Phiếu biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Lớp 11 - Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam

Phiếu biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Lớp 11 - Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam

Giải thích các phương án nhiễu

+ Phương án A: học sinh xác định nhầm pt trên thành

+ Phương án B: học sinh xác định nhầm thành họ nghệm

+ Phương án C: học sinh xác định nhầm pt trên thành

Nội dung kiến thức Phương trình lượng giác thường gặp

Đơn vị kiến thức Phương trình đối xứng bậc nhất đối với sinx và cosx

Cấp độ 1

 

doc 16 trang Đoàn Hưng Thịnh 03/06/2022 7061
Bạn đang xem tài liệu "Phiếu biên soạn câu hỏi trắc nghiệm môn Toán Lớp 11 - Sở giáo dục và đào tạo Quảng Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.1_1_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình bậc hai theo sinx
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
1
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI 1
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Tất cả các họ nghiệm của phương trình là
A. 
B. 
C. 
D. 
D. 
Lời giải chi tiết
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án A: học sinh xác định nhầm pt trên thành 
+ Phương án B: học sinh xác định nhầm thành họ nghệm
+ Phương án C: học sinh xác định nhầm pt trên thành 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.2_1_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình chuyển về bậc hai theo tanx
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
1
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI 2
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Phương trình
(*)
Chia hai vế phương trình (*) cho ta được phương trình:
A. .
B. .
C..
D. 
A
Lời giải chi tiết
Chia hai vế phương trình (*) cho ta được phương trình:
 .
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: học sinh xác định nhầm công thức 
+ Phương án C: nhầm dấu
+ Phương án D: học sinh chỉ chỉ chia cho số hạng cuối 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.3_1_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình đối xứng bậc nhất đối với sinx và cosx
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
1
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI 3
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Phương trình có nghiệm khi và chỉ khi
A. .
B. .
C. .
D. .
A
Lời giải chi tiết
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: học sinh nhớ nhầm dấu so sánh giữa và 
+ Phương án C: học sinh nhớ nhầm dấu so sánh giữa và 
+ Phương án D: học sinh nhớ nhầm dấu so sánh giữa và 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.4_1_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình bậc hai theo cotx
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
1
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI 4
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
 Cho pt phương trình Nếu đặt t=cotx thì phương trình trên trở thành 
A. .
B. .
C. .
D. .
A
Lời giải chi tiết
đặt t=cotx thì phương trình trên trở thành 
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: học sinh nhầm lẫn 
+ Phương án C: Thiếu dấu =0
+ Phương án D: : học sinh nhầm lẫn
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.5_4_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình bậc hai theo cosx
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
4
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI 5
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Tìm m để phương trình
 có đúng 2 nghiệm .
A. .
B. . 
C. .
D. .
D
Lời giải chi tiết
Vì nên 
Do đó (loại).
Vậy để phương trình (1) có đúng 2 nghiệm 
 khi và chỉ khi .
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án A: học sinh xác định sai Vì nên do dó 
+ Phương án B: học sinh nhầm với sinx, xác định sai Vì nên do dó 
+ Phương án C: 
học sinh mắc sai lầm ở chỗ phương trình chỉ có một nghiệm 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.1_2_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình bậc nhất đối với sin2x và cos2x
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
2
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI 6
 Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Phương trình 
tương đương với phương trình nào sau đây?
A. .
B. .
C. .
D. .
D. 
Lời giải chi tiết
 (*)
Chia hai vế(*) cho 2 ta được
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án A: học sinh nhầm công thức cos(a+b)
+ Phương án B: học sinh xác định nhầm giá trị cung lượng giác ứng với giá trị cosx=1/2
+ Phương án C: học sinh nhầm công thức sin(a+b)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.2_2_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình chuyển về bậc hai theo tanx
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
2
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI 7
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Tìm m để phương trình 
có nghiệm?	
A. .
B. .
C. .
D. .
B
Lời giải chi tiết
Điều kiện để phương trình đã cho có nghiệm:
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án A: học sinh giải bất phương trình sai (không lập bảng xét dấu)
+ Phương án C: học sinh xác định điều kiện sai. 
+ Phương án D: học sinh nhầm giữa giải bất phương trình và giải phương trình
