Đề kiểm tra học kì I - Môn: Công nghệ - Đề số 01

Đề kiểm tra học kì I - Môn: Công nghệ - Đề số 01

CÂU 1 (4 điểm). Em hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau:

1. Hình chiếu đứng là một trong các hình chiếu của loại hình chiếu nào?

2. Hướng quan sát vật thể khi vẽ hình chiếu bằng là .

3. Giá trị của các góc trục đo của hình chiếu trục đo vuông góc đều bằng: .

4. Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu .

5. Trong hình chiếu trục đo, tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục tọa độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó được gọi là: .

6. Trong các yếu tố của hình chiếu phối cảnh, mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn được gọi là: .

7. Có mấy loại hình chiếu phối cảnh?

8. Rót vật liệu lỏng vào khuôn là một công đoạn của phương pháp chế tạo nào? .

9. Các dụng cụ chính được sử dụng khi rèn gồm: .

 

docx 8 trang lexuan 19/04/2021 4661
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì I - Môn: Công nghệ - Đề số 01", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT THÁI NGUYÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ
Đề số: 01
CÂU 1 (4 điểm). Em hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau:
1. Hình chiếu đứng là một trong các hình chiếu của loại hình chiếu nào?
2. Hướng quan sát vật thể khi vẽ hình chiếu bằng là .. 
3. Giá trị của các góc trục đo của hình chiếu trục đo vuông góc đều bằng: ..
4. Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu .
5. Trong hình chiếu trục đo, tỉ số độ dài hình chiếu của một đoạn thẳng nằm trên trục tọa độ với độ dài thực của đoạn thẳng đó được gọi là: .
6. Trong các yếu tố của hình chiếu phối cảnh, mặt phẳng nằm ngang đi qua điểm nhìn được gọi là: .
7. Có mấy loại hình chiếu phối cảnh? 
8. Rót vật liệu lỏng vào khuôn là một công đoạn của phương pháp chế tạo nào? .....................
9. Các dụng cụ chính được sử dụng khi rèn gồm: .
10. Chuyển động cắt khi tiện là chuyển động nào? 
Câu 2 (3 điểm). Vật liệu cơ khí là gì? Hãy chỉ ra các tính chất chung của vật liệu cơ khí? Cho ví dụ.
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
Câu 3. Em hãy đọc các nội dung chính của bản vẽ chi tiết hình 9.1 – trang 47 SGK Công nghệ 11
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ............
 ... .
 ............
-----------------Hết--------------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT THÁI NGUYÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ
Đề số: 02
CÂU 1 (4 điểm). Em hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau:
1. Hình chiếu bằng là một trong các hình chiếu của loại hình chiếu nào?
 . .. 
2. Hướng quan sát vật thể khi vẽ hình chiếu đứng là .. 
3. Trên bản vẽ hình chiếu vuông góc được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, hình chiếu cạnh được vẽ ở vị trí nào? .
4. Giá trị của các góc trục đo của hình chiếu trục đo xiên góc cân là: . ..
5. Hình chiếu phối cảnh được xây dựng bằng phép chiếu nào? . 
6. Trong các yếu tố của hình chiếu phối cảnh, mặt phẳng nằm ngang trên đó đặt vật thể được gọi là: .
7. Phương pháp đúc là một trong các phương pháp chế tạo nào?
 ... .
8. Khi gia công kim loại bằng áp lực, khối lượng và thành phần của vật liệu có thay đổi không? ... .
9. Đe và kìm là các dụng cụ được sử dụng trong phương pháp chế tạo nào?
 ... .
10. Trong phương pháp gia công kim loại bằng cắt gọt, phần kim loại bị lấy đi của phôi được gọi là gì? 
Câu 2 (3 điểm). Hãy cho biết tên và cho ví dụ về một số loại vật liệu thông dụng dùng trong ngành cơ khí? Trình bày tính chất và ứng dụng của nhựa nhiệt dẻo?
