Đề kiểm tra giữa học kỳ I - Môn: Toán (phần tự luận) - Mã đề 111

Đề kiểm tra giữa học kỳ I - Môn: Toán (phần tự luận) - Mã đề 111

B. TỰ LUẬN:

 Bài 1. Giải các phương trình sau:

 a. b.

 c. d,

Bài 2. Có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Có bao nhiêu cách xếp 10 bạn thành một hàng sao cho các các bạn nam đứng liền kề nhau, các bạn nữ đứng liền kề nhau?

Bài 3. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng (d') là ảnh cůa (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ

Bài 4. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn . Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh cůa (C) qua phép vị tự tâm I(2; 2), ti số

 

doc 12 trang lexuan 6060
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ I - Môn: Toán (phần tự luận) - Mã đề 111", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Lớp 11A . 
Họ và tên ..
MÔN : TOÁN ( PHẦN TỰ LUẬN )
MÃ ĐỀ 111
B. TỰ LUẬN:
 Bài 1. Giải các phương trình sau:
 a. b. 
 c. d, 
Bài 2. Có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Có bao nhiêu cách xếp 10 bạn thành một hàng sao cho các các bạn nam đứng liền kề nhau, các bạn nữ đứng liền kề nhau?
Bài 3. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng (d') là ảnh cůa (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ 
Bài 4. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn . Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh cůa (C) qua phép vị tự tâm I(2; 2), ti số 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Lớp 11A . 
Họ và tên ..
MÔN : TOÁN ( PHẦN TỰ LUẬN )
MÃ ĐỀ 112
B. TỰ LUẬN:
 Bài 1. Giải các phương trình sau:
 a. b. 
 c. d, 
Bài 2. Có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Có bao nhiêu cách xếp 10 bạn vào một bàn tròn?
Bài 3. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng (d') là ảnh cůa (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ 
Bài 4. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn . Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh cůa (C) qua phép vị tự tâm I(2; 2), ti số 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Lớp 11A . 
Họ và tên ..
MÔN : TOÁN ( PHẦN TỰ LUẬN )
MÃ ĐỀ 113
B. TỰ LUẬN:
 Bài 1. Giải các phương trình sau:
 a. b. 
 c. d, 
Bài 2. Có 10 môn học và một buổi học 5 tiết . Có bao nhiêu cách sắp xếp các môn học trong một buổi mà mỗi môn học không quá một tiết trên một buổi .
Bài 3. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng (d') là ảnh cůa (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ 
Bài 4. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn . Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh cůa (C) qua phép vị tự tâm I(2; 2), ti số 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ky_i_mon_toan_phan_tu_luan_ma_de_111.doc