Đề kiểm tra học kỳ II - Môn: Công nghệ lớp 11 - Mã đề thi 357

Đề kiểm tra học kỳ II - Môn: Công nghệ lớp 11 - Mã đề thi 357

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm)

Câu 1: Ở kỳ 1 của động cơ xăng 2 kỳ, giai đoạn “Quét-thải khí” được diễn ra

 A. Từ khi pit-tông mở cửa quét cho đến khi pit-tông xuống tới ĐCD.

 B. Từ khi pit-tông đóng cửa thải cho tới khi pit-tông lên đến ĐCT.

 C. Từ khi pít-tông mở cửa thải cho tới khi pit-tông bắt đầu mở cửa quét.

 D. Từ khi pit-tông ở ĐCT cho đến khi pit-tông bắt đầu mở cửa thải.

Câu 2: Tấm hướng gió trong hệ thống làm mát bằng không khí có tác dụng gì?

 A. Định hướng cho đường đi của gió B. Tăng tốc độ làm mát động cơ

 C. Ngăn không cho gió vào động cơ. D. Giảm tốc độ làm mát cho động cơ.

Câu 3: Ở động cơ xăng 2 kỳ, ta pha nhớt vào xăng để bôi trơn theo những tỉ lệ nào?

 A. 1/10  1/20. B. 1/30  1/40. C. 1/20  1/30. D. 1/20  1/40.

Câu 4: Đối trọng của trục khuỷu có tác dụng là:

 A. Giảm ma sát. B. Tạo momen lớn.

 C. Tạo sự cân bằng cho trục khuỷu. D. Tạo quán tính.

Câu 5: Đầu dây nào được dẫn nối đến bugi động cơ?

 A. Đầu dây W2. B. Đầu dây WĐK C. Đầu dây WN. D. Đầu dây W1.

Câu 6: Ở động cơ dùng bộ chế hòa khí, lượng không khí đi vào xilanh được điều chỉnh bằng cách tăng giảm độ mở của:

 A. Van kim ở bầu phao. B. Vòi phun.

 C. Bướm gió. D. Bướm ga.

Câu 7: Sự hình thành hoà khí ở động cơ điêzen ở:

 A. Trong xilanh. B. Đầu kì nạp.

 C. Ngoài xilanh D. Đầu kì cháy dãn nở.

Câu 8: Nhiên liệu được đưa vào xilanh của động cơ xăng 4 kỳ là vào thời điểm nào?

 A. Cuối kỳ nén. B. Kỳ thải. C. Kỳ nén. D. Kỳ nạp.

 