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.3_2_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình chuyển về bậc nhất theo cotx (hoặc tanx)
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
2
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI 8
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Tìm tất cả các họ nghiệm của phương trình ?
A. .
B. Phương trình vô nghiệm..
C. .
D. .
C
Lời giải chi tiết
Chia hai vế pt tren cho 2 ta được 
Vậy họ nghiệm của phương trình là: 
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án A: học sinh xác định nhầm công thức 
+ Phương án B: học sinh nhầm công thức để pt có nghieeml 
+ Phương án C: học sinh nhầm công thức nghiệm
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.4_3_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình đối xứng đối với sinx và cosx
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
3
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI 9
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Tìm tất cả họ nghiệm của phương trình ?
A. .
B. .
C. .
D. 	.
A
Lời giải chi tiết
Điều kiện 
Đặt 
PT 
(loại) hoặc 
Suy ra : 
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: học sinh chuyển vế không đổi dấu.
+ Phương án C: học sinh nhầm lẫn giữa 
+ Phương án D: học sinh giải theo cách: và không để ý rằng tổng sinx + cosx 0 nên sinx<0 và cosx<0, phải loại bớt nghiệm.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.5_3_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình chuyển về phương trình bậc hai theo cosx
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
3
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI 10
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Tìm tất cả các họ nghiệm của phương trình: .
A. .
B. .
C. .
D. .
C
Lời giải chi tiết
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án A: học sinh sót họ nghiệm 
+ Phương án B: học sinh nhầm giữa và 
+ Phương án D: học sinh nhầm lẫn giữa công thức nghiệm của phương trình cơ bản đối với cosx và sinx.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.1_2_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình bậc nhất đối với sin2x và cos2x
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
2
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI
 Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Phương trình 
tương đương với phương trình nào sau đây?
A. .
B. .
C. .
D. .
D. 
Lời giải chi tiết
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án A: học sinh nhầm công thức cos(a+b)
+ Phương án B: học sinh xác định nhầm giá trị cung lượng giác ứng với giá trị cosx=1/2
+ Phương án C: học sinh nhầm công thức sin(a+b)
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.2_2_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình chuyển về bậc hai theo tanx
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
2
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Tìm m để phương trình 
có nghiệm?	
A. 
B. 
C. 
D. 
B
Lời giải chi tiết
Điều kiện để phương trình đã cho có nghiệm:
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án A: học sinh giải bất phương trình sai (không lập bảng xét dấu)
+ Phương án C: học sinh xác định điều kiện sai. 
+ Phương án D: học sinh nhầm giữa giải bất phương trình và giải phương trình
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.3_2_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình chuyển về bậc nhất theo cotx (hoặc tanx)
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
2
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Tìm tất cả các họ nghiệm của phương trình ?
A. .
B. Phương trình vô nghiệm..
C. .
D. .
D
Lời giải chi tiết
Điều kiện: 
Vậy họ nghiệm của phương trình là: 
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án A: học sinh xác định điểm ngọn loại nghiệm đúng nhưng nhầm .
+ Phương án B: học sinh nhầm nên loại hết nghiệm.
+ Phương án C: học sinh quên loại nghiệm.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.4_3_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình đối xứng đối với sinx và cosx
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
3
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Tìm tất cả họ nghiệm của phương trình ?
A. .
B. .
C. .
D. .
A
Lời giải chi tiết
Điều kiện 
Đặt 
PT 
(loại) hoặc 
Suy ra : 
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án B: học sinh chuyển vế không đổi dấu.
+ Phương án C: học sinh nhầm lẫn giữa 
+ Phương án D: học sinh giải theo cách: và không để ý rằng tổng sinx + cosx 0 nên sinx<0 và cosx<0, phải loại bớt nghiệm.
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
QUẢNG NAM
PHIẾU BIÊN SOẠN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
Môn: TOÁN
Mã câu hỏi
GT11_C1.5_3_
Nội dung kiến thức
Phương trình lượng giác thường gặp
Thời gian
2/8/2018
Đơn vị kiến thức
Phương trình chuyển về phương trình bậc hai theo cosx
Trường
THPT Núi Thành
Cấp độ
3
Tổ trưởng
Lê Quang Hà
NỘI DUNG CÂU HỎI
Lời dẫn và các phương án
Đáp án
Tìm tất cả các họ nghiệm của phương trình: 
A. .
B. .
C. .
D. .
C
Lời giải chi tiết
Giải thích các phương án nhiễu
+ Phương án A: học sinh sót họ nghiệm 
+ Phương án B: học sinh nhầm giữa và 
+ Phương án D: học sinh nhầm lẫn giữa công thức nghiệm của phương trình cơ bản đối với cosx và sinx.

Tài liệu đính kèm:

  • docphieu_bien_soan_cau_hoi_trac_nghiem_mon_toan_lop_11_so_giao.doc