Đề thi học kì I - Môn Toán 11 - Đề 4

Đề thi học kì I - Môn Toán 11 - Đề 4

Câu 1: Gọi , lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?

. , . . , . . , . . , .

Câu 2: Cho hình chóp , biết cắt tại , cắt tại . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và .

. . . . . . . .

Câu 3: Tập xác định của hàm số

. . . . . . . .

Câu 4: Trong mặt phẳng , cho đường tròn có phương trình: . Viết phương trình đường tròn là ảnh của đường tròn qua phép đối xứng trục .

. . . .

. . . .

Câu 5: Cho hai điểm và . là ảnh của điểm qua phép biến hình nào sau đây?

. Phép đối xứng qua trục tung. . Phép đối xứng qua trục hoành.

. Phép đối xứng qua đường thẳng . . Phép đối xứng tâm .

Câu 6: Một hộp có viên bi đỏ và viên bi xanh, lấy ngẫu nhiên viên từ hộp trên. Tính xác suất để được viên bi xanh?

. . . . . . . .

 

docx 3 trang lexuan 7532
Bạn đang xem tài liệu "Đề thi học kì I - Môn Toán 11 - Đề 4", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề số 4 
I. TRẮC NGHIỆM 
Gọi , lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số . Khẳng định nào sau đây đúng?
Ⓐ. , .	Ⓑ. , .	Ⓒ. , .	Ⓓ. , .
Cho hình chóp , biết cắt tại , cắt tại . Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng và .
Ⓐ. .	Ⓑ. .	Ⓒ. .	Ⓓ. .
Tập xác định của hàm số 
Ⓐ. . Ⓑ. . Ⓒ. . Ⓓ. .
Trong mặt phẳng , cho đường tròn có phương trình: . Viết phương trình đường tròn là ảnh của đường tròn qua phép đối xứng trục .
Ⓐ. .	Ⓑ. .
Ⓒ. .	Ⓓ. .
Cho hai điểm và . là ảnh của điểm qua phép biến hình nào sau đây?
Ⓐ. Phép đối xứng qua trục tung.	Ⓑ. Phép đối xứng qua trục hoành.
Ⓒ. Phép đối xứng qua đường thẳng .	Ⓓ. Phép đối xứng tâm .
Một hộp có viên bi đỏ và viên bi xanh, lấy ngẫu nhiên viên từ hộp trên. Tính xác suất để được viên bi xanh?
Ⓐ. .	Ⓑ. .	Ⓒ. .	Ⓓ. .
Cho tứ diện . Gọi , lần lượt là trung điểm của và . Mặt phẳng qua cắt , lần lượt tại , . Biết cắt tại . Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?
Ⓐ. , , .	Ⓑ. , , .	Ⓒ. , , .	Ⓓ. , , .
Tìm số hạng không chứa trong khai triển .
Ⓐ. .	Ⓑ. .	Ⓒ. .	Ⓓ. .
Trong các hàm số sau, hàm số nào nghịch biến trên khoảng ?
Ⓐ. .	Ⓑ. .	Ⓒ. .	Ⓓ. 
Gọi là nghiệm dương nhỏ nhất của ptrình Mệnh đề nào sau đây là đúng?
Ⓐ. 	Ⓑ. 	Ⓒ. 	Ⓓ. 
Giải phương trình ta được tập nghiệm là
Ⓐ. Ⓑ. Ⓒ. Ⓓ. 
Có quyển sách Toán khác nhau, quyển văn khác nhau, quyển vật lý khác nhau. Có bao nhiêu cách lấy từ giá trên quyển sách sao cho có đủ cả sách tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp?
Ⓐ. .	Ⓑ. .	Ⓒ. .	Ⓓ. .
 Trong mặt phẳng cho điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ (khác vectơ – không) có điểm đầu và điểm cuối thuộc tập điểm đã cho?
Ⓐ. .	Ⓑ. .	Ⓒ. .	Ⓓ. .
Tập xác định của hàm số là
Ⓐ. .Ⓑ. .Ⓒ. .Ⓓ. .
Có bao nhiêu cách xếp khác nhau cho bạn nam và bạn nữ đứng thành một hàng ngang sao cho các bạn nữ đứng cạnh nhau?
Ⓐ. .	Ⓑ. .	Ⓒ. .	Ⓓ. .
Gọi , lần lượt là GTLN, GTNN của hàm số trên . Tìm ?
Ⓐ. .	Ⓑ. .	Ⓒ. .	Ⓓ. .
Cho đa thức . Khai triển và rút gọn ta được đa thức . Đẳng thức nào sau đây đúng?
Ⓐ. .	Ⓑ. .
Ⓒ. .	Ⓓ. .
Cho tam giác với trọng tâm , trực tâm và tâm đường tròn ngoại tiếp . Phép vị tự biếnthành. Tìm ?
Ⓐ. .	Ⓑ. .	Ⓒ. .	Ⓓ. .
Cho hình đa giác đều có đỉnh, chọn ngẫu nhiên đỉnh của hình . Tính xác suất để đỉnh chọn được tạo thành hình vuông.
Ⓐ. .	Ⓑ. .	Ⓒ. .	Ⓓ. .
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
Ⓐ. Phép dời hình là một phép đồng dạng.	Ⓑ. Phép đồng dạng là một phép dời hình.
Ⓒ. Có một phép vị tự không phải là phép dời hình.	Ⓓ. Phép vị tự là một phép đồng dạng.
 Phương trình có tập nghiệm được biểu diễn bởi bao nhiêu điểm trên đường tròn lượng giác?
Ⓐ. .	Ⓑ. .	Ⓒ. .	Ⓓ. .
Tìm số nghiệm của phương trình thuộc đoạn .
Ⓐ. .	Ⓑ. 	Ⓒ. .	Ⓓ. 
 Cho thỏa mãn . Tính .
Ⓐ. .	Ⓑ. 	Ⓒ. .	Ⓓ. 
II. TỰ LUẬN
Giải các phương trình sau:
a) . b) .
Trong tuần lễ cấp cao APEC diễn ra từ ngày 06 tháng 11 đến ngày 11 tháng 11 năm 2017 tại Đà Nẵng, có nền kinh tế thành viên tham dự trong đó có nền kinh tế sáng lập APEC. Tại một cuộc họp báo, mỗi nền kinh tế thành viên cử một đại diện tham gia.Một phóng viên đã chọn ngẫu nhiên 5 đại diện để phỏng vấn. Tính xác suất để trong thành viên đó có cả đại diện của nền kinh tế thành viên sáng lập APEC và nền kinh tế thành viên không sáng lập APEC
Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng có phương trình Phép tịnh tiến theo vectơ biến đường thẳng thành đường thẳng Viết phương trình đường thẳng 
Cho hình chóp có là trọng tâm tam giác . Gọi , lần lượt là trung điểm của , ; điểm nằm giữa hai điểm và .
a) Tìm giao điểm của đường thẳng với mặt phẳng .
b) Chứng minh rằng biểu thức có giá trị không đổi.
 ---------HẾT----------

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_thi_hoc_ki_i_mon_toan_11_de_4.docx