doc 2 trang lexuan 6350
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kỳ II - Môn: Công nghệ lớp 11 - Mã đề thi 357", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH
TRƯỜNG THPT TRẦN QUANG DIỆU
ĐỀ CHÍNH THỨC
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020
Môn: Công nghệ . Lớp:11 . Thời gian làm bài: 45 phút. 
(Không kể thời gian phát đề)
Họ tên học sinh: ........................................................ Số thứ tự: ................. Mã đề thi: 357
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 6 điểm)
Câu 1: Ở kỳ 1 của động cơ xăng 2 kỳ, giai đoạn “Quét-thải khí” được diễn ra
	A. Từ khi pit-tông mở cửa quét cho đến khi pit-tông xuống tới ĐCD.
	B. Từ khi pit-tông đóng cửa thải cho tới khi pit-tông lên đến ĐCT.
	C. Từ khi pít-tông mở cửa thải cho tới khi pit-tông bắt đầu mở cửa quét.
	D. Từ khi pit-tông ở ĐCT cho đến khi pit-tông bắt đầu mở cửa thải.
Câu 2: Tấm hướng gió trong hệ thống làm mát bằng không khí có tác dụng gì?
	A. Định hướng cho đường đi của gió	B. Tăng tốc độ làm mát động cơ
	C. Ngăn không cho gió vào động cơ.	D. Giảm tốc độ làm mát cho động cơ.
Câu 3: Ở động cơ xăng 2 kỳ, ta pha nhớt vào xăng để bôi trơn theo những tỉ lệ nào?
	A. 1/10 à 1/20.	B. 1/30 à 1/40.	C. 1/20 à 1/30.	D. 1/20 à 1/40.
Câu 4: Đối trọng của trục khuỷu có tác dụng là:
	A. Giảm ma sát.	B. Tạo momen lớn.
	C. Tạo sự cân bằng cho trục khuỷu.	D. Tạo quán tính.
Câu 5: Đầu dây nào được dẫn nối đến bugi động cơ?
	A. Đầu dây W2.	B. Đầu dây WĐK	C. Đầu dây WN.	D. Đầu dây W1.
Câu 6: Ở động cơ dùng bộ chế hòa khí, lượng không khí đi vào xilanh được điều chỉnh bằng cách tăng giảm độ mở của:
	A. Van kim ở bầu phao.	B. Vòi phun.
	C. Bướm gió.	D. Bướm ga.
Câu 7: Sự hình thành hoà khí ở động cơ điêzen ở:
	A. Trong xilanh.	B. Đầu kì nạp.
	C. Ngoài xilanh	D. Đầu kì cháy dãn nở.
Câu 8: Nhiên liệu được đưa vào xilanh của động cơ xăng 4 kỳ là vào thời điểm nào?
	A. Cuối kỳ nén.	B. Kỳ thải.	C. Kỳ nén.	D. Kỳ nạp.
Câu 9: Khi động xăng 4 kỳ làm việc, biết trục cam của động cơ quay 22000 vòng tính từ đầu chu trình làm viêc vậy bugi của động cơ đánh lửa bao nhiêu lần:
	A. 22000 lần	B. 1100 lần	C. 44000 lần	D. 11000 lần
Câu 10: Bánh đà của ĐCĐT có công dụng:
	A. Tham gia vào việc biến đổi chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay.
	B. Tích luỹ công do hỗn hợp khí cháy tạo ra.
	C. Cung cấp động năng cho píttông ngoại trừ ở kỳ cháy - dãn nở.
	D. Thực hiện tất cả các công việc được nêu.
Câu 11: Điểm chết dưới (ĐCD) của pít-tông là gì?
	A. Là vị trí mà ở đó pit-tông bắt đầu đi lên.
	B. Là điểm mà pit-tông ở xa tâm trục khuỷu nhất.
	C. Là điểm mà pit-tông ở gần tâm trục khuỷu nhất.
	D. Là vị trí tại đó vận tốc tức thời của pit-tông bằng 0.
Câu 12: Ở kỳ 2 của động cơ xăng 2 kỳ, giai đoạn “lọt khí” được diễn ra
	A. Từ khi pit-tông ở ĐCT cho đến khi pit-tông bắt đầu mở cửa thải.
	B. Từ khi pit-tông đóng cửa quét cho tới khi pit-tông đóng cửa thải.
	C. Từ khi pít- tông mở cửa thải cho tới khi pit-tông bắt đầu mở cửa quét.
	D. Từ khi pit-tông mở cửa quét cho đến khi pit-tông xuống tới ĐCD.
Câu 13: Ở hệ thống làm mát bằng nước, khi nhiệt độ của nước làm mát vượt quá giới hạn cho phép thì:
