một khác nhau được chọn từ các chữ số Chọn ngẫu nhiên một số thuộc tập Tính xác suất để số chọn được là số chẵn.
Câu 3 (2,0 điểm). Cho hình chóp với đáy là hình bình hành. Gọi G là trọng tâm của tam giác . Lấy điểm thuộc cạnh sao cho 
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và 
b) Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng Chứng minh song song với mặt phẳng 
-------------------------Hết-----------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_chat_luong_hoc_ki_mon_toan_lop_11_ma_de_112.doc