Bài giảng Sinh học 11 - Bài 31: Tập tính của động vật - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Nhung Trang - Trường THPT Lê Quý Đôn

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 31: Tập tính của động vật - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Nhung Trang - Trường THPT Lê Quý Đôn

Khái niệm

- Là chuỗi các phản ứng của động vật trả lời các kích thích từ môi trường

- Giúp cơ thể động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại

 Ý nghĩa

 - Giúp động vật thích nghi với môi trường sống tồn tại và phát triển

 

pptx 23 trang Trí Tài 01/07/2023 1270
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh học 11 - Bài 31: Tập tính của động vật - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Nhung Trang - Trường THPT Lê Quý Đôn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 31 
 TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT 
TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT 
I. TẬP TÍNH LÀ GÌ ? 
II. PHÂN LOẠI TẬP TÍNH 
III.CƠ SỞ THẦN KINH CỦA TẬP TÍNH 
I. Tập tính là gì ? 
Khái niệm 
- Là chuỗi các phản ứng của động vật trả lời các kích thích từ môi trường 
- Giúp cơ thể động vật thích nghi với môi trường sống và tồn tại 
 Ý nghĩa 
 - Giúp động vật thích nghi với môi trường sống tồn tại và phát triển 
 Các hiện tượng trên gọi là tập tính của động vật. 
II. Phân loại tập tính 
T ập tính bẩm sinh 
Là tập tính sinh ra đã có, di truyền từ bố mẹ 
Mang tính đặc trưng cho loài 
Tập tính học được 
Là tập tính được hình thành trong quá trình sống của cá thể, thông qua học tập và rèn luyện, rút kinh nghiệm 
Mang tính chất cá thể 
Quan sát một số hiện tượng sau và cho biết hiện tượng nào là tập tính bẩm sinh, hiện tượng nào là tập tính học được ? 
60 
59 
58 
57 
56 
55 
54 
53 
52 
51 
50 
49 
48 
47 
46 
45 
44 
43 
42 
41 
40 
39 
38 
37 
36 
35 
34 
33 
32 
31 
30 
29 
28 
27 
26 
25 
24 
23 
22 
21 
20 
19 
18 
17 
16 
15 
14 
13 
12 
11 
10 
09 
08 
07 
06 
05 
04 
03 
02 
01 
01 
00 
III. Cơ sở thần kinh của tập tính 
 Cơ sở của tập tính là các phản xạ. Các phản xạ thực hiện qua cung phản xạ 
III. Cơ sở thần kinh của tập tính 
Tập tính bẩm sinh 
 Chuỗi phản xạ không điều kiện 
Do kiểu gen quy định 
 Bền vững, không thay đổi 
Tập tính học được 
Chuỗi phản xạ có điều kiện 
Qúa trình hình thành tập tính là quá trình hình thành các mối liên hệ giữa nơron 
 có thể thay đổi 
Lưu ý:  Sự hình thành tập tính học được phụ thuộc vào:  - mức độ tiến hóa của hệ thần kinh - Tuổi thọ  Một số tập tính của động vật như: - sinh sản- Ngủ đông là kết quả phối hợp hoạt động của hệ thần kinh và nội tiết.  

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_sinh_hoc_11_bai_31_tap_tinh_cua_dong_vat_nam_hoc_2.pptx