	A. Van hằng nhiệt chỉ mở một đường cho nước chảy tắt về bơm.
	B. Van hằng nhiệt đóng cả hai đường nước.
	C. Van hằng nhiệt mở cả hai đường để nước vừa qua két nước vừa đi tắt về bơm.
	D. Van hằng nhiệt chỉ mở một đường cho nước qua két làm mát.
Câu 14: Tìm phương án sai?
	A. Bộ chế hoà khí hoà trộn xăng và không khí ở ngoài xilanh.
	B. Bộ chế hoà khí có cả trong ĐC xăng và ĐC điêzen.
	C. Bộ chế hoà khí chỉ có trong ĐC xăng.
	D. Bộ chế hoà khí không có trong động Điêzen.
Câu 15: Vùng nào trong ĐC cần làm mát nhất?
	A. Vùng bao quanh đường nạp	B. Vùng bao quanh buồng cháy
	C. Vùng bao quanh đường xả khí thải	D. Vùng bao quanh cácte
Câu 16: Hệ thống cung cấp nhiên liệu dùng vòi phun trong động cơ xăng có ưu điểm?
	A. Giúp cho ĐC cháy hoàn hảo hơn.
	B. Cung cấp lượng xăng và KK phù hợp với chế độ làm việc của ĐC.
	C. ĐC có thể làm việc bình thường khi bị nghiêng, thậm chí bị lật ngược.
	D. Cả ba phương án đều đúng
Câu 17: Đối với động cơ điêzen 4 kỳ thì nhiên liệu được nạp vào dưới dạng nào?
	A. Nạp dạng hoà khí trong suốt kì nạp.
	B. Phun tơi vào buồng cháy cuối kì nén.
	C. Phun tơi vào đường nạp trong suốt kì nạp.
	D. Nạp dạng hoà khí ở cuối kì nén.
Câu 18: Ở động cơ xăng 2 kỳ, khi cửa nạp mở thì hỗn hợp nhiên liệu sẽ được nạp vào trong:
	A. Buồng đốt.	B. Xilanh.	C. Cacte.	D. Nắp xilanh.
Câu 19: Sơ đồ truyền lực từ ĐCĐT tới các bánh xe chủ động của ô tô theo thứ tự nào sau đây:
	A. Động cơ - Hộp số - Ly hợp - Truyền lực các đăng - Truyền lực chính và bộ vi sai - Bánh xe chủ động.
	B. Động cơ - Ly hợp - Hộp số - Truyền lực các đăng - Truyền lực chính và bộ vi sai - Bánh xe chủ động.
	C. Động cơ - Ly hợp - Hộp số - Truyền lực các đăng - Bánh xe chủ động.
	D. Động cơ - Hộp số - Ly hợp - Truyền lực các đăng - Bánh xe chủ động.
Câu 20: Nhờ chi tiết nào trong cơ cấu phân phối khí mà các xupap đóng kín được các cửa khí ở ĐCĐT 4 kỳ?
	A. Cò mổ.	B. Gối cam.	C. Đũa đẩy.	D. Lò xo xupap.
Câu 21: Đưa nhớt đi tắt đến mạch dầu chính khi dầu còn nguội là nhờ tác dụng của:
	A. Van an toàn.	B. Bầu lọc nhớt.	C. Van khống chế.	D. Két làm mát.
Câu 22: Bộ phận nào có tác dụng ổn định áp suất của dầu bôi trơn:
	A. Van an toàn bơm dầu.	B. Van hằng nhiệt.
	C. Van trượt.	D. Van khống chế.
Câu 23: Động cơ nào thường dùng pit-tông làm nhiệm vụ đóng mở cửa nạp, cửa thải?
	A. Động cơ Điêden 4 kỳ.	B. Động cơ 2 kỳ.
	C. Động cơ xăng 4 kỳ.	D. Tất cả đều sai.
Câu 24: Trong chu trình làm việc của động cơ xăng 2 kỳ, ở kỳ 2, trong xi lanh diễn ra các quá trình:
	A. Quét-thải khí, lọt khí, nén và cháy.
	B. Quét-thải khí, thải tự do, nén và cháy.
	C. Cháy-dãn nở, thải tự do và quét-thải khí.
	D. Cháy-dãn nở, thải tự do, nạp và nén.-----------------------------------------------
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 4 điểm)
Câu 1: (3 điểm) Cho sơ đồ hệ thống bôi trơn cưỡng bức hãy trình bày nguyên lý làm việc?
Câu 2: (1điểm) Tại sao vào mùa đông hay những ngày trời lạnh, xe máy lại khó khởi động hơn thời tiết nắng ấm?
-----------------------------------------------
----------- HẾT ----------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ky_ii_mon_cong_nghe_lop_11_ma_de_thi_357.doc