Đề ôn tập giữa học kỳ 1 - Môn Toán 11

Đề ôn tập giữa học kỳ 1 - Môn Toán 11

Câu 1. Điều kiện xác định của hàm số là:

 A. B. C. D.

Câu 2. Điều kiện xác định của hàm số là:

 A. B. C. D.

Câu 3. Trong các hàm số sau hàn số nào là hàm số chẵn?

 A. B. C. D.

Câu 4. Giá trị lớn nhất của hàm số là:

 A. 1 B. 2 C. D. 3

Câu 5. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lần lượt là:

 A. 3 và -2 B. -3 và -1 C. 2 và -2 D. 3 và -1

Câu 6. Hàm số có chu kì là:

 A. B. C. D.

Câu 7. Hàm số có chu kì là:

 A. B. C. D.

Câu 8. Phương trình : có nghiệm khi m là:

A. B. C. D.

 

doc 2 trang lexuan 11070
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập giữa học kỳ 1 - Môn Toán 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ ÔN TẬP GIỮA HỌC KỲ 1 
MÔN TOÁN 11
NĂM HỌC 2020-2021
Điều kiện xác định của hàm số là: 
 A. 	 B. 	 C. 	 D. 
Điều kiện xác định của hàm số là:
 A. 	 B. 	C. 	 D. 
Trong các hàm số sau hàn số nào là hàm số chẵn?
 A. 	B. 	C. 	 D. 
Giá trị lớn nhất của hàm số là:
 A. 1	B. 2	C. 	 D. 3
Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lần lượt là:
	A. 3 và -2	B. -3 và -1	C. 2 và -2	 D. 3 và -1
Hàm số có chu kì là:
 A. 	B. 	C. 	D. 
Hàm số có chu kì là:
 A. 	B. 	C. 	D. 
Phương trình : có nghiệm khi m là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Một tổ có 5 h/s nữ và 6 h/s nam. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ngẫu nhiên một h/s của tổ đó đi trực nhật.
 A. 20 	B. 11 	C. 30 	D. 10 
Có 3 cây bút đỏ, 4 cây bút xanh trong một hộp bút. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra một cây bút từ hộp ?
 A. 7 	B. 12 	C. 3 	D. 4 
Một hộp đựng 5 bi đỏ và 4 bi xanh. Có bao nhiêu cách lấy 2 bi có đủ cả 2 màu?
 A. 20 	B. 16 	C. 9 	D. 36 
Từ các chữ số 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chẵn có ba chữ số?
 A. 210 . 	B. 105 . 	C. 168 . 	D. 145 .
Có bao nhiêu cách xếp 5 bạn A, B ,C, D, E vào 1 chiếc ghế dài sao cho bạn A ngồi chính giữa?
 A. 120 	B. 256 	C. 24 	D. 32
Một lớp học có 15 bạn nam và 10 bạn nữ. Số cách chọn hai bạn trực nhật sao cho có cả nam và nữ là
 A. 300 . 	B. 25 . 	C. 150 . 	D. 50 .
Cho các số 1,2,4,5,7 . Có bao nhiêu cách chọn ra một số chẵn gồm ba chữ số khác nhau ?
A. 120 . 	B. 24 . 	C. 36 .	 D. 256 .
Cho hai đtròn và . Tìm biến đtròn (C) thành (C’)
A. 	B. 	C. 	D. 
Ảnh của qua là:
 A. 	 B. 
 C. 	 D. 
Trong mp Oxy, cho đt. Phương trình ảnh của d qua phép quay tâm O góc quay là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Ảnh của qua là:
 A. 	 B. 
 C. 	 D. 
Trong mp Oxy, cho điểm . Ảnh của điểm A qua phép quay tâm O góc quay - có tọa độ là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Trong mp Oxy, cho điểm . Tọa độ ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo véc tơ là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Trong mp Oxy, cho đt . Ảnh của đt qua phép tịnh tiến theo có pt là:
A. 	B. 	C. 	D. 
II. TỰ LUẬN .
Câu 1. Xét tính chẵn lẻ của hàm số sau: 
Câu 2. Giải phương trình: 
2tan2x + 3tanx - 5 = 0.
Câu 3. Với các số 0, 1, 3, 6, 9 có thể lấp được bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau và không chia hết cho 3.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_on_tap_giua_hoc_ky_1_mon_toan_11.doc