Bài kiểm tra 15 phút - Đại số 11 – Đề 1

Bài kiểm tra 15 phút - Đại số 11 – Đề 1

I- TRẮC NGHIỆM ( 8 câu, mỗi câu 1 điểm)

Câu 1. Phương trình có nghiệm là:

A. B.

C. D.

Câu 2: Phương trình có nghiệm là:

A. B. C. D.

Câu 3: Trong các giá trị sau, giá trị nào là nghiệm của phương trình:

 A. B. C. D.

Câu 4: Giải phương trình được nghiệm là:

 A. hay B.

 C. D.

 

doc 6 trang lexuan 3900
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra 15 phút - Đại số 11 – Đề 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT - ĐẠI SỐ 11 – ĐỀ 1
Họ và tên: . Lớp 11 . 
ĐA chọn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Điểm
I- TRẮC NGHIỆM ( 8 câu, mỗi câu 1 điểm) 
Câu 1. Phương trình có nghiệm là:
A.	B.	
C.	D.
Câu 2: Phương trình có nghiệm là:
A. 	B. C. D. 
Câu 3: Trong các giá trị sau, giá trị nào là nghiệm của phương trình: 
 A. 	 B. C. D.
Câu 4: Giải phương trình được nghiệm là:
	A. hay 	B.
	C.	D.
Câu 5: Nghiệm của phương trình: là
	A.	B.
	C.	D.
Câu 6 : Phương trình có nghiệm là:
 A. B. C. D.
Câu 7. Nghiệm của phương trình là:
A. 	B. 
 	C. 	D.Vô nghiệm
Câu 8: Nghiệm lớn nhất của phương trình thuộc đoạn là:
A. .	B. .	C. .	D. .
II- TỰ LUẬN ( 2 điểm) 
Câu 9: Giải phương trình 
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT - ĐẠI SỐ 11 – ĐỀ 2
Họ và tên: . Lớp 11 . 
ĐA chọn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Điểm
I- TRẮC NGHIỆM (8 câu, mỗi câu 1 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây 
Câu 1. Phương trình có nghiệm là:
	A.	B.	C.	D.
Câu 2: Trong các giá trị sau, giá trị nào là nghiệm của phương trình: 
 A.	 B. C.	D.
Câu 3: Giải phương trình được nghiệm là:
	A. 	 	B.
	C.	D.
Câu 4. Phương trình có nghiệm là:
A. B. C.	 D.
Câu 5: Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D.
Câu 6. Nghiệm của phương trình là:
A. 	B. 
 	C. 	D.Vô nghiệm
Câu 7. Nghiệm của phương trình: là
	A.	B.
	C.	D.
Câu 8: Phương trình có tổng các nghiệm thuộc khoảng bằng:
A. .	B. .	C. .	D. .
II- TỰ LUẬN ( 2 điểm) 
Câu 9: Giải phương trình sau: 
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT - ĐẠI SỐ 11 – ĐỀ 3
Họ và tên: . Lớp 11 . 
ĐA chọn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Điểm
I- TRẮC NGHIỆM ( 8 câu, mỗi câu 1 điểm)
Khoanh tròn vào phương án đúng trong mỗi câu dưới đây 
Câu 1. Phương trình có nghiệm là:
A. B. C.	 D.
Câu 2: Trong các giá trị sau, giá trị nào là nghiệm của phương trình: 
A.	 B. C.	 D.
Câu 3. Phương trình có nghiệm là:
 A.	B.	 C.	 D.
Câu 4. Nghiệm của phương trình: là
	A.	B.
	C.	D.
Câu 5. Giải phương trình được nghiệm là:
	A.	B. hay 	C. D.
Câu 6. Phương trình có nghiệm là:
 A. 	 B. 
 	 C. 	D.
Câu 7. Nghiệm của phương trình là:
A. 	B. 
 	C. 	D.Vô nghiệm
Câu 8 Phương trình có tổng các nghiệm thuộc khoảng bằng:
A. .	B. .	C. .	D. .
II- TỰ LUẬN ( 2 điểm) 
Câu 9. Giải phương trình sau:	 

Tài liệu đính kèm:

  • docbai_kiem_tra_15_phut_dai_so_11_de_1.doc