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
Câu 3. (3 điểm): Em hãy đọc các nội dung chính của bản vẽ lắp hình 9.4 – trang 51 SGK Công nghệ 11
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
-----------------Hết--------------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT THÁI NGUYÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ
Đề số: 03
CÂU 1 (4 điểm). Em hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau:
1. Hình chiếu cạnh là một trong các hình chiếu của loại hình chiếu nào?
 . .. 
2. Hướng quan sát vật thể khi vẽ hình chiếu cạnh là .. 
3. Trên bản vẽ hình chiếu vuông góc được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, hình chiếu bằng được vẽ ở vị trí nào? .
4. Các tỉ số biến dạng theo các trục đo O’x’, O’y’ và O’z’ của hình chiếu trục đo xiên góc cân là: ... 
5. Hình chiếu trục đo được xây dựng bằng phép chiếu nào? . 
6. Trong các yếu tố của hình chiếu phối cảnh, mặt phẳng thẳng đứng nằm giữa người quan sát và vật thể được gọi là: .. .
7. Phương pháp gia công áp lực là một trong các phương pháp chế tạo nào?
 ... .
8. Phương pháp gia công bằng cách nung nóng chỗ nối đến trạng thái chảy là phương pháp gia công nào? . ... .
9. Các dụng cụ dùng trogn gia đình như dao, lưỡi cuốc thường được chế tạo bằng phương pháp chế tạo nào? .. ... .
10. Phương pháp gia công kim loại bằng cắt gọt bằng máy tiện có các chuyển động nào của dao tiện? 
Câu 2 (3 điểm). Trình bày thành phần, tính chất và ứng dụng của các loại vật liệu hữu cơ?
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
Câu 3. (3 điểm): Em hãy đọc các nội dung chính của bản vẽ mặt bằng tổng thể hình 11.1 – trang 57 SGK Công nghệ 11
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
-----------------Hết--------------------
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT THÁI NGUYÊN
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I
Môn: Công nghệ
Đề số: 04
CÂU 1 (4 điểm). Em hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau:
1. Hình chiếu vuông góc gồm các hình chiếu nào?
 . .. 
2. Trong bản vẽ hình chiếu vuông góc, hình chiếu đứng cho biết các kích thước nào của vật thể? .. .. 
3. Trên bản vẽ hình chiếu vuông góc được vẽ theo phương pháp chiếu góc thứ nhất, vị trí của mặt phẳng hình chiếu đứng so với vật thể là? 
4. Các tỉ số biến dạng theo các trục đo O’x’, O’y’ và O’z’ của hình chiếu trục đo vuông góc đều là: ... 
5. Hình chiếu trục đo biểu diễn được mấy chiều của vật thể? . 
6. Trong các yếu tố của hình chiếu phối cảnh, giao tuyến giữa mặt phẳng tầm mắt và mặt tranh được gọi là gì? : .
7. Nấu chảy kim loại là 1 trong các công đoạn của phương pháp chế tạo phôi nào?
 ... .
8. Phương pháp gia công bằng cách tác dụng ngoại lực làm cho kim loại biến dạng dẻo theo hướng định trước là phương pháp gia công nào? . .
9. Nhược điểm lớn nhất của phương pháp đúc là gì? .. 
 ... .
10. Phương pháp gia công kim loại bằng cắt gọt bằng máy tiện có các chuyển động nào của dao tiện? 
Câu 2 (3 điểm). Trình bày thành phần, tính chất và ứng dụng của các loại vật liệu compôzit (vật liệu kết hợp)?
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
Câu 3. (3 điểm): Em hãy đọc các nội dung chính của bản vẽ hình 12.4 – trang 64 SGK Công nghệ 11. Tính diện tích phòng ngủ 2.
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
 ... .
-----------------Hết--------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_i_mon_cong_nghe_de_so_01.docx